Kérjük, tartsa vízszintesen készülékét a megfelelő megjelenítés érdekében!


Munkatársak

A munkatársakat a (+36-1) 441+mellék telefonszámon lehet elérni.

Baba Enikő
csoportvezető
GYSZO AFCS baba.eniko@ogyk.hu 4635
Bajnokné Benyhe Judit GYSZO GYCS benyhe.judit@ogyk.hu 4247
Bálint Dániel GYSZO GYCS balint.daniel@ogyk.hu
Bálint Zsolt NYSZO BR balint.zsolt@ogyk.hu 4133, 4664
Czákné Szomor Ildikó NYSZO SZSZ szomor.ildiko@ogyk.hu 4374
Czövek Zoltán GYSZO ETCS czovek.zoltan@ogyk.hu 4032
Detre Ildikó TITK detre.ildiko@ogyk.hu 4466
Dobos Kornél GYSZO ETCS dobos.kornel@ogyk.hu 4688
Eisler Ferenc NYSZO DM eisler.ferenc@ogyk.hu 4091
Fodorné Tímár Anna GYSZO AFCS timar.anna@ogyk.hu 4936
Forgács Hajnalka GYSZO AFCS forgacs.hajnalka@ogyk.hu 4856
Haszonitsné Süveges Zsuzsanna NYSZO SZSZ suveges.zsuzsanna@ogyk.hu 4662
Hermány Géza NYSZO RKCS hermany.geza@ogyk.hu 4661
dr. Horváth Eszter NYSZO SZSZ horvath.eszter@ogyk.hu 4859
Illés Márta GYSZO AFCS illes.marta@ogyk.hu 4855
Járvásné Balogh Zsuzsanna NYSZO RKCS balogh.zsuzsanna@ogyk.hu 4465
Karacsné Isaszegi Edit NYSZO SZSZ isaszegi.edit@ogyk.hu 4208
Kardos Helga NYSZO SZSZ kardos.helga@ogyk.hu 4334
Kozák Beáta GYSZO GYCS kozak.beata@ogyk.hu 4055
Könnyű Orsolya NYSZO BR konnyu.orsolya@ogyk.hu 4133, 4664
Krassza András NYSZO DM krassza.andras@ogyk.hu 4496
Laczkó Katalin GYSZO GYCS laczko.katalin@ogyk.hu 4029
Maltsik Balázs NYSZO SZSZ maltsik.balazs@ogyk.hu 4090
Markója Szilárd
igazgató
TITK markoja.szilard@ogyk.hu 4686
Mendyk Róbert NYSZO RKCS mendyk.robert@ogyk.hu 4661
dr. Orphanides Krisztina GYSZO AFCS orphanides.krisztina@ogyk.hu 4655
Parti Ádám
csoportvezető
NYSZO BR parti.adam@ogyk.hu 4133, 4664
Perjési Vera GYSZO ETCS perjesi.vera@ogyk.hu 4453
Rátky Judit GYSZO GYCS ratky.judit@ogyk.hu
dr. Redl Károly
igazgatóhelyettes
TITK redl.karoly@ogyk.hu 4638
Soltészné Horváth Zsuzsa TITK s.horvath.zsuzsa@parlament.hu 4660
Steff Sándor
csoportvezető
NYSZO RKCS steff.sandor@ogyk.hu 4661
Szalai Katalin
csoportvezető
GYSZO GYCS szalai.katalin@ogyk.hu 4385
Székely Gábor NYSZO BR szekely.gabor@ogyk.hu 4133, 4664
dr. Szekeres Sándor GYSZO AFCS szekeres.sandor@ogyk.hu 4341
Szilva Imre GYSZO ETCS szilva.imre@ogyk.hu 4674
Taksás Tünde GYSZO GYCS taksas.tunde@ogyk.hu 4659
Tamás Kristóf NYSZO BR tamas.kristof@ogyk.hu 4133, 4664
dr. Tóth Éva
osztályvezető
NYSZO toth.eva@ogyk.hu 4507
Tóth Tamás
csoportvezető
GYSZO ETCS toth.tamas@ogyk.hu 4310
dr. Varga Tímea NYSZO SZSZ varga.timea@ogyk.hu 4475
Villám Judit NYSZO SZSZ villam.judit@ogyk.hu 4658
Weidemann Krisztián NYSZO RKCS weidemann.krisztian@ogyk.hu 4661
Zágoni-Bogsch Gergely GYSZO AFCS zagoni-bogsch.gergely@ogyk.hu 4087
Zászkaliczky Borbála
osztályvezető
GYSZO zaszkaliczky.borbala@ogyk.hu 4850

A szervezeti egységek táblázatban feltüntetett rövidítései:

Rövidítés Szervezeti egység
TITK Titkárság
GYSZO Gyűjteményszervezési Osztály
GYSZO GYCS GYSZO Gyarapítási Csoport
GYSZO AFCS GYSZO Analitikus Feldolgozó Csoport
GYSZO ETCS GYSZO Elektronikus Tartalomszolgáltató Csoport
NYSZO Nyilvános Szolgáltatások Osztálya
NYSZO SZSZ NYSZO Szakreferensi Szolgálat
NYSZO BR NYSZO Beiratkozási Részleg
NYSZO DM NYSZO Digitalizáló Műhely
NYSZO RKCS NYSZO Raktár és Kötészeti Csoport