Kérjük, tartsa vízszintesen készülékét a megfelelő megjelenítés érdekében!


e-Források

A könyvtár területén hozzáférhető elektronikus források

Parlamenti felhasználók (képviselők, szakértők) számára az Országgyűlési Könyvtárban hozzáférhető elektronikus adatbázisok egyaránt elérhetők a Képviselői Információs Szolgálat Képviselői Tájékoztató Központjában elhelyezett felhasználói gépeken.

A nyilvános olvasói kör beiratkozást követően (térítéses olvasójegy) férhet hozzá az alábbi adatbázisokhoz az Országgyűlési Könyvtár területén található számítógépeken (kivételt képez a Complex Jogtár, amely térítésmentes regisztrációs jeggyel is használható).

Angol nyelvű adatbázisok

Cambridge Journals Online (EISZ*)

A Cambridge University Press (CUP) a Cambridge Egyetem kiadója. Egyike a világ legrégibb kiadójának, 2014-ben ünnepelte folyamatos működésének 430. évét. A Cambridge University Press jelenleg 330 lektorált egyetemi folyóiratot ad ki, amelyek az egész világon elismerésnek örvendnek minőségük, tárgykörük és szerkesztési egységüknek köszönhetően. Sokan ezek közül alapvető jelentőséggel bírnak az adott tudományterületen. A Cambridge folyóiratok széles tárgyköri spektrumban jelennek meg, beleértve a humán-, a társadalom- és a természettudományokat. Különösen fontosak pl. az alkalmazott tudomány, a környezet és –védelem, a mezőgazdaság, az idegtudomány és orvosbiológia, a történelem, a nyelvészet, a politikatudomány és a nemzetközi kapcsolatok terén. A kiadó saját tulajdonú folyóiratain kívül kiadja egyes tudományos és szakmai társaságok folyóiratait is. Mintegy 120 folyóirat tudományos társaságé és ezeket a CUP e tudományos társaságok megbízásából adja ki. További 27 folyóiratot a CUP más társasággal közösen ad ki. Valamennyi folyóirat a CUP saját platformján, a Cambridge Journals Online (CJO) érhető el. Jelenleg 1 144 200 cikket, több mint 6 millió oldalt tartalmaz, és felhasználói több mint 1,9 millió cikket töltenek le havonta az adatbázisból.

EBSCO adatbáziscsomag-rendszer (EISZ*)

Multidiszciplináris folyóirat-adatbázis gyűjtemény. Több ezer angol nyelvű amerikai és európai, főként társadalomtudományi folyóirat, napi- és hetilap (a legtöbb teljes szöveggel). Folyamatosan bővül az adatbázis német, francia és magyar nyelvű cikkekkel is.

  • Academic Search Complete
  • eBook Collection (EBSCOhost)
  • European Views of the Americas: 1493 to 1750
  • GreenFILE
  • Historical Abstracts
  • Historical Abstracts with Full Text
  • Library, Information Science & Technology Abstracts

HeinOnline

Angol nyelvű jogi dokumentumok kurrens és történeti adatbázisa. Az adatbázis több önálló részből áll, tartalmazza többek között a legtöbbet hivatkozott több mint 1900 jogi szakfolyóirat teljes szövegű gyűjteményét, elérhetővé teszi az Egyesült Államok bizonyos joganyagait, jogi dokumentumait. 1936-tól kezdődően teljes körűen kereshető az amerikai hivatalos lap, a Federal Register, valamint tartalmaz egyéb amerikai jogszabálygyűjteményeket, összeállításokat is (Code of Federal Regulations, U. S. Statutes at Large, United States Code), továbbá elérhetővé teszi az Egyesült Államok valamennyi szerződését és megállapodását teljes szöveggel (a hatályos, a hatályon kívül helyezett és hatálybalépés előtti szövegek egyaránt olvashatók).

Az adatbázisban teljes szöveggel megtalálható az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntéseinek hivatalos közzétételi forrása, a U. S. Reports című kiadvány, amely 1754-től kezdődően tartalmaz jogeseteket. Lehetőség van kanadai joganyagok keresésére is, így teljes szöveggel elérhetők a kanadai Legfelsőbb Bíróság döntései 1876-tól kezdődően.

