Kérjük, tartsa vízszintesen készülékét a megfelelő megjelenítés érdekében!

Évfordulók

A rendszerváltás két jelképes eseménye – 1989. július 6.

Harminc esztendővel ezelőtt, 1989. július 6-án a Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa Nagy Imrét, az 1956-os forradalom és szabadságharc kivégzett miniszterelnökét és mártírtársait felmentette az ellenük 1958-ban emelt hamis vádak alól. A Nagy Imre per vádlottjai a néhai kormányfőn kívül Gimes Miklós, Losonczy Géza, Maléter Pál, Szilágyi József és Vásárhelyi Miklós voltak. A bíróság megsemmisítette a Donáth Ferenc, Tildy Zoltán, Kopácsi Sándor és Jánosi Ferenc ügyében hozott korábbi ítéleteket is. A sors fintora, hogy ugyanezen a napon halt meg 77 éves korában Kádár János, aki 33 éven át Magyarország első számú, emblematikus vezetője volt.

Közzétéve - 2019-07-05 10:53:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
100 éve alakult meg a Nemzetek Szövetsége

1919-ben a háború kitörésének okait vizsgálva, valamint a háború által okozott szenvedés ellen fellépő mozgalmak és a szellemi élet kiválóságainak követelésére megindultak az előkészületek egy átfogó biztonsági szervezet létrehozása érdekében. A 19. században kialakult európai elképzeléseket is felhasználó kezdeményezés elsősorban Woodrow Wilsonnak, az Egyesült Államok elnökének köszönhető.

Közzétéve - 2019-06-21 10:23:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
15 éve csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz

Az ezeréves történelem során Európa sokat változott. A XX. század közepén létrejött új politikai és gazdasági együttműködés lehetetlenné tette a háborút a kontinens országai között és egy olyan gazdasági uniót hozott létre, mely folyamatosan változott és bővült.

Közzétéve - 2019-04-30 10:00:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
A Landerer és Hackenast nyomda és az 1848. március 15-i forradalom

​A 170 évvel ezelőtt, 1848. március 15-én történtek emblematikus mozzanata volt a szabad sajtó első termékeinek, a Nemzeti dalnak, illetve a Tizenkét pontnak a kinyomtatása, amelyre a Landerer és Hackenast elnevezésű nyomdában került sor. Mit is tudunk erről a nyomdáról és mi is történt ott pontosan azon a napon?

Közzétéve - 2018-03-15 10:00:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
A megosztó Görgei

Kétszáz éve, 1818. január 30-án született Toporcon Görgei (Görgey) Artúr honvédtábornok, az 1848-49-es szabadságharc hadvezére, a magyar hadsereg főparancsnoka, hadügyminiszter. Személye a világosi fegyverletétel révén megosztóvá vált.

Közzétéve - 2018-01-30 15:00:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
100 éve vásárolta meg a könyvtár a Gyurikovits-hagyatékot

100 éve, 1917-ben a Ranschburg-féle könyvkereskedésben vásárolta meg a könyvtár Gyurikovits György (1780–1848) pozsonyi táblabíró, országgyűlési követ hagyatékának magyar országgyűlésekkel foglalkozó részét.

Közzétéve - 2017-12-13 12:54:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
175 évvel ezelőtt született Thék Endre

175 évvel ezelőtt született Thék Endre, a historizmus kiemelkedő magyar bútorasztalos művésze, aki az Országgyűlési Könyvtár lenyűgöző mennyezeti konzoljait készítette.

Közzétéve - 2017-11-28 13:02:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Luther Biblia a könyvtár állományában

Az Újszövetség lutheri fordítása 1522-ben, a fametszetekkel díszített teljes Biblia 1534-ben jelent meg először nyomtatásban, népszerűségével pedig egyetlen könyv sem vetekedhetett. A könyvnyomtatás feltalálásának következtében gyorsan elterjedt, és mintájává vált a többi nemzeti nyelvű fordításnak is. Az Országgyűlési Könyvtár muzeális gyűjteményében is fellehető egy példány Luther Márton Bibliájából.

Közzétéve - 2017-10-31 09:54:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
100 éves a Juristische Grundlehre

100 éve, 1917-ben jelent meg német nyelven a Felix Meiner lipcsei kiadónál Somló Bódog Juristische Grundlehre című műve, amely a magyar jogelméleti gondolkodás egyik legjelentősebb és nemzetközileg legelismertebb alkotása.

