Kérjük, tartsa vízszintesen készülékét a megfelelő megjelenítés érdekében!

Évfordulók

Az 1956-os forradalom vértanúinak újratemetésére emlékezünk

Nagy Imre és mártírtársainak 1989. június 16-án történt újratemetése a magyar rendszerváltás talán legfontosabb lélektani pillanata volt, amely egyszerre szimbolizálta az államszocialista rendszer ideológiai alapjainak repedezését, az 1956-ban elvesztett remények feltámadását, valamint a forradalom hőseinek rehabilitálását.

Közzétéve - 2016-06-16 14:55:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Emlékezzünk együtt a Nemzeti Összetartozás Napjára!

Tavaly június 4-én hosszabban megemlékeztünk honlapunkon a trianoni békeszerződés aláírásának 95. évfordulójáról. Az a tény azonban, hogy az idei nem „kerek” évforduló, semmit sem vesz el az emléknap jelentőségéből, hiszen ez az esemény azóta is történelmi tanulságok kimeríthetetlen tárházát nyújtja számunkra, melyekről sosem beszélhetünk eleget.

Közzétéve - 2016-06-03 08:26:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
150 éves a Sándor utcai képviselőház épülete

A pesti országház felépítésének ötlete először az 1830. évi pozsonyi országgyűlésen merült fel. 1843-ban József nádor felkérte Pollack Mihályt, a kor egyik legkiemelkedőbb magyar építészét az épület megtervezésére, de az 1843-1844. évi pozsonyi országgyűlés túlságosan magasnak ítélte a költségeket, ezért elvetette a tervet. 1845-ben nemzetközi pályázatot hirdettek újabb tervek elkészítésére, ezek elbírálására azonban a forradalmi események miatt nem került sor.

Közzétéve - 2016-04-13 11:30:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
200 éve halt meg Decsy Sámuel

Decsy Sámuel Rimaszombaton (Gömör megyében) született 1742. január 2-án. Pozsonyban és Sárospatakon tanult, majd egyházi ösztöndíjak segítségével német, illetve holland egyetemeket látogatott, ahol bölcseleti és orvosdoktori oklevelet szerzett. Bécsben telepedett le s élt haláláig, 1816. január 25-dikéig.

Közzétéve - 2016-02-03 09:50:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Plósz Sándor (1846–1925)

90 éve, 1925. május 29-én hunyt el Plósz Sándor perjogász, egyetemi tanár, igazságügy-miniszter, akadémikus, a magyar polgári perjog tudományos művelésének egyik legelső képviselője.

Közzétéve - 2015-05-28 12:44:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Európa Napja

Hazánkban a 2005. évi XXXVII. törvény nyilvánította május 9-ét Európa Napjává.

Közzétéve - 2015-05-11 09:35:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Szilágyi Dezső (1840-1901)

175 éve, 1840. április 1-jén született Nagyváradon Szilágyi Dezső jogász, országgyűlési képviselő, igazságügy-miniszter, képviselőházi elnök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

Közzétéve - 2015-04-02 15:25:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Magyary Zoltán (1888-1945)

70 éve, 1945. március 24-én hunyt el Magyary Zoltán közgazdász, jogász, egyetemi tanár a magyar polgári közigazgatás-tudomány legnagyobb hatású, külföldön is elismert egyénisége.

Közzétéve - 2015-03-23 13:37:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Kuncz Ödön (1884-1965)

50 éve, 1965. március 19-én hunyt el Kuncz Ödön jogász, közgazdász, egyetemi tanár, akadémikus. Tudományos munkássága elsősorban a gazdasági, a kereskedelmi és a váltójogra irányult, közreműködött több hitelügyi és váltótörvény kodifikációjában is.

Közzétéve - 2015-03-18 23:32:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Az első magyarországi népszámlálás elrendelése

230 éve, 1784. július 16-án II. József népszámlálást rendelt el Magyarországon, Erdélyben és Horvátországban. Magyarországon ez volt az első olyan népesség-összeírás, amely kiterjedt a lakosság egészére, így a nemességre is.

Közzétéve - 2015-03-17 21:56:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Március 16.

A MAGYAR ZÁSZLÓ ÉS CÍMER NAPJA

Közzétéve - 2015-03-15 21:24:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Gróf Andrássy Gyula (1823-1890)

125 éve halt meg gróf Andrássy Gyula politikus, miniszterelnök.

Közzétéve - 2015-02-18 14:32:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Moór Gyula (1888-1950)

65 évvel ezelőtt, 1950. február 3-án hunyt el Moór Gyula jogtudós, egyetemi tanár, akadémikus, az egyik legjelentősebb magyar jogfilozófus.

Közzétéve - 2015-02-02 12:32:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Madarász József (1814-1915)

100 éve hunyt el Madarász József, Magyarország eddigi legidősebb megválasztott (95 évesen), és a legidősebb aktív (100 évesen) országgyűlési képviselője.

