Kérjük, tartsa vízszintesen készülékét a megfelelő megjelenítés érdekében!


Beiratkozás

Előzetes regisztráció

Az olvasó első alkalommal történő, valamint az olvasójegye érvényességének lejártát követő első belépéséhez előzetes bejelentkezés szükséges.

Ezt a könyvtár honlapján történő webes regisztrációval teheti meg. Amennyiben erre nincs lehetősége, a beiratkozási szándékot név és születési dátum megadásával jelezheti a (+36-1) 441-4133–as telefonszámon vagy a beiratkozas@ogyk.hu e-mail címen is. További alkalmakkor a könyvtár előzetes bejelentkezés nélkül látogatható.

A könyvtár megközelítési útvonalának egyes pontjain az épületbe érkezőknek kötelező a biztonsági ellenőrzés (csomagellenőrzés, biztonsági kapu, személyi okmányok).

* * *

A könyvtárba minden 18 éven felüli magyar és külföldi állampolgár beiratkozhat.

A beiratkozás, illetve a regisztráció 1 éves időtartamra vonatkozik.

Beiratkozni jogosultak azok a 16. életévüket betöltött középiskolás diákok is, akik számára tanulmányi okok miatt indokolt a könyvtár gyűjteményének használata. Az indokoltságot a középiskola igazgatójának/vezetőjének írásos kérelme alapján a könyvtár igazgatója engedélyezi.

A beiratkozás feltétele a személyazonosság és a lakcím igazolása, valamint a könyvtárhasználat szabályainak elfogadása és betartása. A könyvtárban lehetőség van térítéses és térítésmentes olvasójegy váltására.

Az adatok igazolása személyazonosító igazolvány, új típusú gépjárművezetői engedély, útlevél, valamint a lakcímkártya alapján történik.

Az olvasók adatai az integrált könyvtári rendszer olvasói adatbázisában vannak nyilvántartva a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 57. §(1) bekezdésének felhatalmazása alapján. Az adatokban bekövetkezett változást (név-, illetve lakcímváltozást) mindenki köteles bejelenteni.

* * *

Olvasójegytípusok

Térítéses könyvtárhasználat

A könyvtárhasználatért fizetendő díj mértékét az évente kiadott Díjtételtáblázat tartalmazza. A könyvtárban térítés ellenében az alábbi olvasójegyek válthatók:

 • éves olvasójegy
 • kedvezményes éves olvasójegy
 • napijegy

Kedvezményes éves olvasójegyváltására jogosultak:

 • a kutatók: a tudományos fokozattal rendelkezők, az egyetemi és főiskolai oktatók, a tudományos intézetek munkatársai és a PhD hallgatók;
 • az egyetemi és főiskolai hallgatók;
 • a 70 év alatti nyugdíjasok;

A kedvezmény mértéke 50%.

Térítésmentes könyvtárhasználat

A könyvtár ingyenesen biztosítja a könyvtári alapszolgáltatásokat egy éves időtartamra szóló regisztrációval, mely a könyvtár honlapján is elvégezhető. A webes regisztrációt követő első könyvtárlátogatás alkalmával a könyvtár eligazítójában kell jelentkezni adategyeztetés céljából és az olvasójegy átvételért. A regisztrációval az olvasók az olvasótermet, a katalógusokat és a kézikönyvtárakat használhatják, valamint a számítógépes szolgáltatások korlátozott igénybevételére van lehetőségük.

Térítésmentesen iratkozhatnak be a könyvtárba a határon túli magyarok (A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 4. § (2) a─e pont), a könyvtári, a múzeumi és a levéltári dolgozók (6/2001.(I.17.) Korm. rendelet 3.§. (1)(2)), a pedagógusok (A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 63. § (1) j pont), a 70. életévüket betöltött nyugdíjasok (A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 56. § 6. bek.), a fogyatékkal élők (A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet), a Bundestag 90 Klub tagjai egyéves időtartamra, az Országgyűlési Hivatal gyakornokai és a könyvtár egyetemi programjában részt vevők az általuk látogatott program időtartamáig.

A kedvezményes, illetve térítésmentes regisztrációhoz igazolás szükséges

 • diákigazolvány,
 • magyar igazolvány, magyar hozzátartozói igazolvány,
 • pedagógus igazolvány,
 • közgyűjteményi dolgozók esetében munkáltatói igazolvány,
 • fogyatékos igazolvány,
 • nyugdíjas (rokkant, öregségi) igazolvány,
 • kutatói olvasójegy váltása esetén az ennek alapjául szolgáló jogviszony igazolása.

A 16. életévüket betöltött látogatók a közoktatási intézmény vezetője által aláírt igazolás alapján válthatnak olvasójegyet.


.