Kérjük, tartsa vízszintesen készülékét a megfelelő megjelenítés érdekében!

Blog

160 éve született Tisza István gróf, a dualizmus kétszeres miniszterelnöke

1861. április 22-én született Pesten. Édesapja Tisza Kálmán, a dualizmus korszakának meghatározó miniszterelnöke (1875-1890). Budapesten, Berlinben és Heidelbergben tanult jogot és közgazdaságtant. Politikatudományból doktorátust is szerzett.

Feltöltve - 2021-04-21 03:43:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja – április 16.

2001 óta minden évben április 16-án tartják a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapját, arra emlékezve, hogy 1944-ben ezen a napon kezdődött a hazai zsidóság gettóba zárása. A megemlékezést kezdeményező Pokorni Zoltán akkori oktatási miniszter a budapesti gettó felszabadításának 55. évfordulóján, 2000. január 18-án javasolta, hogy az iskolákban minden évben április 16-án emlékezzenek meg a holokausztról.

Feltöltve - 2021-04-16 11:15:00
Kategória: Hírek
Bővebben
A Magyar Törvények Grill-féle kiadása online

A Magyar Törvények Grill-féle kiadásaa Grill Könyvkiadó egyik legjelentősebb sorozata volt. Grill Károly eredetileg 1841-ben alapított könyvkiadói és könyvkereskedői vállalkozása egyike a legrégibb magyarországi könyvkereskedéseknek. A kiadó az 1890-es évek elejétől jogi szakkönyvekre szakosodott, elsősorban döntvénytárakat és törvénytárakat adott ki. Több nevezetes kiadványuk, sorozatuk is volt, így többek között a Grill-féle döntvénytár, a Grill-féle jogi könyvtár vagy a Közigazgatási Törvénytár.

Feltöltve - 2021-03-22 03:37:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Egy holland polihisztor Amerikában – R.P.J. Tutein Nolthenius: Nieuwe wereld

A Nieuwe wereld – magyarul Újvilág – egy 1902-ben, a hollandiai Haarlem városában megjelent, közel 400 oldal hosszú, az Amerikai Egyesült Államokban tett utazásról szóló, holland nyelvű útleírás.

Feltöltve - 2021-03-09 10:46:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
200 éve született Bérczy Károly író, újságíró, az első magyar sportlap megalapítója

1821. március 2-án született Bérczy Károly író, újságíró, akadémikus. Nevéhez fűződik az első magyar sportlap megalapítása 1857-ben, emellett nyelvújítóként is jeleskedett: neki köszönhetjük „mezőny” és „lőtávol” szavunkat.

Feltöltve - 2021-03-02 11:11:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Ízelítő külföldi könyvújdonságainkból – Európai Unió

Az Országgyűlési Könyvtár kiemelt hangsúlyt helyez a főgyűjtőköri tudományterületekkel (jogtudomány, politikatudomány, történelem), a nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EU), valamint a külföldi parlamentek működésével kapcsolatos friss külföldi szakirodalom minél szélesebb körű beszerzésére. Az alábbiakban a közelmúltban feldolgozott, az Európai Unióval foglalkozó külföldi köteteinkből adunk közre egy válogatást.

Feltöltve - 2021-02-25 03:07:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Ízelítő külföldi könyvújdonságainkból – Külföldi parlamentek

Az Országgyűlési Könyvtár kiemelt hangsúlyt helyez a főgyűjtőköri tudományterületekkel (jogtudomány, politikatudomány, történelem), a nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EU), valamint a külföldi parlamentek működésével kapcsolatos friss külföldi szakirodalom minél szélesebb körű beszerzésére. Az alábbiakban a közelmúltban feldolgozott, parlamentarizmussal foglalkozó külföldi köteteinkből adunk közre egy válogatást.

Feltöltve - 2021-02-17 11:13:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Visszatérés a nemzeti alapokhoz – 160 éve ült össze az Országbírói Értekezlet

A modern magyar jog kiépülése 1861-től indult meg hazánkban, melynek első és egyik legfontosabb mérföldkövét az 1861. január 23-tól március 4-ig ülésező Országbírói Értekezlet munkájának eredményeként megalkotott Ideiglenes Törvénykezési Szabályok jelentették.

Feltöltve - 2021-02-15 02:22:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
175 éve született Concha Győző jogtudós

Concha Győző jogtudós, egyetemi tanár, az MTA tagja és vezető tisztviselője az egyik legnagyobb hatású magyar szakember volt a közigazgatás-tudomány művelői között. Széles látókörű gondolkodó, „homo universitas”, aki tudományos munkásságával megkerülhetetlen tényezővé vált a hazai közigazgatás-tudomány, az alkotmányjog és a később valóban önálló diszciplínává vált politológia világában.

Feltöltve - 2021-02-12 10:40:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Ízelítő külföldi könyvújdonságainkból – Történelem

Az Országgyűlési Könyvtár kiemelt hangsúlyt helyez a főgyűjtőköri tudományterületekkel (jogtudomány, politikatudomány, történelem), a nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EU), valamint a külföldi parlamentek működésével kapcsolatos friss külföldi szakirodalom minél szélesebb körű beszerzésére. Az alábbiakban a közelmúltban feldolgozott, történelmi tárgyú külföldi köteteinkből adunk közre egy válogatást.

Feltöltve - 2021-02-04 09:11:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
400 éve született II. Rákóczi György, az első erdélyi törvénygyűjtemény kihirdetője

II. Rákóczi György 1621. január 30-án született Sárospatakon. I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna fia 1648. október 11-én vette át a hatalmat, ezt követően pedig kisebb megszakításokkal 1648 és 1660 között tevékenykedett erdélyi fejedelemként. Uralkodása elsősorban balszerencsés lengyel hadjáratáról és az azt követő török-tatár dúlásról maradt emlékezetes, azonban jelen írásban működésének egy kevésbé ismert, ám az erdélyi jogfejlődés, a kodifikációs törekvések szempontjából annál maradandóbb eredményét szeretnénk felidézni.

Feltöltve - 2021-02-01 12:34:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Az Országgyűlési Könyvtár jogi tartalmai a Hungaricanán

A Hungaricana Közgyűjteményi Portálon szabadon elérhető az Országgyűlési Könyvtár páratlan jogi gyűjteményének számos olyan darabja, amelyek elsősorban a jogtörténeti kutatások tekintetében jelenthetnek nélkülözhetetlen forrást.

Feltöltve - 2021-01-20 11:41:00
Kategória: Hírek
Bővebben
A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja

Közvetlenül a második világháború lezárását követően, a kollektív bűnösség elve alapján Magyarország területéről 1946. január 19. és 1948. június 30. között megközelítőleg 200-220 ezer német nemzetiségű embert telepítettek ki Németországba. A fentebbi eseménysorozatra emlékezve jelölte ki a Magyar Országgyűlés 2012. december 10-én január 19-et a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjává. A dátum szimbolikus: 1946-ban e napon hagyta el Magyarországot – egész pontosan Budaörsöt – az első vonatszerelvény, amely az elüldözött német nemzetiségű lakosokat szállította Németországba.

Feltöltve - 2021-01-19 01:24:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Ízelítő külföldi könyvújdonságainkból – Politikatudomány

Az Országgyűlési Könyvtár kiemelt hangsúlyt helyez a főgyűjtőköri tudományterületekkel (jogtudomány, politikatudomány, történelem), a nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EU), valamint a külföldi parlamentek működésével kapcsolatos friss külföldi szakirodalom minél szélesebb körű beszerzésére. Az alábbiakban a közelmúltban feldolgozott, politikatudományi témájú külföldi köteteinkből adunk közre egy válogatást.

Feltöltve - 2021-01-13 03:20:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Új funkciók az Országgyűlési Könyvtár online katalógusában

Tekintettel a járványügyi helyzetre, az alábbiakban szeretnénk olvasóinknak segítséget nyújtani a katalógusban való önálló kereséshez.

Feltöltve - 2021-01-12 03:06:00
Kategória: Hírek
Bővebben
2021-től szabadon olvashatók Moór Gyula digitalizált művei

Moór Gyula jogtudós művei digitalizálva ettől az évtől szabadon hozzáférhetők a Magyar Jogi Portálon. Ez alkalomból megemlékezünk a Magyarországon és külföldön is ismert és elismert magyar jogtudósról, aki legfőképp a jogbölcseleti és jogelméleti gondolkodás területén vált meghatározó szaktekintéllyé.

Feltöltve - 2021-01-07 03:33:00
Kategória: Hírek
Bővebben
200 éve halt meg Tessedik Sámuel evangélikus lelkész, pedagógus, pedagógiai és gazdasági szakíró

Tessedik Sámuel a magyar felvilágosodás korának egyik legjelentősebb képviselője volt, akinek munkájára egyaránt nagy hatással voltak Rousseau tanai, a felvilágosodás racionalizmusa és a pietizmus gyakorlati vallásossága.

Feltöltve - 2020-12-28 10:09:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Trianon 100 – Trianon és a római katolikus egyház a statisztikák tükrében

​A török hódoltság és a reformáció kora óta az addig nagy többségében katolikus Magyarország felekezetileg heterogén országnak számít. A vallási összetételben bekövetkező változásokat nem kis részben a nemzetiségi kép átalakulása okozta, hiszen a Kárpát-medencében ez a két identitásképző elem szorosan összekapcsolódott. A trianoni békeszerződés alapjaiban változtatta meg az ország felekezeti összetételét, a nemzetiségileg homogénebbé vált országban nőtt a magyarsághoz kapcsolódó felekezetek részaránya.

Feltöltve - 2020-12-10 02:20:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Ízelítő külföldi könyvújdonságainkból – Jogtudomány

Az Országgyűlési Könyvtár kiemelt hangsúlyt helyez a főgyűjtőköri tudományterületekkel (jogtudomány, politikatudomány, történelem), a nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EU), valamint a külföldi parlamentek működésével kapcsolatos friss külföldi szakirodalom minél szélesebb körű beszerzésére. Az alábbiakban a közelmúltban feldolgozott, jogtudományi témájú külföldi köteteinkből adunk közre egy válogatást.

Feltöltve - 2020-12-10 01:51:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Trianon hatása a házasságok és válások alakulására

A trianoni békeszerződés hatása Magyarország életére nemcsak gazdasági és politikai szempontból volt számottevő. Olyan magánjogi viszonyokat, a családi életet érintő kérdéseket is erősen befolyásolt, mint amilyen a házasságok megkötése és felbontása.

Feltöltve - 2020-12-02 03:46:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Ízelítő külföldi könyvújdonságainkból - 2020

Az Országgyűlési Könyvtár kiemelt hangsúlyt helyez a fő gyűjtőköri tudományterületekkel (jogtudomány, politikatudomány, történelem), a nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EU), valamint a külföldi parlamentek működésével kapcsolatos friss külföldi szakirodalom minél szélesebb körű beszerzésére.

Feltöltve - 2020-11-30 03:54:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Trianon 100 – Vagonlakók gyermekei az Országházban

Az Országos Gyermekvédő Liga vezetője a nemzetgyűlés elnökével megegyezve, az 1920-as évek első éveiben, a téli hónapokban az Országház főrendiházi szárnyának üres földszinti és félemeleti helyiségeiben szállásolta el az elcsatolt területekről Budapestre érkező, ám lakás híján fűtetlen vasúti kocsikban tengődő családok összesen mintegy háromszáz gyermekét. Jelen írásunkban arra vállalkozunk, hogy feltárjuk e nehéz sorsú gyermekek országházi elhelyezésének történelmi előzményeit és kontextusát.

Feltöltve - 2020-11-26 02:20:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Muzeális könyvismertetés: magyar vármegyék egy 17. századi toszkán szemével

D. Simpliciano Bizozeri „Ungria restaurada compendiosa noticia de dos tiempos... című kötete 1688-ban jelent meg Barcelonában, és az Országgyűlési Könyvtár muzeális gyűjteményének értékes darabja. A szerző eredetileg toszkán nyelvjárásban írta a művet, ezután fordították le spanyolra. A mű szövege ebben a formában érhető el könyvtárunk olvasói számára.

Feltöltve - 2020-11-19 10:27:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
125 éve engedélyezték Magyarországon először a nők egyetemi tanulmányait

125 évvel ezelőtt, 1895. november 18-án kelt Ferenc József azon „legfelsőbb elhatározása”, amelyben a kultuszminiszter előterjesztése nyomán az uralkodó engedélyt adott arra, hogy a nők előtt is megnyíljanak bizonyos hazai egyetemek kapui. Wlassics Gyula ugyanazon év december 19-én bocsátotta ki a budapesti és kolozsvári egyetem tanácsához intézett 65.719. számú rendeletét, a nőknek a bölcsészeti, orvosi és gyógyszerészi pályára léphetése tárgyában.