Közzétéve - 2015-01-26 14:05:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
A Himnusz ügye az Országgyűlés előtt

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. Az eseményre emlékezve tartjuk ezen a napon a Magyar Kultúra Napját. Ennek a napnak emlékére az alábbi értekezésben betekintést nyújtunk a Himnusz törvénybe foglalásának körülményeibe.

Közzétéve - 2015-01-22 11:30:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Grecsák Károly (1854-1924)

90 éve, 1924. december 17-én hunyt el Grecsák Károly ügyvéd, országgyűlési képviselő, bíró, kúriai tanácselnök, az Esterházy- és a Wekerle-kormány igazságügy-minisztere.

Közzétéve - 2014-12-15 10:34:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
175 éve született Steindl Imre

175 éve, 1839. október 29-én született Steindl Imre magyar építész, a budapesti Országház tervezője, műegyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.

Közzétéve - 2014-10-31 14:39:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
500 éves a Tripartitum

500 éve, 1514. október 18-án mutatta be Werbőczy István ítélőmester az országgyűlésben a király megbízásából készített latin nyelvű szokásjogi gyűjteményét, a Hármaskönyvet, a Tripartitumot, amely a 19. századig a magyar jogszolgáltatás alapja maradt.

Közzétéve - 2014-10-17 16:32:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Az aradi vértanúk napja - Nemzeti gyásznap

1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét.

Közzétéve - 2014-10-06 11:20:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Kolosváry Bálint (1875-1954)

Hatvan éve, 1954. augusztus 28-án hunyt el Kolosváry Bálint a magánjog, a jogtörténet és a felsőfokú jogi oktatás nagy egyénisége. Tanulmányait a kolozsvári, a berlini és a párizsi egyetemeken végezte.

Közzétéve - 2014-08-15 10:20:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
100 éve kezdődött az I. világháború

Az Osztrák-Magyar Monarchia 1914. július 28-án hadat üzent Szerbiának és ezzel megkezdődött az I. világháború.

Közzétéve - 2014-07-25 08:57:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
ifj. Andrássy Gyula (1860-1929)

85 éve, 1929. június 11-én hunyt el ifjabb Andrássy Gyula gróf belügyminiszter, osztrák-magyar külügyminiszter, a főrendiház tagja, publicista, a kiegyezés egyik megalkotójának, majd a dualista Magyarország első miniszterelnökének, később az Osztrák-Magyar Monarchia közös külügyminiszterének, idősebb Andrássy Gyula grófnak kisebbik fia.

Közzétéve - 2014-06-11 08:11:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
A Nemzeti Összetartozás Napja

A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező nemzeti emléknap. Június 4-ét, az 1920-as trianoni békediktátum napját az Országgyűlés a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló 2010. évi XLV. törvényben nyilvánította a Nemzeti Összetartozás Napjává.

Közzétéve - 2014-06-04 07:56:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Kossuth Ferenc (1841-1914)

Száz éve, 1914. május 25-én hunyt el Kossuth Ferenc mérnök, politikus, országgyűlési képviselő, Kossuth Lajos fia. Kossuth Ferenc mérnöki tudását Európa-szerte elismerték, ő nyerte például azt a pályázatot, melyet az egyiptomi kormányzat a Níluson átívelő acélhidak megépítésére írt ki.

Közzétéve - 2014-05-23 09:24:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Európa-nap

Hazánkban a 2005. évi XXXVII. törvény nyilvánította május 9-ét Európa Napjává. 1950-ben ezen a napon vetette fel Robert Schuman egykori francia külügyminiszter, hogy a korábban egymással szemben álló országok között ne csak megbékélés, de együttműködés is legyen – és hogy erre az együttműködésre új Európát építsenek.

Közzétéve - 2014-05-08 10:08:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
80 éve hunyt el Concha Győző

80 évvel ezelőtt, április 10-én hunyt el Concha Győző jogtudós (1846–1933).

Közzétéve - 2014-04-06 22:35:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
100 éve született Kovács Imre

1913. március 10-én született Alcsúton. Személyes élettapasztalata és érdeklődése hamar az agrárszegénység problémái és a mezőgazdaság felé irányították, ezért a Magyar Királyi József Műegyetem közgazdasági fakultására iratkozott be.

Közzétéve - 2014-04-01 15:40:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Edvi Illés Károly (1842-1919)

95 éve, 1919. április 6-án hunyt el Edvi Illés Károly büntetőjogász, ügyész, ügyvéd, az MTA levelező tagja, aki több büntető kódex megalkotásában és előkészítésében is közreműködött.

Közzétéve - 2014-04-01 15:34:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Nőnap alkalmából: az első magyar női képviselő

Slachta Margit 1884. szeptember 18-án született Kassán. Már fiatalon a szociális gondozás megszervezése, a katolikus keresztény eszmék gyakorlati hasznosítása kötötte le energiáit.

Közzétéve - 2013-05-02 10:12:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Az állandó Országház tervei

A pályázat eredményhirdetésének 130. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Levéltár honlapján illusztrált összeállítás olvasható az Országház építésére beérkezett tervrajzokról.

Közzétéve - 2013-04-23 13:35:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben