Kérjük, tartsa vízszintesen készülékét a megfelelő megjelenítés érdekében!


New arrivals in December

In our column we offer a monthly selection of recently catalogued — mostly Hungarian — books from the collection of the library. Below you may find our picks for January. To learn more about the bibliographic details and availability of the books, click on the cover photo.


OGY almanach

A 2014-ben megválasztott Országgyűlés almanachja. Budapest, Magyar Országgyűlés, 2017. 739 p.

2017-ben jelent meg az 1990 utáni Országgyűlések hetedik almanach kötete, mely 210 képviselőnek (a változásokkal együtt), a Brüsszelbe delegált 21 európai parlamenti képviselőnek, és a 13 nemzetiségi szószólónak rövid életrajzát tartalmazza. A névtárat a 2014-es választás összefoglaló adatai és az országgyűléssel kapcsolatos statisztikai adatok zárják. A függelék a 2010–2014-es ciklus almanachjának kiegészítését, az akkori könyvzárta és a ciklus vége közötti változásokat tartalmazza. A parlamenti pártok térképre vitt választási eredményei és az ülésrend, a hátsó borító belső oldalán található. Az országgyűlési almanachok az országgyűlési képviselők, valamint a főrendiházi (később felsőházi) tagok rövid életrajzát tartalmazzák. Az életrajzok 1886 és 1940 között ciklusonként, általában az országgyűlési képviselők, főrendiházi, felsőházi tagok megválasztása, illetve kinevezése után készültek. 1940 után ötven évig nem készült almanach. Az első szabadon választott országgyűlés (1990–1994-es ciklus) képviselőiről készült ismét, és azóta minden ciklus végén kötetbe szedve olvashatjuk a képviselők életrajzait. 1993-tól napvilágot láttak az ún. történeti almanachok is, melyből eddig az Ideiglenes Nemzetgyűlésé, az 1945–1947-es nemzetgyűlési, és az 1947–1949-es országgyűlési almanach jelent meg. Ezekben az almanachokban már általában lezárt életpályákat, teljes életrajzokat ismerhetünk meg. Az új almanach a könyvtár Magyar Parlamenti Gyűjteményének olvasótermében található.


Bevezetés az Európai Unió belső piacának jogába

Angyal Zoltán: Bevezetés az Európai Unió belső piacának jogába és joggyakorlatába. Miskolc, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 2017. 220 p.

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar kiadványa illeszkedik az Európai Unió jogáról, intézményeiről és egyes politikáiról kiadott monográfiák sorába. A könyv célja, hogy átfogó és könnyen áttekinthető rendszerbe foglalja össze az Európai Unió egységes belső piacára vonatkozó joganyag fontos szabályait és az arra épülő joggyakorlat eredményeit. A szerző, Angyal Zoltán, az Európa jogi és Nemzetközi Magánjogi tanszékvezető, bemutatja a belső piacra vonatkozó elsődleges és másodlagos uniós jogi normák rendszerét az Európai Unió Bíróság döntéseinek összefoglalásával. A feldolgozott ítéletek rámutatnak arra, hogy az uniós jogrendszer jelentős részben egyfajta precedensjogként is működik. Mintegy 130 jogesetre hivatkozik a mű, az évtizedekkel korábbi ügyektől kezdve napjainkig. Az öt fejezet, a belső piac jogának alapvető területeit öleli fel: az áruk szabad mozgását, a munkavállalók szabad mozgását, a letelepedés szabadságát, a szolgáltatások szabad mozgását, valamint a tőke és kifizetések szabad mozgását. A mű alapvetően kiváló forrásul szolgál az egyetemi oktatásban résztvevő alap-, és mesterszakos hallgatóknak, valamint a gyakorló jogászoknak és az uniós joggal kapcsolatba kerülő szakembereknek. A kézikönyvben tárgyalt uniós jogesetek segítségével komparatív módszertani szempontból elemezhetik az Európai Unió belső piacának jogát. A könyv az Igazságügyi Minisztérium támogatásával, a jogászképzés színvonalának emelését célzó minisztériumi program keretében valósult meg.


Az őrület kultúrtörténete

Andrew Scull: Az őrület kultúrtörténete. A Bibliától Freudig, a bolondokházától a modern orvostudományig.. Budapest, Corvina, 2017. 518 p.

Több évezredes talány, hogy a megzavarodott ember vajon hol van önmagához képest, és hogy jutott el „oda”. Mi történhetett vele, hogy eltévedt élete útvesztőjében, gondolatai kusza jövés-menésében? Azok az emberek, akik nem bírják, nem tudják épp ésszel a bennük és körülöttük lévő világ történéseit megérteni, a történelem folyamán egyszerre voltak titokzatosak és félelmetesek az őket vizsgálók számára. Az őrület megnyilvánulásait, jelentéseit, következményeit, azt, hogy hol a határ ép és a beteg elme között, miden korban áthatja a társadalmi környezet. Ugyanekkor az írók, képzőművészek számára örök inspiráció a határok feszegetése, más szóval, az őrület. Andrew Scull egy szociológus érzékenységével mutatja be a történelem kétezer évén átívelő emberi, orvosi hozzáállást. Érdekes és elgondolkodtató képet mutatva arról, hogy korok, kultúrák, társadalmak hogyan viszonyultak ahhoz az emberhez, aki ki tudja, milyen okból, de megbolondult.


Published on - 2017-12-14 10:00:00
Category: Book recommendations