A jogtörténeti kutatások fontos forrását jelenti az a gyűjteményrész, amely a klasszikus jogi szakirodalom több mint 4500 alapművét teszi elérhetővé Arisztotelésztől a 20. század első feléig. A legfontosabb, legmeghatározóbb korai angol jogesetekhez biztosít hozzáférést az English Reports, Full Reprint (1220─1867) című, 178 kötetben megjelent kiadvány digitális változata.

A HeinOnline adatbázisban megtalálható a világ valamennyi országának alkotmánya eredeti nyelven és fordításban. Nemcsak az alkotmányok hatályos szövege kereshető, hanem az alkotmányok korábbi, történeti változatai is elérhetők, valamint a kapcsolódó jogszabályok, egyéb rendelkezések, illetve alkotmányjogi, alkotmánytörténeti tárgyú könyvek és szakcikkek.

JSTOR (EISZ*)

Teljes szövegű, retrospektív, folyóirat-archívum gyűjtemény, amely negyvennél több tudományterületről több mint 1000 tudományos folyóirat teljes évfolyamait kínálja. A JSTOR több multidiszciplináris gyűjteményhez biztosít hozzáférést, amelyek közül a könyvtár által előfizetett három adatbázisrész mintegy 360 angol nyelvű szakfolyóirat digitalizált állományát tartalmazza többek között a jog, a történelem, a politikatudomány, a szociológia és a statisztika területéről.

Times Digital Archive

A londoni kiadású The Times 1785 és 1985 közötti számainak teljes, digitális változata több mint 7 és fél millió cikkel. A cikkek mellett a lapban megjelent valamennyi hirdetés, illusztráció, fénykép kereshető az adatbázisban.

Magyar nyelvű adatbázisok

Akadémiai Folyóiratcsomag (EISZ*)

Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő folyóiratok, több mint 40 tudományág, több mint 60 folyóirata, köztük 14 hazai impaktfaktoros folyóirat. A cikkek kutathatók szerző, cím és absztrakt szerint, és a teljes nyomdaival megegyező tartalom (full text) letölthető PDF formátumban, 1998-ig visszamenőleg.

Akadémiai Szótárcsomag (EISZ*)

Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő klasszikus nagyszótárak, szakszótárak 6 nyelven, egynyelvű értelmező szótárak, lexikonok, EU-s terminológiai szótár.

Arcanum Digitális Tudástár (EISZ*)

Folyamatosan bővülő adatbázis, amelyben szerző, cím alapján és teljes szöveggel egyaránt kereshetők a folyóiratok, napilapok cikkei, illetve lexikonok, monográfiák, évkönyvek tartalma. A kereső témakörre, időszakra és címekre történő szűkítési lehetőséget is kínál a felhasználóknak. Az adatbázisban több mint 8 millió oldal digitalizált tartalom érhető el, menthető el.

Megtalálhatók például a Budapesti Szemle (1857─1940), a Budapesti Közlöny (1867-1944), a Fővárosi Közlöny (1890─2005), a Hadtörténelmi Közlemények (1888─2009), a Népszava (1873─2014), a Vasárnapi Újság (1854─1921), valamint a Magyarország tiszti cím- és névtára (1873─1944) évfolyamai.

Új Jogtár

Magyarország legrégebbi és legnagyobb jogi információs rendszere, a Complex új online platformja, amely öt egyidejű felhasználási lehetőséget biztosít az olvasók számára a könyvtári számítógépes munkaállomásokon és saját informatikai eszközön egyaránt. Az új Jogtáron a jogi tartalmakat egy modern, felhasználóbarát online felületen érhetik el az olvasók, ahol számos korszerű keresési funkció segíti a különféle joganyagokhoz történő gyors hozzáférést. A Jogtár a magyar és az uniós joganyagok, a bírósági határozatok mellett tartalmazza többek között az ún. szakmai jogtárak legmagasabb szintjeit (például Új Ügyvéd Jogtár Prémium), az ún. szakmai adatbázisokat (például az ÚJ HMJ-t), a KJK-kommentárok, nagykommentárok és magyarázatok cím alatt megjelenő minden jogszabály-értelmezéssel összefüggő kommentár-jellegű anyagot, valamint a kiadó által megjelentetett szaklapok aktuális és archívum tartalmát, köztük a Polgári Jog és a Közbeszerzési Szemle című folyóiratokat.

Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA)

A NAVA működésének célja, hogy a médiában keletkező audiovizuális tartalmak hosszú távon elérhetőek maradjanak. A NAVA a magyarországi műsorszolgáltatók által sugárzott műsorokat rendszeresen és üzemszerűen gyűjti és tárolja, metaadatokkal látja el, és a nyilvánosság számára oktatási és kutatási célra hozzáférhetővé teszi.

A NAVA törvényileg előírt feladata a magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány-archívum működtetése. A kötelespéldány-archívumban az M1, M2, Duna, RTL Klub, TV2, Kossuth rádió, Petőfi rádió, Bartók rádió 2006. január 1. óta sugárzott magyar gyártású vagy magyar vonatkozású műsorait találja meg. A kötelespéldány gyűjtése mellett a NAVA megőriz és a Különgyűjteményekben hozzáférhetővé tesz további audiovizuális anyagokat is, köztük száz magyar játékfilmet a Magyar Nemzeti Filmarchívum Gyűjteményéből (1941-1981), a Színház- és Filmművészeti Egyetem vizsgafilmjeit 1955-1985-ből, Mediawave fesztiválfilmeket, illetve a Mindentudás Egyeteme előadásait 2002-2006-ból.

A NAVA gyűjteményei teljes körűen ún. NAVA-pontokból, azaz iskolai oktatás célját szolgáló intézményekből, muzeális intézményekből, levéltárakból, kép- és hangarchívumokból, valamint nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárakból, köztük az Országgyűlési Könyvtárból érhetők el szabadon. A katalógusban található műsorok adatai, egyperces betekintői, illetve a Magyar Világhíradók és a Színház- és Filmművészeti Egyetem vizsgafilmjei bárhonnan szabadon hozzáférhetők, ám minden további tartalmat teljes hosszában csak a NAVA-pontokban lehet megtekinteni.


* Elektronikus Információ Szolgáltatás (EISZ): Az EISZ Alapprogram és a TÁMOP keretéből, illetve az egyes intézmények egyedi tagi hozzájárulásából tesz elérhetővé online adatbázisokat, főként külföldi szolgáltatóktól. 2012-ben összesen 29 online csomagra biztosít licencet. Ezenfelül az OGYK megkapja még az EBSCO adatbázis-csomagot és az Arcanum Digitális Tudástárat is. Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) nemzeti program célja, hogy a felsőoktatás és a tudományos kutatás számára nélkülözhetetlen elektronikus információforrásokat központilag, nemzeti licenc alapján vásárolja meg, melynek eredményeként az eddigieknél lényegesen több információt tud biztosítani. Az EISZ fontos része a felsőoktatási fejlesztési programnak, hiszen jelentősen megnöveli a magyar felsőoktatási intézmények és nonprofit kutatóhelyek versenyképességét a világ tudományos életében, egyben elősegíti az információhoz való hozzáférés kiterjesztését is. Az EISZ az elektronikus tartalmak elérhetőségének fenntartására, a legszélesebb körben használt nagy értékű nemzetközi tudományos információkat tartalmazó adatbázisok beszerzésére, elérhetővé tételére jött létre. Az EISZ Nemzeti Program fenntartása a hazai kutatói szféra működése szempontjából nélkülözhetetlen. Az EISZ Alapprogram keretében nyújtott országos hatókörű adatbázis-szolgáltatás a kutatási infrastruktúra szerves része, tartalmazza a kurrens folyóiratok, szakcikkek, tudományos kiadványok bibliográfiai adatait és full text verzióit, valamint a kutatásokhoz elengedhetetlen adatbázisokat.