Közzétéve - 2017-10-05 12:52:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Szeptember 30-án ünnepeltük Szent Jeromost, a könyvtárak és könyvtárosok védőszentjét

Sophronius Eusebius Hieronymus, korának egyik legnagyobb tudósa, a dalmáciai Stridon városában született 347 körül, és Betlehemben halt meg,419. vagy 420. szeptember 30-án. Önmagát így jellemezte: ,,filozófus, rétor, grammatikus és dialektikus egyszerre, továbbá három nyelvnek; a hébernek, görögnek és latinnak ismerője''.

Közzétéve - 2017-10-02 08:55:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
A Lánchíd alapkőletétele

175 évvel ezelőtt, 1842. augusztus 24-én rakta le József nádor a Lánchíd, Magyarország első jelentős állandó folyami hídja pesti pillérének alapkövét. A híd megépítését Széchenyi István szorgalmazta, aki 1821-ben a következőképpen fogalmazott naplójában: „… egyévi jövedelmemet fordítom rá, ha Buda és Pest közt híd épül […] Az a gondolat, hogy hazámnak fontos szolgálatot tettem, majd bőségesen kárpótol.”

Közzétéve - 2017-08-24 12:49:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
100 éve történt – Hivatalba lép a harmadik Wekerle-kormány

1917. augusztus 20-án kelt az a királyi kézirat, amely Wekerle Sándort újból miniszterelnökké nevezte ki. Wekerle Sándor (1848-1921) harmadik kormánya háborús időszakban, az Osztrák-Magyar Monarchia szétesésének idején működött.

Közzétéve - 2017-08-23 13:22:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
40 éves a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Társadalomtudományi Szekciója

Az MKE Társadalomtudományi Szekciója 1977-ben alakult, alapító elnöke Vályi Gábor, az Országgyűlési Könyvtár igazgatója volt. Legfőbb célja, hogy sikeres együttműködéseket alakítson ki közgyűjteményekkel és más szakmai szervezetekkel. A szekció vezetősége a kezdetektől e cél szem előtt tartásával szervezi programjait, köztük társadalomtudományi könyvtárlátogatásokat, illetve a könyvtárügy aktuális kérdéseivel foglalkozó, tapasztalatcserét szolgáló szakmai fórumokat.

Közzétéve - 2017-06-21 14:20:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
125 éve fővárosunk Budapest

1892-ben a kiegyezés és a királykoronázás negyedszázados évfordulója teremtett alkalmat arra, hogy a Monarchia második városát olyan címmel lássák el, amely Béccsel egyenrangúvá teheti.

Közzétéve - 2017-06-15 16:00:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Emlékezés a kiegyezés 150. évfordulójára

A kiegyezést nehéz úgy megérteni, elfogadni, hogy alaposan ne vizsgálnánk meg a történelmi előzményeket, a benne résztvevők álláspontját és a nemzetközi hatalmi erőviszonyokat.

Közzétéve - 2017-06-09 09:31:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Az 1956-os forradalom vértanúinak újratemetésére emlékezünk

Nagy Imre és mártírtársainak 1989. június 16-án történt újratemetése a magyar rendszerváltás talán legfontosabb lélektani pillanata volt, amely egyszerre szimbolizálta az államszocialista rendszer ideológiai alapjainak repedezését, az 1956-ban elvesztett remények feltámadását, valamint a forradalom hőseinek rehabilitálását.

Közzétéve - 2016-06-16 14:55:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Emlékezzünk együtt a Nemzeti Összetartozás Napjára!

Tavaly június 4-én hosszabban megemlékeztünk honlapunkon a trianoni békeszerződés aláírásának 95. évfordulójáról. Az a tény azonban, hogy az idei nem „kerek” évforduló, semmit sem vesz el az emléknap jelentőségéből, hiszen ez az esemény azóta is történelmi tanulságok kimeríthetetlen tárházát nyújtja számunkra, melyekről sosem beszélhetünk eleget.

