• Tisztújítás az MKE közgyűlésén
  • Együttműködés a Károli Gáspár Református Egyetemmel
  • Új összefoglaló a magyar jogi szaktájékoztatásról

Figyelmébe ajánljuk

A világ mi magunk vagyunk… Liber Amicorum Imre Vörös

A_Világ_mi_magunk
 
 

A HVG ORAC kiadó gondozásában megjelent tanulmánykötettel pályatársai, barátai, egykori és mostani munkatársai köszöntik hetvenedik születésnapján Vörös Imre jogtudóst, az MTA levelező tagját, volt alkotmánybírót. Vörös Imre kutatási területe a versenyjog, a nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, az európai jog és az alkotmányjog.

Tovább

Rosta Andrea: A fiatalkorú bűnözés kriminológiája és szociológiája

A_fiatalkorú_bűnözés001
 
 

Rosta Andrea könyve hiánypótló mű a magyar kriminológiai szakirodalomban, mivel hazánkban a fiatalkorú bűnözésről 1964 óta nem jelent meg monográfia. A kötet átfogó képet nyújt a fiatalkorú bűnözés jelenségéről, annak kriminológiai, szociológiai, pszichológiai, és statisztikai aspektusairól egyaránt. Lévay Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, alkotmánybíró szerint „A mű legnagyobb értéke, hogy rávilágít arra, bár a „fiatalkorú bűnelkövető” jogi kategória, a mögötte lévő, illetve a kategória által létrehívott jelenség, a „fiatalkorú bűnözés” nem érthető meg pusztán a jog világa felől” és „a felnövekvő korosztályok kriminalitásra való reagálása nem egyszerűen büntetőjogi kérdés.”

Tovább

Bevezetés a Közös Agrárpolitikába

Bevezetés a közös002
 
 

A kötet szerkesztői, Jámbor Attila és Mizik Tamás hiánypótló könyvet hoztak létre. Korábban már születtek hasonló jellegű művek, de ilyen átfogó munka eddig még nem jelent meg magyar nyelven. Különösen fontos, hogy a könyv tartalmazza a Közös Agrárpolitika (KAP) legfrissebb, 2013-as reformjának részletes bemutatását, valamint elemzi a KAP 2020 utáni jövőképét is.

Tovább

Válságban az Európai Unió

Válságban az Európai Unió
 
 

A tanulmánykötet kiindulópontját egy 2012-ben, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán „Válságban az Európai Unió” címmel megrendezett konferencia anyaga képezi. A konferencián résztvevő előadókon kívül a téma még számos szakembert megihletett, így jelentősen bővült a kötetben szereplő tanulmányok száma, melynek folytán egy nagyon érdekes, sokszínű anyagot kap az olvasó.

Tovább

A magyar föld sorsa

A magyar föld sorsa
 
 

A szerzők közül hárman az MTA doktorai és négyen tagjai a Százak Tanácsának. Arra tesznek kísérletet, hogy a hazai földügy évezredes Kárpát-medencei történetiségének és mai alakulásának a nemzeti megmaradás szempontjából sorshatározó lényegét egyetlen tanulmánykötetben, tudományos igénnyel feltárják.

Tovább

A jog érvényesülésének térsége az Európai Unióban

A jog érvényesülésének térsége az Európai Unióban
 
 

Dr. Gombos Katalin, aki számos, európai joggal foglalkozó magas színvonalú szakkönyv szerzője, a CompLex kiadó által megjelentetett könyvében többek között a jog jelentősége Európában, a jog érvényesülésének térsége és ennek gyakorlati megvalósulása mellett a polgári és kereskedelmi ügyekben való igazságügyi együttműködés harmonizációs szabályait kutatja. A jog érvényesülésén alapuló európai térség azt jelenti, hogy az Európai Unióban az igazságszolgáltatáshoz való megfelelő hozzáférést, az igazságügyi hatóságok közötti hatékonyabb együttműködést és a bírósági határozatok EU-n belüli szabad mozgását kell megvalósítani.

Tovább

Legfrissebb hírek

Tisztújítás az MKE közgyűlésén

2015. május 6-án Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban a 80 éves Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) küldöttközgyűlésén elnökségi tagnak választották az Országgyűlési Könyvtár igazgatóhelyettesét, dr. Redl Károlyt, aki az elnökség május 22-i döntése értelmében egyúttal a szervezet egyik alelnöke is lett. E minőségében feladata a tudományos, felsőoktatási és szakkönyvtárak képviselete lesz az egyesületben.

Tovább

Helyek és emberek a HUNGARICANA portálon

Április 1-jén vált elérhetővé a nagyközönség számára az Országgyűlési Könyvtár és a Budapest Főváros Levéltára együttműködésében létrejött HUNGARICANA Közgyűjteményi Portál, amely első ízben mutatja be egyetlen egységes felületen számos múzeumi és levéltári digitális gyűjtemény anyagát.

A különleges archívum a sajtó érdeklődését is felkeltette, az MTI mellett a Hvg, a Kultúra.hu, We Love Budapest és a Győr+ egyaránt beszámolt az új portál kínálta élményről.

Tovább