• “Könyvtár, ami összeköt” – 2015
  • Szakreferenseink előadása a bírósági szakmai napon
  • Találkozás ösztöndíjasainkkal

Figyelmébe ajánljuk

Navratil Szonja: A jogászi hivatásrendek története Magyarországon…

navratil_borito
 
 

Az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában megjelent kötet a jogászi hivatásgyakorlók történetét mutatja be 1869 és 1937 között. A szerző a jogászi hivatásokat nem intézménytörténeti szempontból, nem a jogszabályok ismertetésén, hanem a modernizációhoz, a jogállamisághoz fűződő kapcsolatukon keresztül mutatja be. A mű a nemzetközi professzó-kutatások eredményeire támaszkodva a hazai jogászság, az ügyvédek, a bírák és az ügyészek modernizációban, a polgárosodás folyamatában vállalt szerepét ismerteti.

Tovább

95 éve írták alá a trianoni békeszerződést

OGY_múzeum_crop
 
 

Magyarország és az I. világháború győztes országai 1920. június 4-én írták alá Versailles Nagy-Trianon kastélyában a háborút lezáró és a történelmi Magyarország határait radikálisan átrajzoló békeszerződést. A szerződés hosszú időre meghatározta hazánk gazdasági, politikai és kulturális életének irányát, és máig ható lélektani változásokat idézett elő a magyar társadalom minden szegmensében itthon és az új határokon túlra szorult területeken egyaránt.

Tovább

Jacques Delors: Az új európai összhang

uj_europai_osszhang
 
 

A Varietas Europaea sorozatban jelentette meg a L’Harmattan kiadó Jacques Delors könyvét Az új európai összhang címmel. A Szénási Éva szerkesztésében napvilágot látó sorozat ezen kötete Jacque Delors beszédeit tartalmazza. A szerkesztő a beszédeket téma szerint gyűjtötte egybe és nagymértékben tiszteletben tartotta az időrendet. Minden egyes téma egy-egy fejezetet alkot, amit egy perspektívába helyező, történeti ismertető előz meg.

Tovább

A világ mi magunk vagyunk… Liber Amicorum Imre Vörös

A_Világ_mi_magunk
 
 

A HVG ORAC kiadó gondozásában megjelent tanulmánykötettel pályatársai, barátai, egykori és mostani munkatársai köszöntik hetvenedik születésnapján Vörös Imre jogtudóst, az MTA levelező tagját, volt alkotmánybírót. Vörös Imre kutatási területe a versenyjog, a nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, az európai jog és az alkotmányjog.

Tovább

Rosta Andrea: A fiatalkorú bűnözés kriminológiája és szociológiája

A_fiatalkorú_bűnözés001
 
 

Rosta Andrea könyve hiánypótló mű a magyar kriminológiai szakirodalomban, mivel hazánkban a fiatalkorú bűnözésről 1964 óta nem jelent meg monográfia. A kötet átfogó képet nyújt a fiatalkorú bűnözés jelenségéről, annak kriminológiai, szociológiai, pszichológiai, és statisztikai aspektusairól egyaránt. Lévay Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, alkotmánybíró szerint „A mű legnagyobb értéke, hogy rávilágít arra, bár a „fiatalkorú bűnelkövető” jogi kategória, a mögötte lévő, illetve a kategória által létrehívott jelenség, a „fiatalkorú bűnözés” nem érthető meg pusztán a jog világa felől” és „a felnövekvő korosztályok kriminalitásra való reagálása nem egyszerűen büntetőjogi kérdés.”

Tovább

Bevezetés a Közös Agrárpolitikába

Bevezetés a közös002
 
 

A kötet szerkesztői, Jámbor Attila és Mizik Tamás hiánypótló könyvet hoztak létre. Korábban már születtek hasonló jellegű művek, de ilyen átfogó munka eddig még nem jelent meg magyar nyelven. Különösen fontos, hogy a könyv tartalmazza a Közös Agrárpolitika (KAP) legfrissebb, 2013-as reformjának részletes bemutatását, valamint elemzi a KAP 2020 utáni jövőképét is.

Tovább

Legfrissebb hírek