Közzétéve - 2016-06-03 08:26:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
150 éves a Sándor utcai képviselőház épülete

A pesti országház felépítésének ötlete először az 1830. évi pozsonyi országgyűlésen merült fel. 1843-ban József nádor felkérte Pollack Mihályt, a kor egyik legkiemelkedőbb magyar építészét az épület megtervezésére, de az 1843-1844. évi pozsonyi országgyűlés túlságosan magasnak ítélte a költségeket, ezért elvetette a tervet. 1845-ben nemzetközi pályázatot hirdettek újabb tervek elkészítésére, ezek elbírálására azonban a forradalmi események miatt nem került sor.

Közzétéve - 2016-04-13 11:30:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
200 éve halt meg Decsy Sámuel

Decsy Sámuel Rimaszombaton (Gömör megyében) született 1742. január 2-án. Pozsonyban és Sárospatakon tanult, majd egyházi ösztöndíjak segítségével német, illetve holland egyetemeket látogatott, ahol bölcseleti és orvosdoktori oklevelet szerzett. Bécsben telepedett le s élt haláláig, 1816. január 25-dikéig.

Közzétéve - 2016-02-03 09:50:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Plósz Sándor (1846–1925)

90 éve, 1925. május 29-én hunyt el Plósz Sándor perjogász, egyetemi tanár, igazságügy-miniszter, akadémikus, a magyar polgári perjog tudományos művelésének egyik legelső képviselője.

Közzétéve - 2015-05-28 12:44:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Európa Napja

Hazánkban a 2005. évi XXXVII. törvény nyilvánította május 9-ét Európa Napjává.

Közzétéve - 2015-05-11 09:35:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Szilágyi Dezső (1840-1901)

175 éve, 1840. április 1-jén született Nagyváradon Szilágyi Dezső jogász, országgyűlési képviselő, igazságügy-miniszter, képviselőházi elnök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

Közzétéve - 2015-04-02 15:25:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Magyary Zoltán (1888-1945)

70 éve, 1945. március 24-én hunyt el Magyary Zoltán közgazdász, jogász, egyetemi tanár a magyar polgári közigazgatás-tudomány legnagyobb hatású, külföldön is elismert egyénisége.

Közzétéve - 2015-03-23 13:37:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Kuncz Ödön (1884-1965)

50 éve, 1965. március 19-én hunyt el Kuncz Ödön jogász, közgazdász, egyetemi tanár, akadémikus. Tudományos munkássága elsősorban a gazdasági, a kereskedelmi és a váltójogra irányult, közreműködött több hitelügyi és váltótörvény kodifikációjában is.

Közzétéve - 2015-03-18 23:32:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Az első magyarországi népszámlálás elrendelése

230 éve, 1784. július 16-án II. József népszámlálást rendelt el Magyarországon, Erdélyben és Horvátországban. Magyarországon ez volt az első olyan népesség-összeírás, amely kiterjedt a lakosság egészére, így a nemességre is.

Közzétéve - 2015-03-17 21:56:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Március 16.

A MAGYAR ZÁSZLÓ ÉS CÍMER NAPJA

Közzétéve - 2015-03-15 21:24:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Gróf Andrássy Gyula (1823-1890)

125 éve halt meg gróf Andrássy Gyula politikus, miniszterelnök.

Közzétéve - 2015-02-18 14:32:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Moór Gyula (1888-1950)

65 évvel ezelőtt, 1950. február 3-án hunyt el Moór Gyula jogtudós, egyetemi tanár, akadémikus, az egyik legjelentősebb magyar jogfilozófus.

Közzétéve - 2015-02-02 12:32:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Madarász József (1814-1915)

100 éve hunyt el Madarász József, Magyarország eddigi legidősebb megválasztott (95 évesen), és a legidősebb aktív (100 évesen) országgyűlési képviselője.

Közzétéve - 2015-01-26 14:05:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
A Himnusz ügye az Országgyűlés előtt

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. Az eseményre emlékezve tartjuk ezen a napon a Magyar Kultúra Napját. Ennek a napnak emlékére az alábbi értekezésben betekintést nyújtunk a Himnusz törvénybe foglalásának körülményeibe.

Közzétéve - 2015-01-22 11:30:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Grecsák Károly (1854-1924)

90 éve, 1924. december 17-én hunyt el Grecsák Károly ügyvéd, országgyűlési képviselő, bíró, kúriai tanácselnök, az Esterházy- és a Wekerle-kormány igazságügy-minisztere.

Közzétéve - 2014-12-15 10:34:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
175 éve született Steindl Imre

175 éve, 1839. október 29-én született Steindl Imre magyar építész, a budapesti Országház tervezője, műegyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.

Közzétéve - 2014-10-31 14:39:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
500 éves a Tripartitum

500 éve, 1514. október 18-án mutatta be Werbőczy István ítélőmester az országgyűlésben a király megbízásából készített latin nyelvű szokásjogi gyűjteményét, a Hármaskönyvet, a Tripartitumot, amely a 19. századig a magyar jogszolgáltatás alapja maradt.

Közzétéve - 2014-10-17 16:32:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Az aradi vértanúk napja - Nemzeti gyásznap

1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét.

Közzétéve - 2014-10-06 11:20:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Kolosváry Bálint (1875-1954)

Hatvan éve, 1954. augusztus 28-án hunyt el Kolosváry Bálint a magánjog, a jogtörténet és a felsőfokú jogi oktatás nagy egyénisége. Tanulmányait a kolozsvári, a berlini és a párizsi egyetemeken végezte.

Közzétéve - 2014-08-15 10:20:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
100 éve kezdődött az I. világháború

Az Osztrák-Magyar Monarchia 1914. július 28-án hadat üzent Szerbiának és ezzel megkezdődött az I. világháború.

Közzétéve - 2014-07-25 08:57:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
ifj. Andrássy Gyula (1860-1929)

85 éve, 1929. június 11-én hunyt el ifjabb Andrássy Gyula gróf belügyminiszter, osztrák-magyar külügyminiszter, a főrendiház tagja, publicista, a kiegyezés egyik megalkotójának, majd a dualista Magyarország első miniszterelnökének, később az Osztrák-Magyar Monarchia közös külügyminiszterének, idősebb Andrássy Gyula grófnak kisebbik fia.

Közzétéve - 2014-06-11 08:11:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
A Nemzeti Összetartozás Napja

A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező nemzeti emléknap. Június 4-ét, az 1920-as trianoni békediktátum napját az Országgyűlés a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló 2010. évi XLV. törvényben nyilvánította a Nemzeti Összetartozás Napjává.

Közzétéve - 2014-06-04 07:56:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Kossuth Ferenc (1841-1914)

Száz éve, 1914. május 25-én hunyt el Kossuth Ferenc mérnök, politikus, országgyűlési képviselő, Kossuth Lajos fia. Kossuth Ferenc mérnöki tudását Európa-szerte elismerték, ő nyerte például azt a pályázatot, melyet az egyiptomi kormányzat a Níluson átívelő acélhidak megépítésére írt ki.

Közzétéve - 2014-05-23 09:24:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Európa-nap

Hazánkban a 2005. évi XXXVII. törvény nyilvánította május 9-ét Európa Napjává. 1950-ben ezen a napon vetette fel Robert Schuman egykori francia külügyminiszter, hogy a korábban egymással szemben álló országok között ne csak megbékélés, de együttműködés is legyen – és hogy erre az együttműködésre új Európát építsenek.

Közzétéve - 2014-05-08 10:08:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
80 éve hunyt el Concha Győző

80 évvel ezelőtt, április 10-én hunyt el Concha Győző jogtudós (1846–1933).

Közzétéve - 2014-04-06 22:35:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
100 éve született Kovács Imre

1913. március 10-én született Alcsúton. Személyes élettapasztalata és érdeklődése hamar az agrárszegénység problémái és a mezőgazdaság felé irányították, ezért a Magyar Királyi József Műegyetem közgazdasági fakultására iratkozott be.

Közzétéve - 2014-04-01 15:40:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Edvi Illés Károly (1842-1919)

95 éve, 1919. április 6-án hunyt el Edvi Illés Károly büntetőjogász, ügyész, ügyvéd, az MTA levelező tagja, aki több büntető kódex megalkotásában és előkészítésében is közreműködött.

Közzétéve - 2014-04-01 15:34:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Nőnap alkalmából: az első magyar női képviselő

Slachta Margit 1884. szeptember 18-án született Kassán. Már fiatalon a szociális gondozás megszervezése, a katolikus keresztény eszmék gyakorlati hasznosítása kötötte le energiáit.

Közzétéve - 2013-05-02 10:12:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Az állandó Országház tervei

A pályázat eredményhirdetésének 130. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Levéltár honlapján illusztrált összeállítás olvasható az Országház építésére beérkezett tervrajzokról.

Közzétéve - 2013-04-23 13:35:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben