Kérjük, tartsa vízszintesen készülékét a megfelelő megjelenítés érdekében!


Jogi nyilatkozat

Szerzői jogi nyilatkozat

Az Országgyűlési Könyvtár honlapjának teljes tartalma az Országgyűlési Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) kizárólagos szellemi tulajdona. Azzal, hogy belép az oldalra, elfogadja az alábbi feltételeket.

A könyvtár fenntart minden olyan jogot – így különösen a tulajdonosi és a szerzői jogi védelem alapján fennálló jogait –, amelyet kifejezetten nem ruház át a honlap látogatója számára.

Az oldal, annak tartalma a könyvtárral írásban megkötött eltérő megállapodás hiányában az alábbiak szerint használható fel.

Az oldalon közzétett tartalom az arra való hivatkozással, az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben szabadon felhasználható. A hivatkozás módja: azoknál a tartalmaknál, amelyekben megjelenik a könyvtár, mint adatközlő, arra az eredeti helyen vagy az első adatemlítésnél kell hivatkozni. Ebben az esetben a könyvtár honlapja, mint forrás megjelölése nem kötelező. Azoknál a tartalmaknál, amelyekben a könyvtár nem jelenik meg a másodközlésben a www.ogyk.hu-t kell forrásként megjelölni.

Egyebekben a honlapot és annak tartalmát tilos többszörözni, terjeszteni, nyilvánossághoz közvetíteni bármilyen módon, változatlan formában is. Tilos kimásolni, abból tilos adatbázist létrehozni, valamint a belőle nyert információkból harmadik személy részére szolgáltatást nyújtani, azokkal saját üzletszerű tevékenységet végezni, továbbá tilos oly módon használni, amely a könyvtár jogait sérti vagy veszélyezteti.

A honlap látogatója felelős minden olyan kárért, amely a jogszerűtlen, a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket von maga után.

A könyvtár szavatolja, hogy az oldalon található tartalom teljes mértékig összhangban van a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezésekkel, különös tekintettel a szellemi alkotásokra és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokra. Valamennyi honlapon található adat nyilvános, bárki számára hozzáférhető, ezért annak megjelenítéséhez harmadik személy hozzájárulása nem szükséges.

A Könyvtár az oldal adattartalmának hitelessége és pontossága érdekében minden tőle telhetőt elkövet, és a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el, azonban a közzétételből eredő esetlegesen bekövetkező károkért mindennemű felelősséget kizárja.

Amennyiben Ön a saját honlapján a honlapra (vagy annak bármelyik elemére) mutató linket kíván elhelyezni, azt kizárólag a könyvtár előzetes írásbeli hozzájárulásával teheti meg.

A honlap harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra mutató linkeket is tartalmazhat, amelyek tartalmáért a könyvtár semmiféle felelősséget nem vállal.

Adatkezelési tájékoztató

Ön a honlapot ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia.

A könyvtár bármely – az oldal használata során tudomására jutott – személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel.

A könyvtár adatkezelésének célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás, továbbá a honlap látogatása során a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzít bizonyos látogatói adatokat.

A honlap rögzíti az Ön számítógépének internet címét (IP-cím), azt, hogy mikor, milyen tartalmat nézett meg a honlapon, mely linkről navigált a honlapra. Ezen adatokat személyazonosságához nem kapcsolható módon tároljuk, e statisztikai adatok elemzése alapján ismerjük meg, mely szolgáltatást, tartalmat milyen gyakran vesznek igénybe és alkalmanként mennyi időt töltenek ott.

Külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő (www.google.com/intl/hu_ALL/analytics) tud részletes felvilágosítást nyújtani.

Az internet címek kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, a könyvtár azokat személyes adathoz nem köti.

Tájékoztatjuk, hogy a könyvtár weboldalairól más intézmények és szervezetek által működtetett weboldalakra is eljuthat. Az ilyen külső honlapok adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadók.

A könyvtár a személyes adatait nem egyesíti más forrásból származó adatbázisával és nem adja át harmadik félnek azokat.