Feltöltve - 2020-11-18 11:38:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
75 éves az UNESCO

Az UNESCO az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete létrehozásáról szóló megállapodást 1945. november 16-án fogadták el negyvennégy állam jelenlétében. A szervezet alkotmánya 1946. november 4-én lépett hatályba, miután húsz állam ratifikálta.

Feltöltve - 2020-11-16 02:30:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Trianon 100 – Trianon hatása a hazai büntetés-végrehajtásra

Hazánkban a XIX. század második felében – a kiegyezést követően – indultak meg azok a törekvések, melyek a modern polgári igazságszolgáltatás kialakítását tűzték ki célul. A köznyelvben Csemegi-kódexként emlegetett törvény gyökeresen alakította át a honi büntetési és börtönrendszert, legalábbis elméletben. A jogszabályokban leírt rendkívül előremutató rendszer a gyakorlatban már nem tudott hazánkban meghonosodni, mert az anyagi és személyi feltételek nem bizonyultak elegendőnek az egyes elemek megvalósításához. A büntetés-végrehajtás eme felemás reformját szakították meg visszafordíthatatlanul a trianoni békeszerződés okozta területi veszteségek és közigazgatási változások.

Feltöltve - 2020-11-11 12:41:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Ideiglenes zárvatartás a könyvtárban

A járványügyi helyzet miatt meghozott kormányzati intézkedésekhez igazodva 2020. november 10-től visszavonásig az Országház és az Országgyűlési Könyvtár nem fogad látogatókat.

Feltöltve - 2020-11-09 15:59:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Dr. Kokas Károly kapta 2020-ban a Nagy Miklós-díjat

Az Országgyűlés elnöke 2018-ban hívta életre a Nagy Miklós-díjat, amelyet minden év november 6-án annak a könyvtáros szakembernek nyújtunk át, aki magas színvonalú szakmai tevékenységével hozzájárult intézményünk céljainak megvalósításához. Az idei évben a pandémiás helyzetre való tekintettel az idei díjazottunk, a Szegedi Tudományegyetem informatikai főigazgató-helyettese, dr. Kokas Károly a hagyományostól eltérő módon vehette át a kitüntetést.

Feltöltve - 2020-11-09 13:26:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Novemberi könyvújdonságaink

Havi rendszerességgel megjelenő könyvajánlónkban a könyvtár állományába frissen bekerült kötetek közül mutatnunk be néhányat.

Feltöltve - 2020-11-05 13:20:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
75 éve tartották Magyarország első teljesen szabad választását

75 éve, 1945. november 4-én tartották meg Magyarország második világháború utáni első – és lényegében 45 éven át utolsó – valóban demokratikus választását, amely a legszabadabb körülmények között zajló voksolás volt hazánk addigi történetében.

Feltöltve - 2020-11-04 10:21:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Száz évvel ezelőtt halt meg a Képviselőházi Könyvtár első igazgatója, Fülöp Áron

​Fülöp Áron a székelyföldi Felsőboldogasszonyfalván született 1861. március 15-én, gazdálkodó családban. A székelyudvarhelyi Református Gimnáziumban jeles tanuló gyermeket apja papnak szánta. Rövid útkeresés (először a nagyenyedi teológiai fakultás, majd a pesti orvosi egyetem) után, a budapesti egyetem bölcsészkarán magyar és latin szakon tanult, de német és francia nyelvű előadásokat is hallgatott.

Feltöltve - 2020-10-28 12:40:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Trianon 100 – Trianon-emlékművek

Jelen írásunk a Trianon 100 Kutatócsoport által a https://trianon100.hu/emlekmuvek oldalon bemutatott 125 emlékmű néhány motívumának ismertetésére és érdekességeinek kiemelésére vállalkozik.

Feltöltve - 2020-10-27 09:25:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Könyvtári zárás az október 23-i hosszú hétvégén

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a nemzeti ünnepre való tekintettel a könyvtár 2020. október 23-24-én zárva tart.

Feltöltve - 2020-10-19 11:58:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Trianon 100 – Társadalmi hatások

Magyarország 1920 utáni gazdasági nehézségei és társadalmi problémái mindenek előtt a vesztes háborúban, annak eredményeként az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásában és végső soron a trianoni béke hatásaiban, következményeiben keresendők.

Feltöltve - 2020-10-14 16:20:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Trianon 100 – Miért írta alá Magyarország a békeszerződést?

Az utóbbi évtizedekben a magyar közvélemény egy részében nem egyszer merült fel a kérdés, hogy ha Magyarország számára már a korszakban jól láthatóan katasztrofális következményekkel járt a világháborúban győztes nagyhatalmak trianoni döntése, hazánk vezetése mi okból adta kézjegyét az új határokat meghúzó békeszerződéshez.

Feltöltve - 2020-10-08 14:23:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
450 éve született Pázmány Péter

A magyar nyelvű hitvita- és prédikátorirodalom kiemelkedő alakja, az ellenreformáció és a katolikus irodalom legnagyobb formátumú művelője, Pázmány Péter 1570. október 4-én Nagyváradon született.

Feltöltve - 2020-10-02 12:53:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Trianon 100 – Döntő lépés Saint-Germain és Trianon felé, avagy az utolsó szög a Monarchia koporsójába

Németország jelentős meggyengítése, az új háború indítására való képtelenné tétele, gyarmataitól történő megfosztása az első világháború kirobbanásától az antanthatalmak legfőbb stratégiai hadicéljai közé tartozott, az Osztrák-Magyar Monarchia megszüntetésének gondolata azonban csak a későbbiekben fogalmazódott meg a szövetséges vezetők fejében.

Feltöltve - 2020-09-30 09:22:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Igazságkeresés és erkölcsi tartás – 100 éve hunyt el Somló Bódog

Somló Bódog – vagy ahogyan külföldön ismerik: Felix Somló – a hazai jogbölcseleti gondolkodás meghatározó jelentőségű alakja, emellett munkáinak nagy jelentősége volt a magyar szociológia megszületésében is. Tanítványa volt többek között Moór Gyula és Lukács György. Munkássága révén a magyar jogfilozófiát az ország határain túl is ismertté tette. Életműve Európa-szerte közismertté vált, elméletével a külföldi szakirodalom kiemelten foglalkozott.

Feltöltve - 2020-09-25 08:49:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Unikális dokumentumok az Országgyűlési Könyvtárban: az Urmánczy-hagyaték

Urmánczy Nándor politikus és újságíró 1902-től 16 éven át volt képviselő az Országgyűlésben. Ő alapította és építtette Maroshévízen az első állami iskolát, továbbá az első maroshévízi újságot, az ő kezdeményezésére készültek el a mára megsemmisült budapesti Szabadság téren az Észak, Dél, Kelet és Nyugat szobrok, nevéhez fűződik Védők Ligája Szövetség alapítása, mindemellett a Nemzeti Hiszekegy is az ő indítványozására született, valamint az Ereklyés Országzászló, a Honvédelmi Párt alapítása és még sok minden más is a nevéhez köthető.

Feltöltve - 2020-09-17 13:27:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Ismét nyitott kapukkal várjuk önöket a Kulturális Örökség Napjain

​Idén szeptember 19-20-án kerül sor a Kulturális Örökség Napjaira, melynek célja, hogy ráirányítsa a figyelmet épített környezetünk értékeire. Az Országház és benne az Országgyűlési Könyvtár is minden évben részt vesz az eseménysorozatban. Idén is magyar és angol nyelvű vezetéssel várjuk az érdeklődőket a KÖN mindkét napján.

Feltöltve - 2020-09-15 15:19:00
Kategória: Hírek
Bővebben
200 éve született Szontágh Pál képviselőházi alelnök, az „utolsó tekintetes úr”

1820. szeptember 12-én Széchenyben született Szontágh Pál képviselőházi alelnök, főrendiházi tag és belső titkos tanácsos, akit kortársai közül sokan csak az "utolsó tekintetes úrként" emlegettek. Írásunkban a politikus születésének 200. évfordulója alkalmából idézzük fel életét és pályáját.

Feltöltve - 2020-09-11 11:27:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Szigorodtak a járványvédelmi intézkedések a könyvtárban

A COVID-19 humán-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az Országházba történő belépés és az épületben való tartózkodás vonatkozásában a mai napon szigorú járványügyi intézkedések léptek életbe, tekintettel a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI.17.) Korm. rendeletre, illetve az azonosított fertőzésszámok emelkedő tendenciájára.

Feltöltve - 2020-09-09 14:11:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Trianon 100 - A trianoni békeszerződés hatása a bírósági rendszerre

A trianoni békeszerződés következményeként beállt területi és gazdasági veszteségek jelentős hatást gyakoroltak a kiegyezés után létrehozott modern magyar bírósági szervezetre is, amely többek között a bíróságok számának csökkenésében, az illetékességi területük megváltozásában mutatkozott meg. Az ország területének összezsugorodásával hasonló méretű veszteséget szenvedett el a bírósági szervezet is, amelyet a kiegyezés után egy közel 300 ezer km2 alapterületű országra méreteztek.

Feltöltve - 2020-08-25 13:44:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
A „vörös térkép” – Carte rouge

Magyarországon kevéssel a háború befejezés előtt, 1918 októberében a különböző tudományterületek hazai képviselői lázas tempóban igyekeztek megszervezni a majdani béketárgyalásokon képviselendő magyar álláspont tudományos hátterét. A béketárgyalások magyar anyagának összeállításával, illetve az azzal kapcsolatos munka megszervezésével ezért 1918 őszén a külügyminisztérium az akkor már nemzetközileg elismert földrajztudóst, a Földrajzi Társaság főtitkárát, a későbbi miniszterelnököt, gróf Teleki Pált bízta meg, akinek az irányítása alatt nagyszámú tudós dolgozott, akik igen rövid idő alatt a Kárpát-medence földrajzi, etnikai, gazdasági és politikai viszonyait bemutató térképek, illetve dokumentumok egész sorát hozták létre.

Feltöltve - 2020-08-12 10:00:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Könyvújdonságaink – Trianon 100

Immár hagyományos tematikus könyvajánlóink sorát a trianoni békeszerződés 100. évfordulója alkalmából a békeszerződés körülményeit és következményeit feldolgozó szakirodalom bemutatásával folytatjuk.

Feltöltve - 2020-07-29 10:45:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
100 éves Magyarország és a Vatikán diplomáciai kapcsolata

Magyarország és az Apostoli Szentszék kapcsolata évezredes múltra tekint vissza. Több mint ezer évvel ezelőtt II. Szilveszter pápa független keresztény királyságnak ismerte el Magyarországot, megalapította hazánk első érsekségét, a legenda szerint pedig magát a Szent Koronát is ő küldte Szent István királynak. A 20. században első ízben a Károlyi-kormány tett lépéseket a diplomáciai kapcsolatok felvételére a Szentszékkel, ám a hivatalos kapcsolatfelvételre már a Horthy-korszak hajnalán, 1920. július 26-án került sor.

Feltöltve - 2020-07-24 10:34:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Trianon 100 – Vágyak és remények: Magyarország belépése a Népszövetségbe

Magyarország belépése az 1919-ben alapított Népszövetségbe már a trianoni békediktátum életbe lépése előtt cél volt. A magyar kormány már 1920. februárjában levelet intézett a békekonferencia elnökéhez. A Népszövetség részéről azonban nem lehetett szó erről addig, amíg a békeszerződést nem írták alá, illetve a ratifikációról szóló okiratot el nem juttatták Párizsba.

Feltöltve - 2020-07-15 10:04:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
240 éve született Gyurikovits György

Gyurikovits György bíró, jogtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, híres könyvgyűjtő, országgyűlési küldött Ivanócon (Trencsén vármegye) született 1780. július 12-én. Iskoláit Vágújhelyen, Trencsénben, Modorban és Pozsonyban végezte. 1799-ben a magyar nyelv megtanulása céljából Nagykőrösre ment, az ottani református kollégiumban magyar történelmet és oklevéltant, majd 1800 szeptemberétől Pozsonyban filozófiát tanult​.

Feltöltve - 2020-07-14 11:03:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Nyári zárás a könyvtárban

Az elmúlt évekhez hasonlóan az Országgyűlési Könyvtár a nyár utolsó hónapjában zárva tart, így 2020. augusztus 3. (hétfő) és 29. (szombat) között intézményünk nem fogad látogatókat. Augusztus 31-étől (hétfő) ismét szeretettel várjuk olvasóinkat.

Feltöltve - 2020-07-14 10:51:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Biztonsági szabályok a könyvtárhasználat során – Frissítés

2020. június 22-től, hétfőtől ismét látogatható az Országgyűlési Könyvtár. A nyári nyitvatartási rendnek megfelelően hétfőtől péntekig 9 és 20 óra között várjuk önöket, szombatonként pedig intézményünk zárva tart. Olvasójegyük érvényessége a zárvatartás időtartamával meghosszabbodik. A COVID-19 járványt követő helyzet azonban rendkívüli biztonsági intézkedések bevezetését teszi szükségessé olvasóink és munkatársaink védelme érdekében a könyvtár használata során.

Feltöltve - 2020-07-14 07:57:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Parliamentary sketch writing és a Külföldi Parlamenti Gyűjtemény

Több alkalommal is írtunk már jelentős életművet maguk után hagyó brit parlamenti tudósítókról, karikaturistákról, illetve ennek kapcsán egy sajátos műfajról, a parliamentary sketch writing-ról, ám mindeddig nem jártuk körbe a témát annak kronologikus kezdeteitől a 21. századig. A következőekben erre teszünk kísérletet.

Feltöltve - 2020-07-08 13:49:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Ismét várjuk a jelentkezéseket ösztöndíjprogramjainkra

Az Országgyűlés elnöke immár tizedik alkalommal hirdeti meg a “Könyvtár, ami összeköt” – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című ösztöndíjprogramot. A kezdeményezés célja a fiatal magyar könyvtárosok közös munkavégzésének, tapasztalatcseréjének, szakmai együttműködésének elősegítése, támogatása.

Feltöltve - 2020-07-06 13:24:00
Kategória: Hírek
Bővebben
75 éve jött létre a hágai Nemzetközi Bíróság

​A második világháború után a Népszövetség Állandó Nemzetközi Bírósága utódaként jött létre az ENSZ legfőbb bírói fórumaként működű Nemzetközi Bíróság, amelynek statútuma (alapszabálya) alig tért el elődjének alapító okiratától. Az ENSZ Alapokmányának XIV. fejezete alapján felállított Nemzetközi Bíróság (International Court of Justice) nem csupán, elődjéhez hasonlóan önálló jogalanyként született meg, hanem egyben az ENSZ egyik főszerveként, annak legfőbb bírói intézményeként kezdte meg működését.

Feltöltve - 2020-07-04 10:00:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Trianon 100 – Gróf Apponyi Albert és Trianon

A „vörös térképet” elkészítő Teleki Pál mellett Apponyi Albert az a magyar politikus, akinek a nevéhez leginkább kötődik a trianoni döntés megakadályozásáért folytatott küzdelem, a korabeli közvélemény és az utókor szemében egyaránt. Apponyi mögött ugyanakkor egy teljes, a történelmi Magyarországhoz kötődő életút állt, mire 73 évesen a magyar békeküldöttség vezetője lett.

Feltöltve - 2020-07-03 10:32:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Mit kérdeznek az olvasók? – Válogatás a Magyar Parlamenti Gyűjteménybe érkező kérdésekből

Az Országgyűlési Könyvtár mint parlamenti könyvtár a kezdetektől rendszeresen és szervezetten gyűjti a magyar országgyűlések által kiadott, illetve a magyar parlamentarizmussal, annak történetével foglalkozó dokumentumokat. Ennek intézményesült formája az 1962 óta létező Magyar Parlamenti Gyűjtemény. Olvasóink rendszeresen fordulnak kérdésekkel a Magyar Parlamenti Gyűjtemény szakreferenseihez. A kérdések jellege meglehetősen szerteágazó, amint azt az alábbiakban bemutatott néhány példa is jól illusztrálja.

Feltöltve - 2020-06-29 14:32:00
Kategória: Hírek
Bővebben
75 évvel ezelőtt írták alá az ENSZ Alapokmányát

Az Egyesült Nemzetek elnevezés az Amerikai Egyesült Államok elnökétől, Franklin D. Roosevelttől származik. Először 1942-ben használták, amikor 26 ország képviselői kormányaik nevében kötelezettséget vállaltak, hogy együtt vállalják a harcot a tengelyhatalmak ellen. Az ENSZ Alapokmányát (Charter) az 1945 áprilisa és júniusa között tartott ENSZ Konferencián 50 nemzet képviselője dolgozta ki, és írta alá június 26-án. Lengyelország nem képviseltette magát a konferencián, de később aláírta az Alapokmányt, így 51 alapító tagállamról beszélhetünk.

Feltöltve - 2020-06-25 18:38:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
50 éve hunyt el dr. Panka Károly, a Képviselőházi Könyvtár könyvtárnoka, könyvtárigazgatója

Panka Károly 1882. július 30-án született Pécskán (Arad vármegye). Sárospatakon a Református főiskola, teológiai akadémia és gimnáziumba járt középiskolába, egyetemi tanulmányait 1901 őszétől Kolozsváron végezte, az államtudományi doktorátust is ott szerezte meg 1910-ben. 1903. szeptember 1-jén lépett a képviselőház szolgálatába, mindvégig itt dolgozott, összesen 37 évet, ezen belül a Képviselőházi Könyvtárban 34 évig munkálkodott.

Feltöltve - 2020-06-22 15:34:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Biztonsági intézkedések mellett nyit újra a könyvtár hétfőtől

Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2020. június 22-től, hétfőtől ismét látogatható az Országgyűlési Könyvtár. A nyári nyitvatartási rendnek megfelelően hétfőtől péntekig 9 és 20 óra között várjuk önöket, szombatonként pedig intézményünk zárva tart. Olvasójegyük érvényessége a zárvatartás időtartamával meghosszabbodik. A COVID-19 járványt követő helyzet azonban rendkívüli biztonsági intézkedések bevezetését teszi szükségessé olvasóink és munkatársaink védelme érdekében a könyvtár használata során.

Feltöltve - 2020-06-18 16:28:00
Kategória: Hírek
Bővebben
30 éve nyitott újra a Budapesti Értéktőzsde

A tőzsde a modern gazdaság, kereskedelem nélkülözhetetlen intézménye, a „piacok piaca”, a kereslet-kínálat központosítása; létrejöttéhez elengedhetetlen az üzletkötések tömegessé válása, s a helyettesíthetőség mind az áru, mind a fizetőeszköz oldalán. Budapesten, az eredetileg 1864-ben megnyitott egyesített Áru- és Értéktőzsde, több évtizedes szünet után 1990-ben nyitott újra. Az évforduló alkalmából áttekintjük az intézmény több mint 150 éves történetét.

Feltöltve - 2020-06-17 12:29:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
100 éve hunyt el Körösfői-Kriesch Aladár, a magyar szecesszió kiváló képviselője

Körösfői-Kriesch Aladár (Buda, 1863. október 29. – Budapest, 1920. június 16.) festő és iparművész a Mintarajziskolában Székely Bertalan és Lotz Károly tanítványa volt. 1894-ben a Julian Akadémiát látogatta, közben itáliai, spanyolországi tanulmányutakat tett.

Feltöltve - 2020-06-16 11:09:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
A parlamenti tudósítások atyja – Sir Henry William Lucy

Henry W. Lucy (1843. december 5. – 1924. február 20.) a viktoriánus kor egyik legismertebb újságírója volt, neve az Atlanti-óceán mindkét partján ismerősen csengett. Hírnevét elsősorban politikai témájú írásainak és parlamenti tudósításainak köszönhette – ez utóbbi területen munkásságát úttörőként tartja számon az utókor.

Feltöltve - 2020-06-11 13:08:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Egy erdélyi magyar polihisztor – 70 éve hunyt el gróf Bánffy Miklós

Gróf losonci Bánffy Miklós Pál Domokos író, grafikus, díszlet- és jelmeztervező, színházi rendező, politikus, országgyűlési képviselő, külügyminiszter, Kolozsváron született, és származása révén a régi Magyarország előkelői közé tartozott. Ősei több évszázadra visszamenően az ország vezető tisztségeit töltötték be, apja és nagyapja is országos befolyású emberek voltak.

Feltöltve - 2020-06-08 11:18:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Jurcsik Erzsébet (1954-2020)

Erzsébet – vagy ahogyan sokan hívtuk, Snuki – kb. 20 éves korától, egy rövidebb megszakítással, két és fél évvel ezelőtti nyugdíjba vonulásáig volt az Országgyűlési Könyvtár munkatársa. Mivel azonban azóta is többünkkel élénk kapcsolatot ápolt, és továbbra is szívén viselte a könyvtár és volt kollégái sorsát, olyan érzés, mintha egészen a haláláig a munkatársunk maradt volna.

Feltöltve - 2020-06-05 13:55:00
Kategória: Hírek
Bővebben
100 éves a trianoni békeszerződés

Száz évvel ezelőtt, 1920. június 4-én írták alá a trianoni békeszerződést. Az I. világháború után a győztes hatalmak átrajzolták Közép-Európa térképét: döntöttek arról, hogy sem az Osztrák-Magyar Monarchia, sem a történelmi határai közötti Magyarország nem maradhat fenn.

Feltöltve - 2020-06-04 10:19:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Az ideiglenes zárvatartásról

A járványhelyzetre való tekintettel az Országgyűlési Könyvtár sajnos továbbra sem látogatható. Amint az újranyitással kapcsolatban bármilyen fejlemény történik, azonnal tájékoztatjuk önöket honlapunkon és facebook-oldalunkon egyaránt.

Feltöltve - 2020-06-02 14:25:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Unikális kéziratok a Magyar Parlamenti Gyűjteményben – Deák Antal országgyűlési levelei

Közel 130 éve megtalálható könyvtárunk állományában egy különleges, kéziratos dokumentum, Deák Antal levelezése. Mit tudunk ezekről a levelekről, illetve miért is fontos Deák Antal személye? Cikkünkből megtudhatják.

Feltöltve - 2020-05-28 11:03:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Mit kérdeznek az olvasók? – Szaktájékoztatás az EU Letéti Gyűjteményben

Az Országgyűlési Könyvtár szolgáltatásai között mindig is kiemelt szerepet kapott a szaktájékoztatási tevékenység. Az OGYK-ban immár 20 éve működik az Európai Unió Letéti Gyűjtemény, a könyvtár munkatársai így már évtizedek óta felkészülten várják az Unió tárgykörében érkező olvasói kérdéseket személyesen, telefonon és e-mailben egyaránt.

Feltöltve - 2020-05-26 02:22:00
Kategória: Hírek
Bővebben
500 éve született Christoffel Plantin

Christoffel Plantin (1520–1589), híres antwerpeni nyomdász és a kiadó-dinasztia alapítója. Franciaországból, Saint Avertin-ből származott. 1548 körül telepedett le az akkor vezető gazdasági, kereskedelmi és kulturális központnak számító Antwerpenben. Kezdetben bőrművesként, illetve könyvkötőként dolgozott, majd 1555-ben Officiana Plantiana néven nyomdát és kiadót alapított, amely hamarosan a kontinens legnagyobb ilyen intézményévé vált, ezzel pedig Antwerpen városát – Velence és Párizs mellett – a korszak egyik megkerülhetetlen könyvnyomtatási centrumává emelte.

Feltöltve - 2020-05-20 11:00:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Az állami tisztviselők első nyugdíjtörvénye

Ferenc József osztrák császár és magyar király 135 éve, 1885. május 13-án szentesítette az állami tisztviselők, altisztek és szolgák nyugdíjáról szóló 1885. évi XI. törvénycikket, amely ezután május 17-én került kihirdetésre az Országos Törvénytárban. A jogszabály jelentősége abban áll, hogy első ízben rendezi átfogóan, törvényi szinten a magyar állami tisztviselők nyugdíjügyét.

Feltöltve - 2020-05-13 10:11:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Az ENSZ egyes szakosított szervezeteinek szabadon elérhető adatbázisai

Az Országgyűlési Könyvtár ENSZ letéti gyűjteménye az 1956-os alapítást követően 1960-ban kezdte meg működését. Az Egyesült Nemzetek Szövetségéhez lazán kötődő, de azzal együttműködő szervezetek száma közel húsz. E körbe tartozik többek között a WHO (az Egészségügyi Világszervezet), az IMF (A Nemzetközi Valutaalap) és a FAO (Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezet). Magyarországon minden szakosított szervezetnek megvan a saját „könyvtára”, amely gyűjti annak dokumentumait és szakirodalmát.

Feltöltve - 2020-05-11 11:41:00
Kategória: Hírek
Bővebben
70 éves a Schuman-nyilatkozat

Robert Schuman lényegében létrehozta a nemzetek feletti Európai Közösséget, amikor 1950. május 9-én a Schuman-nyilatkozatként elhíresült dokumentumban meghirdette a nemzetek feletti demokratikus intézmény elveit. Paul Reuter, Bernard Clappier és Jean Monnet segítettek megfogalmazni a nyilatkozatot, melynek segítségével meg kívánták teremteni a tartós béke feltételeit Európában.

Feltöltve - 2020-05-08 11:04:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Mit kérdeznek az olvasók? – avagy válogatás a politikai témájú kérdésekből

Az Országgyűlési Könyvtár – az állam- és jogtudomány, valamint a modernkori történettudomány mellett a politikatudomány szakkönyvtára, így természetes, hogy a politológia szakos hallgatók is előszeretettel látogatják a bibliotékát, kérnek és kapnak segítséget kutatásaikhoz.

Feltöltve - 2020-05-07 11:17:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Szabadon elérhető parlamenti források – Az Egyesült Királyság Parlamentjének honlapja

Az Országgyűlési Könyvtár mint a törvényhozás könyvtára mindig nagy hangsúlyt helyezett a parlamentarizmussal, parlamentek működésével kapcsolatos dokumentumok és szakirodalom gyarapítására: a Külföldi Parlamenti Gyűjtemény gerincét alkotó anyagokat intézményünk 1878 óta dolgozza fel szisztematikusan. A gyors ütemben zajló digitalizációnak köszönhetően a fent említett témák ma már, ha nem is teljes körűen, de akár otthonról kutathatók, ingyenesen használható adatbázisok segítségével is. A szabadon hozzáférhető források kitűnő példája az Egyesült Királyság parlamentjének honlapja. A honlap főoldalán a legfrissebb hírek mellett számos tematikus aloldalra mutató menüpontot találunk (Quick links). Alábbi írásunkban ezek közül ismerhetnek meg néhányat.

Feltöltve - 2020-05-06 11:03:00
Kategória: Hírek
Bővebben
30 éve került sor a rendszerváltás utáni első Országgyűlés alakuló ülésére

Az első szabadon választott Országgyűlés 1990. május 2-án alakult meg. A törvényhozás 386 helyéből az MDF 165, az SZDSZ 94, a Független Kisgazdapárt 44, az MSZP 33, a Fidesz 22, a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportja 21 és a függetlenek 7 mandátummal részesedtek.

Feltöltve - 2020-05-02 10:00:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Történeti döntvénytárak szabadon – A jogalkalmazási gyakorlat történeti közzétételi forrásai online

Több mint 140 döntvénytár és döntvényeket is tartalmazó egyéb kiadvány digitalizált gyűjteménye érhető el szabadon az Országgyűlési Könyvtár digitális gyűjteményében és a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon.

Feltöltve - 2020-04-29 11:52:00
Kategória: Hírek
Bővebben
A jogalkalmazási gyakorlat online közzétételi forrásai – Bírósági határozatok

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) a bírósági határozatok nyilvánosságának biztosítása érdekében rendelkezik a Bírósági Határozatok Gyűjteményéről (BHGY).

Feltöltve - 2020-04-28 01:31:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Történeti jogforrásgyűjtemények szabadon

A történeti jogforrásokról két fontos szabadon elérhető adatbázisban tájékozódhatunk. A Wolters Kluwer Kiadó ezer esztendő törvényalkotásának eredményét teszi elérhetővé teljes szöveggel az Ezer év törvényei oldalon. A gyűjteményben Szent István törvényeitől, azaz 1000-től az 1945-ben meghozott törvényekkel bezárólag böngészhetünk teljes körűen. Az adatbázist Szent István Király Dekrétumainak Első Könyve (Intelmek Szent Imre Hercegnek) nyitja, az 1945. év pedig az államhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről szóló 1945. évi XI. törvénnyel zárul.

Feltöltve - 2020-04-24 11:49:00
Kategória: Hírek
Bővebben
A brit parlament krónikása – Harry Furniss újságíró és karikaturista

Harry Furniss (1854. március 26. – 1925. január 14.) a viktoriánus kor egyik elismert és közkedvelt politikai újságírója, karikaturistája és illusztrátora volt. Kezdetben az Illustrated London News nevű lapnak dolgozott, de jelentek meg munkái más lapokban is, például a The Pall Mall Gazette-ben, a The Sketch-ben, a The Graphic-ben, illetve a The Windsor Magazine-ben.

Feltöltve - 2020-04-20 02:21:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Szabadon elérhető online források – ENSZ

Az Országgyűlési Könyvtár 1956 óta az ENSZ letéti gyűjteménye, ami azt jelenti, hogy a szervezet által angol és francia nyelven hazánkba megküldött dokumentumokat gyűjti és szolgáltatja olvasói számára. Az utóbbi két évtizedben azonban a dokumentumszolgáltatás helyett fokozatosan hangsúlyosabbá vált az online tájékoztatás.

Feltöltve - 2020-04-17 10:19:00
Kategória: Hírek
Bővebben
50 éve hunyt el Veres Péter

A népi mozgalom meghatározó alakja, Veres Péter író és politikus 1897. január 6-án született a Hajdú-Bihar megyei járási székhelyen, Balmazújvárosban. Édesanyja, Veres Julianna cselédlány, édesapja Posta Péter gazdag paraszti család sarja volt. Szerelemgyerekként édesanyja családnevét viselte.

Feltöltve - 2020-04-16 03:54:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
150 éve hozták létre a főváros megépítését szolgáló Fővárosi Közmunkák Tanácsát

Már a kiegyezés után, 1868-ban elindultak az urbanizációs folyamatok a Duna két partján. Andrássy Gyula miniszterelnök, Buda-Óbuda és Pest egyesítésére és fejlesztésére létrehozott egy „szépítőbizottságot”. Ez az ideiglenes bizottság kezdte el a város övezetekre bontását, ezen belül pedig az ipari övezetek kialakítását.

Feltöltve - 2020-04-14 12:17:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
„Az igazság okán én mindig szembe helyezkedtem minden jogfosztással” – Dr. Serédi Jusztinián halálának 75. évfordulójára

Serédi Jusztinián György, a Pozsony megyei Deáki községben 1884. április 24-én látta meg a napvilágot a Szapucsek család tizedik gyermekeként. 1901-ben öltötte magára a szerzetesi ruhát és kapott új nevet a rendben: elődje, Hollósy Jusztinián csillagász, akadémikus, celldömölki apát után a Jusztinián nevet választották számára. Érettségi után Rómában folytathatta tanulmányait, itt került egyre közelebb az egyházjoghoz, mely meghatározta munkásságát és formálta szemléletét.

Feltöltve - 2020-04-09 10:19:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
100 éve hunyt el Szászy-Schwarz Gusztáv jogtudós (1858-1920)

Schwarz Gusztáv 1858. január 1-jén született Pesten. 1911-ben törvényelőkészítő munkája elismeréseként előbb udvari tanácsosi, majd nemesi címet kapott, ekkor vette fel a Szászy-Schwarz nevet.

Feltöltve - 2020-04-08 12:29:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Szabadon elérhető, teljes szövegű uniós dokumentumok online – 2. rész

Könyvtárunk zárvatartása nem akadályozza meg olvasóinkat abban, hogy továbbra is folytassák kutató munkájukat. Ebben a tájékoztató segédletben az Európai Unió intézményeinek kiadványai és adatbázisai elérésében kívánunk segítséget nyújtani.

Feltöltve - 2020-04-06 09:41:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Külföldi jogszabályok online

Az összefoglalóban azokból a szabadon elérhető adatbázisokból, honlapokból állítottunk össze egy válogatást, amelyek a külföldi joganyagok kutatásának nélkülözhetetlen forrásait jelentik.

Feltöltve - 2020-04-01 01:50:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Joó Tibor történetfilozófus halálának 75. évfordulójára

Az elfeledettség homályából „köszön” ránk a 75 éve elhunyt kiváló történetfilozófus, Joó Tibor neve. Írásunkban rá emlékezünk.

Feltöltve - 2020-03-30 12:07:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Szabadon elérhető, teljes szövegű uniós dokumentumok online – 1. rész

Könyvtárunk zárvatartása nem akadályozza meg Olvasóinkat abban, hogy továbbra is folytassák kutatómunkájukat. Ebben a tájékoztató segédletben az Európai Unió intézményeinek kiadványai és hivatalos dokumentumai elérésében kívánunk segítséget nyújtani.

Feltöltve - 2020-03-30 11:05:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Új korszak határán – Az 1990-es országgyűlési választások első fordulója

Magyarországon a négy évtizedes pártállami időszakot követően éppen harminc évvel ezelőtt, 1990. március 25-én rendezték meg a szabad, többpárti parlamenti választások első fordulóját.

Feltöltve - 2020-03-25 04:09:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
75 éve hunyt el Magyary Zoltán jogtudós (1888-1945)

A magyar közigazgatás-tudomány legismertebb és nemzetközileg is meghatározó alakja, Magyary Zoltán Magyarországon először, és nemzetközi viszonylatban is az elsők között ismerte fel, hogy a modern társadalmakban a tisztán jogi szempontokkal szemben az szervezésnek és az igazgatásnak van meghatározó szerepe, így a közigazgatás megszervezése komplex társadalomtudományi tudást, tapasztalatokat igényel. Újító szellemű iskolája alapjaiban határozta meg az utókor közigazgatás-tudományi gondolkodását. Alábbi cikkünkben rá emlékezünk.

Feltöltve - 2020-03-24 12:27:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Ízelítő külföldi könyvújdonságainkból – nemzetközi szervezetek

Az Országgyűlési Könyvtár kiemelt hangsúlyt helyez a főgyűjtőköri tudományterületekkel (jogtudomány, politikatudomány, történelem), a nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EU), valamint a külföldi parlamentek működésével kapcsolatos friss külföldi szakirodalom minél szélesebb körű beszerzésére. Az alábbiakban a közelmúltban feldolgozott, nemzetközi szervezetekkel foglalkozó külföldi köteteinkből adunk közre egy válogatást.

Feltöltve - 2020-03-21 10:20:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Források otthoni kutatáshoz

A kialakult kényszerhelyzet sok ember tanulását, kutatómunkáját nehezítette meg. A könyvtárak bezárásával sok offline információs forrás vált elérhetetlenné. Az Országgyűlési Könyvtár, a jogi és egyéb társadalomtudományi kutatás egyik fontos gyűjteménye a honlapján, illetve a facebook oldalán keresztül próbálja segíteni olvasóit az online, szabadon elérhető hiteles és jól használható források feltérképezésével.

Feltöltve - 2020-03-19 06:30:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Zárvatartás szombattól

Kedves Olvasóink! A Kormány 41/2020. (III. 11.) rendeletének megfelelően ezúton tájékoztatjuk Önöket az alábbi intézkedésünkről: a könyvtár 2020. március 14-től, szombattól további intézkedésig zárva tart. Megértésüket ezúton is köszönjük!

Feltöltve - 2020-03-13 03:55:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Út az angol parlamenttől egy buddhista kolostorig – Így élt Ferenczy Árpád jogtudós

Ferenczy Árpád (Győr, 1877. jan. 15. – Ceylon, 1929) jogi író, jogakadémiai tanár, majd buddhista szerzetes Magyarországon folytatott jogi tanulmányait követően rövid ideig az Országgyűlési Könyvtár munkatársaként dolgozott. 1902-től jogot tanított Sárospatakon, majd 1903-tól Kolozsvárott, 1909-ben pedig Budapesten nevezték ki egyetemi magántanárrá. Jogtudósi, tanári működése során elsősorban a nemzetközi joggal foglalkozott. Kutatási célból huzamosabb ideig tartózkodott Angliában, Észak-Amerikában, illetve Indiában.

Feltöltve - 2020-03-04 03:19:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Ízelítő külföldi könyvújdonságainkból - külföldi parlamentek

Az Országgyűlési Könyvtár kiemelt hangsúlyt helyez a főgyűjtőköri tudományterületekkel (jogtudomány, politikatudomány, történelem), a nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EU), valamint a külföldi parlamentek működésével kapcsolatos friss külföldi szakirodalom minél szélesebb körű beszerzésére. Az alábbiakban a közelmúltban feldolgozott, parlamentekkel foglalkozó külföldi köteteinkből adunk közre egy válogatást.

Feltöltve - 2020-02-21 12:59:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Az első magyar büntetőkódex-tervezet

A büntetőjog-politikában a Rákóczi-szabadságharcot követően beállott változás nyomán indultak meg a magyar országgyűlésben a kodifikációs munkálatok. Ennek terméke a latin nyelven készült 1795. évi javaslat is (Codex de delectis eorumque poenis), amelyet a szakirodalom az első magyar büntetőkódex-tervezetként tart számon.

Feltöltve - 2020-02-13 03:01:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Ízelítő külföldi könyvújdonságainkból – Európai Unió

Az Országgyűlési Könyvtár kiemelt hangsúlyt helyez a főgyűjtőköri tudományterületekkel (jogtudomány, politikatudomány, történelem), a nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EU), valamint a külföldi parlamentek működésével kapcsolatos friss külföldi szakirodalom minél szélesebb körű beszerzésére. Az alábbiakban a közelmúltban feldolgozott, az Európai Unióval foglalkozó külföldi köteteinkből adunk közre egy válogatást.

Feltöltve - 2020-01-31 10:24:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
150 éve született Finkey Ferenc büntetőjogász (1870-1949)

A 150 éve született Finkey Ferenc jogtudós az anyagi büntetőjog prominens képviselője, a büntetőeljárás liberális irányzatának híve, a büntetéstan alapjainak megteremtője, a következetes és humánus büntetés-végrehajtás szószólója volt. Jelentős szerepe volt a magyar börtönügy tudományos megalapozásában.

Feltöltve - 2020-01-30 03:35:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
1949. január 18-án hunyt el Angyal Pál jogtudós

Örömmel adunk hírt arról, hogy Angyal Pál jogtudós Országgyűlési Könyvtár állományában szereplő monográfiái az idei évtől digitalizálva szabadon hozzáférhetők a Magyar Jogi portálon.

Feltöltve - 2020-01-20 09:52:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Árpád-házi Szent Margit ünnepére

A 750 éve elhunyt Árpád-házi Szent Margit ünnepéhez kapcsolódva két olyan muzeális kötetet mutatunk be, amelyben a szűz életéről és legendájáról olvashatunk.

Feltöltve - 2020-01-17 12:39:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Ízelítő külföldi könyvújdonságainkból – történelem

Az Országgyűlési Könyvtár kiemelt hangsúlyt helyez a főgyűjtőköri tudományterületekkel (jogtudomány, politikatudomány, történelem), a nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EU), valamint a külföldi parlamentek működésével kapcsolatos friss külföldi szakirodalom minél szélesebb körű beszerzésére. Az alábbiakban a közelmúltban feldolgozott történelmi tematikájú külföldi köteteinkből adunk közre egy válogatást.

Feltöltve - 2020-01-16 02:09:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Ízelítő külföldi könyvújdonságainkból – jogtudomány

Az Országgyűlési Könyvtár kiemelt hangsúlyt helyez a főgyűjtőköri tudományterületekkel (jogtudomány, politikatudomány, történelem), a nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EU), valamint a külföldi parlamentek működésével kapcsolatos friss külföldi szakirodalom minél szélesebb körű beszerzésére. Az alábbiakban a közelmúltban feldolgozott jogtudományi tematikájú külföldi köteteinkből adunk közre egy válogatást.

Feltöltve - 2019-12-18 10:00:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Külföldi jogi évkönyvek a könyvtár állományában 3. – Recueil des cours

A Hágai Nemzetközi Jogi Akadémián tartott kurzusok, szemináriumok előadásai az alapítástól kezdve közzétételre kerülnek angolul vagy franciául a „Recueil des cours: collected courses of the Hague Academy of International Law” című kiadványban. A nemzetközi jogi évkönyvnek ez idáig több mint 370 kötete látott napvilágot, 1939 és 1947 között azonban szünetelt a kiadvány megjelenése.

Feltöltve - 2019-12-11 02:28:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Ízelítő külföldi könyvújdonságainkból – politikatudomány

Az Országgyűlési Könyvtár kiemelt hangsúlyt helyez a főgyűjtőköri tudományterületekkel (jogtudomány, politikatudomány, történelem), a nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EU), valamint a külföldi parlamentek működésével kapcsolatos friss külföldi szakirodalom minél szélesebb körű beszerzésére. Az alábbiakban a közelmúltban feldolgozott politikatudományi tematikájú külföldi köteteinkből adunk közre egy válogatást.

Feltöltve - 2019-12-02 03:29:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Ismét régi pompájában tündököl gyűjteményünk értékes kötete

Werbőczi István 1698-ban kiadott „Decretum Latino-Hungaricum. Sive Tripartitum opus juris consuetudinarii... Regni Hungariae et Transilvaniae, ac Partium Eidem Subjectarum... Az az, Magyar és Erdély Országnak három részre osztott törvény könyve” című kötetének nyomtatott dokumentumai a magyar, és az erdélyi jogélet alapjait jelentő fejedelemségkori törvénygyűjteményeket tartalmazzák. A könyvtár 2019-ben egy árverésen jutott hozzá a kötethez, mely igen rossz állapotban volt, így mindjárt a beszerzést követően restaurálásra kellett küldenünk a művet, ahol 120 munkaóra alatt újították meg a szakemberek.

Feltöltve - 2019-11-27 01:29:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Megerősített szakmai együttműködésünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel

2019. november 18-án az Országház Nagy Miklós termében ünnepélyes keretek között került sor az Országgyűlés Hivatala és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem között fennálló együttműködés megújításáról szóló megállapodás aláírására. Az NKE részéről Koltay András rektor, az Országgyűlés Hivatala képviseletében Such György főigazgató látta el kézjegyével azt a keretmegállapodást, mely egységes formába önti a Hivatal és az Egyetem hosszú évek óta sikerrel működő, szerteágazó szakmai együttműködési programjának minden elemét.

Feltöltve - 2019-11-20 01:01:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Próbahozzáférés a ProQuest történeti dokumentumtáraihoz

​Beiratkozott olvasóinknak az elmúlt hónapok során lehetősége nyílt kipróbálni a ProQuest tartalomszolgáltató által kínált adatbázisok közül jó néhányat. Tesztsorozatunk utolsó állomásaként 2019. november 18. és december 18. között a szolgáltató három, elsődleges forrásokat tartalmazó történeti dokumentumtárát böngészhetik.

Feltöltve - 2019-11-19 10:57:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Varga Éva kapta 2019-ben a Nagy Miklós-díjat

Az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága 2019. november 6-án, az Országgyűlési Könyvtár megalapításának 151. évfordulóján a könyvtár két háború közötti igazgatójának, Nagy Miklósnak emléket állító terem- és táblaavató ünnepséget tartott.

Feltöltve - 2019-11-14 03:36:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Ízelítő külföldi könyvújdonságainkból

Az Országgyűlési Könyvtár kiemelt hangsúlyt helyez a fő gyűjtőköri tudományterületekkel (jogtudomány, politikatudomány, történelem), a nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EU), valamint a külföldi parlamentek működésével kapcsolatos friss külföldi szakirodalom minél szélesebb körű beszerzésére. Az alábbiakban a közelmúltban feldolgozott külföldi köteteinkből adunk közre egy válogatást.

Feltöltve - 2019-11-07 03:09:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
180 éve született Steindl Imre - Viták az Országház építése körül

180 évvel ezelőtt, 1839. október 29-én született Steindl Imre, az Országház tervezője. Az 1885 és 1904 között épült, a magyar törvényhozásnak otthont adó épület az eltelt idő során Magyarország és a magyar államhatalom jelképévé vált itthon és külföldön egyaránt. Azonban tervezése és építése idején sem szükségességét, sem kialakítását tekintve nem volt konszenzus a korabeli magyar közéletben; az Országház évekig viták tárgyát képezte. Az évforduló alkalmából rövid áttekintést nyújtunk ezekről.

Feltöltve - 2019-10-31 11:52:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
November 1-jén és 2-án a Könyvtár zárva tart

Kedves Olvasóink! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a könyvtár november 1-jén pénteken és 2-án szombaton zárva tart.

Feltöltve - 2019-10-29 11:34:00
Kategória: Hírek
Bővebben
30 éve történt: A köztársaság kikiáltása Magyarországon

1989. október 23-án, az 1956-os forradalom 33. évfordulóján kiáltották ki Magyarországon a köztársasági államformát, amely a kommunista berendezkedésű országokban bevett népköztársaságot váltotta fel.

Feltöltve - 2019-10-22 03:50:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Könyvtári zárvatartás a nemzeti ünnepen

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a könyvtár október 23-án, szerdán a nemzeti ünnepre való tekintettel zárva tart.

Feltöltve - 2019-10-21 01:51:00
Kategória: Hírek
Bővebben
100 éves az ILO, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, az ENSZ szakosított szerve

​A munkaügyi rendelkezéseket megalkotó Nemzetek Szövetsége a társadalmi igazságosságon alapuló egyetemes békét tűzte ki célul. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet a Nemzetek Szövetségének önálló szervezeteként jött létre akkor, amikor alkotmányát a versailles-i békeszerződés részeként elfogadták.

Feltöltve - 2019-10-08 02:42:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Rövidített nyitvatartás pénteken

Felhívjuk figyelmüket, hogy technikai okok miatt október 11-én, pénteken a könyvtár 13 órakor zár.

Feltöltve - 2019-10-07 01:11:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Szombaton érkeznek ösztöndíjasaink

Szeptember 28-án indul az idei „Könyvtár, ami összeköt” elnevezésű ösztöndíjprogramunk, melyen ismét nyolc határon túli és két magyar könyvtáros kolléga ösztöndíjasként, hét budapesti intézmény munkatársa pedig delegáltként vesz majd részt.

Feltöltve - 2019-09-27 02:29:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Szeptemberi könyvújdonságaink

Havi rendszerességgel megjelenő könyvajánlónkban a könyvtár állományába frissen bekerült kötetek közül mutatnunk be néhányat.

Feltöltve - 2019-09-26 04:10:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
A múlt vonzásában – Régi tárgyak, könyvek és történetek a Kulturális Örökség Napjainak programjában

​Az idei évben könyvtárunk ismét csatlakozott a „Kulturális Örökség Napjai” rendezvénysorozatához, melyre 2019. szeptember 21-22-én került sor. 2019-ben „Szórakoztatás házai a szórakozás helyei” volt a mottó, ezért a könyvtárunkban e témában fellelhető kötetekből, folyóiratokból egy kisebb kollekciót tártunk látogatóink elé. Az Európai Unió Letéti Gyűjteményében az uniós tagállamok színházainak, kulturális központjainak képeivel futott egy vetítés, míg az ENSZ gyűjteményben „Kulturális Örökségek Magyarországon, és a világon” címmel láthattak fotósorozatot az érdeklődők. Természetesen idén is bemutatkozott a Magyar és a Külföldi Parlamenti Gyűjtemény.

Feltöltve - 2019-09-25 04:15:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Próbahozzáférés a ProQuest napilaparchívumához

Beiratkozott olvasóinknak nemrégiben lehetősége volt kipróbálni a ProQuest kurrens napilap-adatbázisát, melynek során több ezer nemzetközi újság tartalmában böngészhettek, legfeljebb 10 évre visszamenőleg. Ezúttal a tartalomszolgáltató archív napilapkínálatában szereplő kiadványokat olvasgathatnak akár több száz évre visszamenőleg teljes szöveggel, letölthető formátumban.

Feltöltve - 2019-09-17 03:06:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Várjuk egy sétára az Országgyűlési Könyvtárban! – Kulturális Örökség Napjai 2019

Idén szeptember 21-22-én kerül sor a Kulturális Örökség Napjaira, melynek célja, hogy ráirányítsa a figyelmet épített környezetünk értékeire. Az Országház és benne Országgyűlési Könyvtár is minden évben részt vesz az eseménysorozatban. Idén sem lesz ez másképp, magyar vagy angol nyelvű vezetéssel, valamint tárgy- és könyvkiállításokkal várjuk majd az érdeklődőket a KÖN mindkét napján.

Feltöltve - 2019-09-12 04:00:00
Kategória: Hírek
Bővebben
„A jövő könyvtára” – Szakmai konferencia Székelyudvarhelyen

​A festőien szép székely fővárosban, Székelyudvarhelyen 2019. augusztus 29-30-án immár második alkalommal került megrendezésre „A jövő könyvtára” címet viselő szakmai konferencia. Az Országgyűlési Könyvtárat Redl Károly, a könyvtár helyettes vezetője, Villám Judit, a Szakreferensi Osztály vezetője és Maltsik Balázs szakreferens képviselte.

Feltöltve - 2019-09-10 04:07:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Augusztusi könyvújdonságaink

Havi rendszerességgel megjelenő könyvajánlónkban a könyvtár állományába frissen bekerült kötetek közül mutatnunk be néhányat.

Feltöltve - 2019-08-28 10:07:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Népszerű csillagászat muzeális gyűjteményünkben

​Augusztus a csillaghullás ideje, ezért ebben a hónapban minden héten egy csillagászati témájú muzeális kötettel lepjük meg olvasóinkat Facebook-oldalunkon. A sorozatban elsőként Joseph Johann von Littrow (1781-1840) osztrák csillagász „Die Wunder des Himmels, oder gemeinfaßliche Darstellung des Weltsystems” („Az ég csodája avagy a világegyetem közérthető leírása”) című háromkötetes művét (Stuttgart, 1834-1836)​ ajánljuk figyelmükbe, amelynek első kiadása Ghyczy Ignác jóvoltából az Országgyűlési Könyvtárban is hozzáférhető.

Feltöltve - 2019-08-09 10:00:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Az erődépítés művészete – Sebastien Le Prestre de Vauban: De l'attaque et de la défense des places (A terek támadásáról és védelméről)

Ezt a Magyarországon rendkívül ritka előfordulású harcászati szakkönyvet, Vauban hátrahagyott kéziratai közül jelentette meg az utókor 1737-ben, majd 1829-ben. A mű 1737-es hágai kiadását Ghyczy Ignác vásárolta meg gyűjteménye számára.

Feltöltve - 2019-08-01 11:42:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
"Könyvtár, ami összeköt", 2019 - ösztöndíjasok

​A "Könyvtár, ami összeköt" – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése ösztöndíj keretében az Országgyűlési Könyvtár 2019-ben ismét nyolc határon túli és két magyarországi szakembert lát vendégül.

Feltöltve - 2019-07-29 02:20:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Történelmünk a politikai humor tükrében – A magyar politikai karikatúra története

Örömmel adtunk hírt a napokban arról, hogy idén az Országház Kiadó által jegyzett „A magyar politikai karikatúra története” című kiadvány kapta a Fitz-díjak egyikét. A díj névadója, Fitz József könyvtáros, nyomdászattörténész, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének első elnöke, aki 1934 és 1945 között az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója is volt. Magát a díjat 1989 óta ítélik oda az előző évben megjelent, a könyvtáros szakma által legértékesebbnek, legszebbnek tartott könyveknek. ​

Feltöltve - 2019-07-18 02:18:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Részvételünk az 51. Könyvtáros Vándorgyűlés programjában

Idén a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár adott otthont a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 51. Vándorgyűlésének július 3 és 5. között. Ebben az évben a könyvtár mint hiteles hely, mint hiteles információszolgáltató állt a figyelem központjában, ennek megfelelően a rendezvény szakmai programja is e téma köré szerveződött. Az Országgyűlési Könyvtár két szekció ülésén is aktívan képviseltette magát – több kollégánk előadóként szerepelt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi, valamint a Jogi Szekciójának programjában július 4-én.

Feltöltve - 2019-07-11 03:38:00
Kategória: Hírek
Bővebben
A rendszerváltás két jelképes eseménye – 1989. július 6.

Harminc esztendővel ezelőtt, 1989. július 6-án a Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa Nagy Imrét, az 1956-os forradalom és szabadságharc kivégzett miniszterelnökét és mártírtársait felmentette az ellenük 1958-ban emelt hamis vádak alól. A Nagy Imre per vádlottjai a néhai kormányfőn kívül Gimes Miklós, Losonczy Géza, Maléter Pál, Szilágyi József és Vásárhelyi Miklós voltak. A bíróság megsemmisítette a Donáth Ferenc, Tildy Zoltán, Kopácsi Sándor és Jánosi Ferenc ügyében hozott korábbi ítéleteket is. A sors fintora, hogy ugyanezen a napon halt meg 77 éves korában Kádár János, aki 33 éven át Magyarország első számú, emblematikus vezetője volt.

Feltöltve - 2019-07-05 10:53:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Júniusi könyvújdonságaink

Havi rendszerességgel megjelenő könyvajánlónkban a könyvtár állományába frissen bekerült kötetek közül mutatnunk be néhányat.

Feltöltve - 2019-06-28 01:27:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Nyári nyitvatartás a könyvtárban

A korábbi évekhez hasonlóan az Országgyűlési Könyvtár idén nyáron ismét korlátozott nyitvatartással áll majd az olvasók rendelkezésére.

Feltöltve - 2019-06-26 01:39:00
Kategória: Hírek
Bővebben
100 éve alakult meg a Nemzetek Szövetsége

1919-ben a háború kitörésének okait vizsgálva, valamint a háború által okozott szenvedés ellen fellépő mozgalmak és a szellemi élet kiválóságainak követelésére megindultak az előkészületek egy átfogó biztonsági szervezet létrehozása érdekében. A 19. században kialakult európai elképzeléseket is felhasználó kezdeményezés elsősorban Woodrow Wilsonnak, az Egyesült Államok elnökének köszönhető.

Feltöltve - 2019-06-21 10:23:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
150 év – 150 poszt

Nekünk munkahelyünk a könyvtár – a „Parlamenti” – amelyről az elmúlt évben 149 posztot írtunk. Sok mindenről szó esett ezek között.

Feltöltve - 2019-06-14 00:00:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
Könyvtári zárás pünkösdhétfőn

Tájékoztatjuk önöket, hogy a könyvtár június 10-én, pünkösdhétfőn zárva tart.

Feltöltve - 2019-06-06 00:00:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Kárpát-medencei Könyvtárosok Konferenciája, Csongrád

​A Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum, valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) közös szervezésében idén június 2. és 3. között rendezték meg a Kárpát-medencei Könyvtárosok Konferenciáját. A határon túli magyar könyvtárosok legnagyobb seregszemléjén az Országgyűlési Könyvtár munkatársai is képviseltették magukat.

Feltöltve - 2019-06-05 15:24:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Májusi könyvújdonságaink

Havi rendszerességgel megjelenő könyvajánlónkban a könyvtár állományába frissen bekerült kötetek közül mutatnunk be néhányat.

Feltöltve - 2019-05-29 10:24:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Ismét várjuk a jelentkezéseket ösztöndíjprogramjainkra

​Az Országgyűlés elnöke immár kilencedik alkalommal hirdeti meg a “Könyvtár, ami összeköt” – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című ösztöndíjprogramot. A kezdeményezés célja a fiatal magyar könyvtárosok közös munkavégzésének, tapasztalatcseréjének, szakmai együttműködésének elősegítése, támogatása.

Feltöltve - 2019-05-28 15:16:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Szakmai továbbképzés a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Könyvtárának munkatársai számára

Május 16-án és 17-én az Országgyűlési Könyvtár Szakreferensi Osztályának vezető szakreferensei kétnapos képzést tartottak a PPKE JÁK könyvtárosainak. A szakmai programra, amelyen 9 kolléga vett részt, a PPKE JÁK könyvtárvezetőjének, dr. Aczél-Partos Adrienn kezdeményezésére került sor.

Feltöltve - 2019-05-20 10:00:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Próbahozzáférés a Proquest Global Newsstream és Pressreader folyóirat-adatbázisaihoz

A Proquest Kiadó Global Newsstream adatbázisában kurrens és archív napilapok kereshetők 1980-ig visszamenőleg. A Pressreader alkalmazás a nyomtatott lapszámnak megfelelő olvasási élményt biztosít mind asztali számítógépen, mind mobileszközökön.

Feltöltve - 2019-05-14 16:04:00
Kategória: Hírek
Bővebben
15 éve csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz

Az ezeréves történelem során Európa sokat változott. A XX. század közepén létrejött új politikai és gazdasági együttműködés lehetetlenné tette a háborút a kontinens országai között és egy olyan gazdasági uniót hozott létre, mely folyamatosan változott és bővült.

Feltöltve - 2019-04-30 10:00:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Ünnepi zárvatartás a könyvtárban

Tájékoztatjuk önöket, hogy a könyvtár május 1-jén, szerdán a munka ünnepére való tekintettel zárva tart.

Feltöltve - 2019-04-29 13:36:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Együttműködés a Milton Friedman Egyetemmel

2019 áprilisában az Országgyűlés Hivatala és a Milton Friedman Egyetem (az egykori Zsigmond Király Főiskola) között az Országgyűlési Könyvtár Egyetmi-kutatóintézeti Programjának részeként együttműködési megállapodás jött létre. A projekt keretében megvalósuló, felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodások sorában ez immár az ötödik.

Feltöltve - 2019-04-25 16:22:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Vendégül láttuk a Kuvaiti Nemzeti Könyvtár vezetőjét

2019. április 11-én az ELTE Bölcsészettudományi Karán került sor az Arab Kulturális Napra a Kortárs Arab Világ Központ és az Arab Nagykövetek Tanácsa szervezésében. Az egész napos rendezvényen – melynek alkalmával az érdeklődők előadásokon, beszélgetéseken vehettek részt az arab világot érintő témákban – idén Kövér László, az Országgyűlés elnöke is beszédet mondott.

Feltöltve - 2019-04-24 16:07:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Húsvéti zárás a könyvtárban

Tájékoztatjuk önöket, hogy a könyvtár április 19-től (Nagypéntek) április 22-ig (Húsvét hétfő) zárva tart.

Feltöltve - 2019-04-17 07:48:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Könyvtárszakmai megállapodás az Országgyűlés Hivatala és a Kúria között

Örömmel adunk hírt arról, hogy 2019 márciusában dr. Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója és dr. Darák Péter, a Kúria elnöke az Országgyűlési Könyvtár és a Kúria könyvtárszakmai együttműködésének elmélyítését célzó megállapodást írt alá.

Feltöltve - 2019-04-15 13:54:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Ízelítő külföldi könyvújdonságainkból - Mellékgyűjtőkörök

Az Országgyűlési Könyvtár kiemelt hangsúlyt helyez a főgyűjtőköri tudományterületekkel (jogtudomány, politikatudomány, történelem), a nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EU), valamint a külföldi parlamentek működésével kapcsolatos friss külföldi szakirodalom minél szélesebb körű beszerzésére. Az alábbiakban a közelmúltban feldolgozott vegyes tematikájú, a mellékgyűjtőköreinkbe tartozó külföldi köteteinkből adunk közre egy válogatást.

Feltöltve - 2019-04-03 11:56:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Ízelítő külföldi könyvújdonságainkból - Külföldi Parlamenti Gyűjtemény

Az Országgyűlési Könyvtár kiemelt hangsúlyt helyez a főgyűjtőköri tudományterületekkel (jogtudomány, politikatudomány, történelem), a nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EU), valamint a külföldi parlamentek működésével kapcsolatos friss külföldi szakirodalom minél szélesebb körű beszerzésére. Az alábbiakban a közelmúltban feldolgozott, a parlamentek működésével foglalkozó külföldi köteteinkből adunk közre egy válogatást.

Feltöltve - 2019-03-21 09:32:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Régi-új szekcióelnökök a Magyar Könyvtárosok Egyesületében

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) legtöbb szekciójának tisztújítása 2019 februárjában megtörtént, és mind a Társadalomtudományi, mind a Jogi Szekció elnökének megválasztása érintette az Országgyűlési Könyvtárat.

Feltöltve - 2019-03-12 08:52:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Ünnepi nyitva tartás a könyvtárban

Tájékoztatjuk önöket, hogy a nemzeti ünnepre való tekintettel az Országgyűlési Könyvtár 2019. március 15-én, pénteken, valamint március 16-án, szombaton zárva tart.

Feltöltve - 2019-03-08 08:59:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Ízelítő külföldi könyvújdonságainkból - Európai Unió

Az Országgyűlési Könyvtár kiemelt hangsúlyt helyez a főgyűjtőköri tudományterületekkel (jogtudomány, politikatudomány, történelem), a nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EU), valamint a külföldi parlamentek működésével kapcsolatos friss külföldi szakirodalom minél szélesebb körű beszerzésére. Az alábbiakban a közelmúltban feldolgozott, az Európai Unióval foglalkozó külföldi köteteinkből adunk közre egy válogatást.

Feltöltve - 2019-03-06 11:00:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Ízelítő külföldi könyvújdonságainkból - Történelem

Az Országgyűlési Könyvtár kiemelt hangsúlyt helyez a főgyűjtőköri tudományterületekkel (jogtudomány, politikatudomány, történelem), a nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EU), valamint a külföldi parlamentek működésével kapcsolatos friss külföldi szakirodalom minél szélesebb körű beszerzésére. Az alábbiakban a közelmúltban feldolgozott, történelmi tárgyú külföldi köteteinkből adunk közre egy válogatást.

Feltöltve - 2019-02-18 14:52:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
A „zárt anyagok” gyűjteménye

​1945. február 26-án jelent meg „Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 530. M. E. számú rendelete a fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtótermékek megsemmisítéséről”, mely előírta, hogy az ilyen jellegű dokumentumokat a könyvtárak szedjék össze és küldjék el az Országos Széchényi Könyvtárnak (OSZK), azzal a kiegészítéssel, hogy a nemzeti könyvtár egy teljes sorozatot a tudományos kutatás számára megőrizhet. A „fasiszta dokumentumok” kérdésköre az Ideiglenes Nemzetgyűlés Debrecenből Pestre költözése utáni időkben került előtérbe.

Feltöltve - 2019-02-14 10:27:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
Külföldi jogi évkönyvünk – Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart

A jogi szakirodalmi kutatás nélkülözhetetlen forrásai az időszaki kiadványok, ezen belül is kiemelt helyet foglalnak el a jogi évkönyvek, amelyek egy-egy területhez, jogághoz kapcsolódóan évente megjelenő kötetekben közölnek rendszerint nagyobb lélegzetű, átfogó tanulmányokat, elemzéseket.

Feltöltve - 2019-02-11 13:12:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Muzeális térképünk: Abraham Ortelius: Theatrum Orbis Terrarum (1595)

Abraham Ortelius (1527-1598) németalföldi térképész műve az egyik első, modern értelemben vett világatlasz volt. A geográfiai történelmi és kultúrtörténeti ismereteknek olyan gyűjteménye, amely jól tükrözi a földrajzi felfedezések korának tudományos eredményeit. A kartográfia tudományának fejlődésével a 16-17. században megjelenő térképek ékes bizonyítékát szolgáltatták a világ megismerhetőségére tett kísérlet sikerének. Az ismert világ határainak kitágulásával párhuzamosan egyre fontosabbá vált az új ismeretek rendszerezése.

Feltöltve - 2019-02-08 09:00:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
Ízelítő külföldi könyvújdonságainkból - Jog

Az Országgyűlési Könyvtár kiemelt hangsúlyt helyez a fő gyűjtőköri tudományterületekkel (jogtudomány, politikatudomány, történelem), a nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EU), valamint a külföldi parlamentek működésével kapcsolatos friss külföldi szakirodalom minél szélesebb körű beszerzésére. Az alábbiakban a közelmúltban feldolgozott, jogi tárgyú külföldi köteteinkből adunk közre egy válogatást.

Feltöltve - 2019-01-29 15:51:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Bemutatkozik az Oxford University Press Journals adatbázis jogi gyűjteménye

2019 január 1-jétől elérhető az Országgyűlési Könyvtárban az Oxford University Press Journals online folyóirat-adatbázis jogi gyűjteménye, amely 56 nemzetközileg magasan jegyzett folyóirat évfolyamainak teljes szöveggel olvasható változatát tartalmazza, legkorábban 1996-ig visszamenőleg.

Feltöltve - 2019-01-21 16:15:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
A L'Harmattan és az Osiris digitális gyűjteményei a könyvtár kínálatában

Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2019-től az EISZ előfizetések keretein belül két új elektronikus könyvgyűjteményhez vásároltunk hozzáférést. A L'Harmattan és az Osiris köteteit mostantól az Arcanum Adatbázis Kiadó által fejlesztett "Szaktárs" elnevezésű adatbázis portálon keresztül érhetik el térítéses olvasójeggyel rendelkező olvasóink a könyvtár területén belül.

Feltöltve - 2019-01-16 10:29:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Ízelítő külföldi könyvújdonságainkból - Politikatudomány

Az Országgyűlési Könyvtár kiemelt hangsúlyt helyez a fő gyűjtőköri tudományterületekkel (jogtudomány, politikatudomány, történelem), a nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EU), valamint a külföldi parlamentek működésével kapcsolatos friss külföldi szakirodalom minél szélesebb körű beszerzésére. Az alábbiakban a közelmúltban feldolgozott, politikatudományi tárgyú külföldi köteteinkből adunk közre egy válogatást.

Feltöltve - 2019-01-14 13:31:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Mit találunk a politikatudományi kézikönyvtárban?

Az Országgyűlési Könyvtár három fő gyűjtőköre közül az egyiket a politikatudományi témájú anyagok képezik. Az ezzel kapcsolatos művek a nagy olvasóterem második legnagyobb gyűjteményét alkotják és az V-ös kézikönyvtári jelzettel vannak ellátva. Az alábbiakban ezt az állományt mutatjuk be.

Feltöltve - 2019-01-09 14:27:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
Ünnepi nyitvatartás a könyvtárban

Az Országgyűlési Könyvtár a karácsonyi ünnepeket megelőző napokban, valamint az ünnepek alatt az alábbiak szerint alakul.

Feltöltve - 2018-12-17 15:39:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Ízelítő külföldi könyvújdonságainkból

Az Országgyűlési Könyvtár kiemelt hangsúlyt helyez a fő gyűjtőköri tudományterületekkel (jogtudomány, politikatudomány, történelem), a nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EU), valamint a külföldi parlamentek működésével kapcsolatos friss külföldi szakirodalom minél szélesebb körű beszerzésére. Az alábbiakban a közelmúltban feldolgozott külföldi köteteinkből adunk közre egy válogatást.

Feltöltve - 2018-12-13 08:50:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
140 éve fogadták el a Csemegi Kódexet

A Csemegi Kódex az első magyar büntető törvénykönyv, azaz a bűntettekről és vétségekről szóló 1878. évi V. törvénycikk. A kódex megalkotója, Csemegi Károly ügyvéd, igazságügyi államtitkár után kapta a nevét, aki több éves munkával készítette elő a törvény tervezetét, amely másfél éves országgyűlési vita után 1878. május 29-én került kihirdetésre és 1880-ban lépett életbe.

Feltöltve - 2018-12-07 09:34:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Novemberi könyvújdonságaink

Havi rendszerességgel megjelenő könyvajánlónkban a könyvtár állományába frissen bekerült kötetek közül mutatnunk be néhányat.

Feltöltve - 2018-11-30 09:23:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
A Magyar Könyvtárosok VIII. Világtalálkozóján ünnepeltük könyvtárunk alapításának 150. évfordulóját

Az Országgyűlési Könyvtár létrehozásának 150. évfordulójához kapcsolódva 2018. november 6-án és 7-én intézményünk és az Országos Széchényi Könyvtár közös szervezésében került sor a Magyar Könyvtárosok VIII. Világtalálkozójára, melynek fő témája a könyvtárak magyar nyelvű kulturális örökség ápolásában betöltött szerepe volt.

Feltöltve - 2018-11-21 16:10:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
Jogtudományi örökségünk egy kattintásra – a Magyar Jogi Portál

A megalapításának 150. évfordulóját ünneplő Országgyűlési Könyvtár alapítása óta a törvényhozás könyvtára, emellett 65 éve tudományos jogi szakkönyvtárként a nyilvánosságot is szolgálja. A könyvtár feladatait a kulturális örökség megőrzése terén is alapvetően meghatározza e kettősség: a törvényhozás könyvtáraként kötelessége megőrizni és minél szélesebb körben hozzáférhetővé tenni a magyar parlament dokumentumait, mint kulturális nemzeti vagyont, mind nyomtatott, mind – a kor kihívásainak megfelelve – digitalizált formában. És jogi szakkönyvtárként ugyanez vonatkozik a könyvárban felhalmozott, egyedülálló jogi gyűjteményre is.

Feltöltve - 2018-11-15 10:42:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Véget ért az idei „Könyvtár, ami összeköt”

A tavalyi évhez hasonlóan ismét egy programokban és szakmai fejlődési lehetőségekben gazdag egy hónapot tölthettek el nálunk október 13. és november 9. között azok a határon innen és túlról érkező fiatal könyvtáros szakemberek, akik elnyerték az Országgyűlési Könyvtár a „Könyvtár, ami összeköt” – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése elnevezésű ösztöndíját, vagy anyaintézményük jóvoltából delegáltként vettek részt a programon.

Feltöltve - 2018-11-14 10:55:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Konferencia a 150 éves Országgyűlési Könyvtár tiszteletére

​Az Országgyűlési Könyvtár alapításának 150. évfordulóján, 2018. november 6-án, a Magyar Könyvtárosok VIII. Világtalálkozója keretében nagyszabású könyvtárszakmai konferenciára került sor az Országház Főrendiházi üléstermében. A rendezvényen felszólaló szakemberek az Országgyűlési Könyvtár 150 éves történetének bemutatása mellett az európai kultúra és a nemzeti örökség ápolásának kihívásait és jó gyakorlatait vették sorra.

Feltöltve - 2018-11-09 08:45:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Rendkívüli zárvatartás a könyvtárban november 6-án

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a könyvtár 2018. november 6-án, kedden rendezvény miatt zárva tart.

Feltöltve - 2018-10-31 13:26:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Októberi könyvújdonságaink

Havi rendszerességgel megjelenő könyvajánlónkban a könyvtár állományába frissen bekerült kötetek közül mutatnunk be néhányat.

Feltöltve - 2018-10-30 10:00:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Könyvtári zárás a november 1-jei hosszú hétvégén

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a Mindenszentek ünnepére való tekintettel a könyvtár 2018. november 1. és 3. között zárva tart.

Feltöltve - 2018-10-29 01:41:00
Kategória: Hírek
Bővebben
A Huntington Könyvtár és Művészeti Gyűjtemény küldöttsége vendégeskedett nálunk

​2018. október 11-én a kaliforniai Huntington Library, Art Collections and Botanical Gardens munkatársait és fenntartóit üdvözölhettük az Országgyűlési Könyvtárban. Vendégeink európai tanulmányútjuk keretében látogatták meg intézményünket, és leginkább muzeális gyűjteményünkre voltak kíváncsiak.

Feltöltve - 2018-10-18 10:00:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Könyvtári zárás az október 23-i hosszú hétvégén

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a nemzeti ünnepre való tekintettel a könyvtár 2018. október 22-23-án zárva tart.

Feltöltve - 2018-10-17 14:45:00
Kategória: Hírek
Bővebben
150 éves az Országgyűlési Könyvtár – Konferencia az Országházban

​Az Országgyűlési Könyvtár 150 éves évfordulója alkalmából 2018. november 6-án, a Magyar Könyvtárosok VIII. Világtalálkozójának első napján könyvtárszakmai konferencia kerül megrendezésre az Országházban.

Feltöltve - 2018-10-17 11:38:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
Constitutio Criminalis Theresiana (Theresiana)

Muzeális gyűjteményünk számos jogi művet őriz: törvénygyűjtemények, rendelettárak, törvényhozási kiadványok, valamint a jog különféle ágaival foglalkozó értekezések, monográfiák egyaránt megtalálhatók a gyűjteményben. A jogi forrásművek sorában az egyik legfontosabb jogtörténeti emlék a Mária Terézia (1740-1780) által 1768-ban kibocsátott büntetőkódex, a Constitutio Criminalis Theresiana vagy röviden Theresiana.

Feltöltve - 2018-10-15 15:45:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
Segédlet a modernkori egyetemes és magyar történelem kutatásához – Historical Abstracts with full text adatbázis

A Historical Abstracts az EBSCO adatbáziscsomag történelmi szakadatbázisa, mely a világtörténelem 1450-től napjainkig terjedő időszakának kutatásához kínál értékes szakirodalmat.

Feltöltve - 2018-10-10 11:17:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Raktározás az Országgyűlési Könyvtárban a kezdetektől a rendszerváltásig

A könyvtárban egy jó katalógus nélkül nem tudnánk megtalálni a releváns szakirodalmat, egy jó raktár és raktározási rendszer nélkül pedig a dokumentumok hosszú távú megőrzése és szolgáltatása nem működne. Az átlátható, biztonságos raktár az állomány fizikai állapotának megóvására is alkalmas, azok tárolása ugyanis nagy körültekintést és szakértelmet igényel. A Képviselőház Könyvtárának a kezdeti nehézségek, és főként a hely szűkössége miatt sokáig nem volt raktára, hiszen a Magyar Nemzeti Múzeum épületének adottságai ezt nem tették lehetővé.

Feltöltve - 2018-10-05 09:17:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
Rendkívüli zárvatartás a könyvtárban október 8-án

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a könyvtár 2018. október 8-án, hétfőn hivatalos esemény miatt zárva tart.

Feltöltve - 2018-10-03 14:27:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Szeptemberi könyvújdonságaink

Havi rendszerességgel megjelenő könyvajánlónkban a könyvtár állományába frissen bekerült kötetek közül mutatnunk be néhányat.

Feltöltve - 2018-09-25 15:49:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Emlékezzünk a régiekről! Dr. Nagy Lajos jogász, bibliográfus, az állam- és jogtudományok doktora

​Egy intézmény történetében az évfordulók mindig nagyszerű alkalmat teremtenek arra, hogy emlékezzünk azokra az elődökre, akik példaértékű munkásságukkal megalapozták az intézmény szakmai tevékenységét. Nincs ez másképpen az alapításának 150 éves évfordulóját idén ünneplő Országgyűlési Könyvtár esetében sem.

Feltöltve - 2018-09-21 11:06:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
Egy hétvége, amikor a múlt életre kel – Kulturális Örökség Napjai a 150 éves OGYK-ban

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Kulturális Örökség Napjai alkalmából idén is csaknem háromszáz látogatót köszönthettünk az Országgyűlési Könyvtár falai között, akik a hétvége során – a hely szellemének átélése mellett – számos kevésbé ismert tényt, érdekességet tudhattak meg a törvényhozás könyvtárának múltjáról és jelenéről.

Feltöltve - 2018-09-20 15:14:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
Könyvajánló – Szente Zoltán: A parlamentek története

A napokban mutatták be az Országházban Szente Zoltán A parlamentek története: a korai rendi gyűlések kialakulásától a modern népképviseleti törvényhozásokig című kötetét. A könyvbemutatóhoz kapcsolódóan ajánljuk figyelmükbe ezt a hiánypótló kötetet, amely hamarosan az Országgyűlési Könyvtár polcain is elérhetővé válik.

Feltöltve - 2018-09-18 15:01:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
KÖN 2018 az OGYK-ban – Amikor a kutatás helyett a kikapcsolódásé a főszerep

Hagyományainknak megfelelően a Kulturális Örökség Napjai alkalmából olvasóink helyett ezen a hétvégén ismét a nagyközönség veheti birtokba az Országgyűlési Könyvtár helyiségeit. Ilyenkor a megszokott könyvtári szolgáltatásaink szünetelnek, és rendhagyó programmal készülünk látogatóink számára

Feltöltve - 2018-09-14 10:29:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Mit találunk a jogi kézikönyvtárban?

A jogtudomány, mint a könyvtár egyik fő gyűjtőköre, ezzel együtt, mint a „parlamenti könyvtár mindennapi kenyere” közel 8000 kötetes kézikönyvtári állománnyal képviselteti magát a Nagy olvasóterem polcain. A jogi szekcióban található dokumentumok két nagy egységben kerültek elrendezésre: az egyikben a jogforrásgyűjtemények (KK II jelöléssel), a másikban pedig a maga a jogi szakirodalom (KK III jelöléssel) kapott helyet.

Feltöltve - 2018-09-13 14:35:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
Kulturális Örökség Napjai a 150 éves Országgyűlési Könyvtárban

Idén szeptember 15-16-án kerül sor a Kulturális Örökség Napjaira, melynek célja, hogy ráirányítsa a figyelmet épített környezetünk értékeire. Ezen a különleges hétvégén olyan épületek és intézmények kapui is megnyílnak a nagyközönség előtt, melyekbe az év más napjain nem nyerhetünk bebocsátást, de az egyébként nyilvános intézmények is egyedi, más alkalommal nem látható programokkal készülnek erre a két napra.

Feltöltve - 2018-09-12 09:13:00
Kategória: Hírek
Bővebben
„A jövő könyvtára” - Magyar könyvtárosok nemzetközi együttműködése

2018. augusztus 30-31-én került megrendezésre „A jövő könyvtára” címet viselő szakmai konferencia a festőien szép székely fővárosban, Székelyudvarhelyen. Az Országgyűlési Könyvtárat Redl Károly, a könyvtár helyettes vezetője, Villám Judit, a Szakreferensi Osztály vezetője és Maltsik Balázs szakreferens képviselte. A kétnapos, színvonalas rendezvénysorozat főszervezője a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár volt. A találkozó célja a kapcsolatépítés, kapcsolattartás, saját intézmények bemutatása, szakmai tevékenységek ismertetése, valamint a könyvtárak előtt álló jelen- és jövőbeli kihívások megbeszélése volt.

Feltöltve - 2018-09-10 16:23:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Az Európai Unió Letéti Gyűjtemény kiadványai

Az Országgyűlési Könyvtárban közel húsz éve működő Európai Unió Letéti Gyűjtemény állománya rendkívül gazdag és változatos,az EU működésének minden vonatkozását bemutató kiadványokat kínál a szakterület kutatóinak. A kezdeti időszakban kialakított szabadpolcos elhelyezés rendszere átlátható és logikus, így a dokumentumok önállóan is jól böngészhetők az olvasók által. A 30 témacsoportba egyaránt bekerültek a Luxembourgban működő Hivatalos Kiadótól érkező uniós kiadványok és az Országgyűlési Könyvtár állományába tartozó uniós témájú kötetek is. A Könyvtár a 70-es évektől folyamatosan gyűjti a magyar- és idegen nyelvű szakkönyveket, illetve időszaki kiadványokat, melyek az Európai Unió történetével, intézményrendszerével, jogával és szakpolitikáival foglalkoznak.

Feltöltve - 2018-09-06 10:29:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
Ismét nyitva a Könyvtár!

Szeptember 3-án hétfőn 9 órától újra nyitva áll a kapu olvasóink előtt, és a megszokott nyitva tartási rendben várjuk régi és új olvasóinkat egyaránt. Jó híreink, hogy a metró hétfőtől ismét megáll a Kossuth téren, illetve a bejárat megközelítése ismét a régi útvonalon történik, vagyis nem kell lemenniük olvasóinknak a Duna szintjére. Új látogatóink itt tájékozódhatnak a könyvtári belépéssel és beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról. Szeretettel várjuk Önöket!

Feltöltve - 2018-08-31 08:57:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Az Európai Unió Letéti Gyűjtemény az Országgyűlési Könyvtárban

Az Országgyűlési Könyvtár 1997-ben azzal a kéréssel fordult az Európai Bizottsághoz, hogy létrehozhassa az Európai Unió Letéti Könyvtárát az intézményben. A kérelem nyomán könyvtárunk 1999-ben kapta meg a letéti státuszt, majd dr. Áder János akkori házelnök 2001 januárjában nyitotta meg a gyűjteményt az olvasók előtt. A Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása előtti időszakban a Könyvtár néhány Európai Dokumentációs Központtal közösen biztosította azt a szakkönyvtári hátteret, ami az uniós szaktájékoztatáshoz szükséges volt az oktatók, hallgatók és uniós információkat igénylő olvasók számára.

Feltöltve - 2018-08-23 16:19:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
Tóth Endre: A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények

Az Országház Könyvkiadó jó időzítéssel éppen ebben az évben, amikor a Szent Korona hazatérésének 40. évfordulóját ünnepeljük, jelentette meg gyönyörű korona-albumát. A könyv bemutatása 2018. március 22-én az Országházban rendezett Szent Korona-konferencia keretében történt.

Feltöltve - 2018-08-20 10:00:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
A külföldi jogi szakirodalom feldolgozása az Országgyűlési Könyvtárban

A 2018. évben megalapításának 150. évfordulóját ünneplő Országgyűlési Könyvtár beszerzési politikájában a jogtudomány már a kezdetektől prioritást élvezett. A művelődésügyi miniszter 1958-ban 164/1958. MM. sz. utasításában az Országgyűlési Könyvtárt országos jellegű tudományos szakkönyvtárnak minősítette és kijelölte a ma is ismert hármas fő-gyűjtőkört: modernkori egyetemes történelem, jogtudomány és politikatudomány. 1974-ben a Minisztertanács Tudománypolitikai bizottságának határozata értelmében az Országgyűlési Könyvtár országos politikai és jogi információs szakközponti szerepkört kapott. Az ezt követő években elkezdődött mind a magyar, mind a külföldi jogi szakirodalom dokumentálása és információs szolgáltatása, majd később a feldolgozott szakirodalom adatbázisba szervezése.

Feltöltve - 2018-08-14 15:13:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
A könyvtár szabadpolcos dokumentumai

Az Országgyűlési Könyvtár több mint 700 ezer kötetes állományának jelentős része zárt könyvraktárakban helyezkedik el, ahonnan a felhasználók a könyvtári katalóguson keresztül elektronikusan tudják igényelni a dokumentumokat. A raktári elhelyezés mellett azonban mindig is törekedtünk arra, hogy a lehetőségekhez mérten minél nagyobb számú és minél szélesebb tematikát, minél több tudományterületet lefedő szakirodalom álljon szabadpolcon az olvasók rendelkezésére. Jelenleg a Nagy olvasóteremben a könyvtár által kialakított egyedi tematikus csoportosításban közel 40 ezer kötetes kézikönyvtári állományt érnek el az érdeklődő felhasználók, melyet igénylés nélkül, közvetlenül, a polcok előtt állva szabadon böngészhetnek.

Feltöltve - 2018-08-10 11:40:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
A magyar jogi szakirodalom feldolgozása az Országgyűlési Könyvtárban

​Az Országgyűlési Könyvtár beszerzési politikájában a jogtudomány már az alapítást követően prioritást élvezett. Ez tükröződött az 1894-ben megfogalmazott gyűjtési elvekben, majd további megerősítést nyert a nyomdatermékek tudományos célokra szolgáló köteles példányainak beszolgáltatásáról szóló 1897. évi XLI. tc. kiegészítéséről szóló 1922. évi XX. törvényben és a művelődésügyi miniszter 164/1958. MM. sz. utasításában, amely az Országgyűlési Könyvtárat országos jellegű tudományos szakkönyvtárnak minősítette, és kijelölte a ma is ismert hármas főgyűjtőkört: modern kori egyetemes történelem, jogtudomány és politikatudomány.

Feltöltve - 2018-08-09 09:31:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
A „revíziós” gyűjtemények

Az 1920-as években Magyarország politikai és kulturális életét teljességgel átható revíziós hangulat a törvényhozás könyvtárát is elérte. Az intézménynek saját eszközeivel kellett támogatnia a revíziós politikai célokat és az ezzel kapcsolatos propagandatevékenységet.

Feltöltve - 2018-08-02 10:13:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
Közeleg a nyári zárás!

Ne feledjék, hogy az Országgyűlési Könyvtár jövő hétfőtől (július 30.) egészen szeptember 2-ig zárva tart.

Feltöltve - 2018-07-27 09:38:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Júliusi könyvújdonságaink

Havi rendszerességgel megjelenő könyvajánlónkban a könyvtár állományába frissen bekerült kötetek közül mutatnunk be néhányat.

Feltöltve - 2018-07-23 15:55:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
A Magyar Parlamenti Gyűjtemény

A Magyar Parlamenti Gyűjtemény, az Országgyűlési Könyvtár 1962-ben létrehozott különgyűjteménye, melynek dokumentumait a képviselőház már 1894-től tervszerűen gyűjtötte.

Feltöltve - 2018-07-20 10:49:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének kiadványai az Országgyűlési Könyvtárban - Az ENSZ Letéti Gyűjtemény

Magyarországot 1955. december 14-én, az ENSZ Közgyűlés 10. ülésszakán vették fel a világszervezet tagállamai közé. Jó fél évvel később, 1956. júliusában, miután az ENSZ illetékes szerveinek felkérésére a Külügyminisztérium, a nyilvános tudományos szakkönyvtárként működő parlamenti könyvtárat javasolta az ENSZ hazai letéti könyvtárának, az Országgyűlési Könyvtár elnyerte a letéti könyvtári (depository library) státuszt.

Feltöltve - 2018-07-13 12:59:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
Vándorgyűlés 2018 – Bemutatkozott a 150 éves Országgyűlési Könyvtár

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) idén tartotta 50. Vándorgyűlését Keszthelyen. E kerek évforduló kiváló alkalmat kínált a magyar könyvtáros társadalom számára, hogy felidézve az Egyesület, valamint a hazai intézmények fejlődési útját és eddig elért eredményeit, ráirányítsa a figyelmet a könyvtárak értékteremtő munkájára. A rendezvény tematikájába ily módon jól illeszkedett az idén 150 éves Országgyűlési Könyvtár részletes bemutatkozása, melynek a MKE Társadalomtudományi Szekciója egy egész délelőttöt szentelt július 5-én, a Vándorgyűlésnek otthont adó Pannon Egyetem épületében.

Feltöltve - 2018-07-09 13:20:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Bibó István az Országgyűlési Könyvtárban

Bibó István – a kiváló politikai gondolkodó, jogtudós és feddhetetlen ember, az 1956-os forradalom államminisztere – könyvtárosi pályafutására is vonatkoznak a fenti sorok. Az 1950-ben kezdődő, a forradalom, majd a börtönévek után folytatódó könyvtárosi pálya egy rövid, ám intézményünk számára fontos és büszkeségre okot adó szakasza az Országgyűlési Könyvtárhoz kötődik.

Feltöltve - 2018-07-06 11:23:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
A könyvtár szakrendszerének kialakulása II. rész

Az első világháború évei és a forradalmi időszak után az 1920-as évek elején az újrarendeződési kísérlet és a munka többször elakadt a könyvtárban. Köszönhető volt ez annak is, hogy 1914-ben az általános mozgósításra bevonult két tisztviselő és három fiatalabb altiszt is. Fülöp Áron igazgató már nem örvendett jó egészségi állapotnak.

Feltöltve - 2018-06-29 09:22:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
A 150 éves Országgyűlési Könyvtár a keszthelyi Vándorgyűlés programjában

2018. július 4. és 6. között immár 50. alkalommal kerül sor a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Vándorgyűlésére „Értékeink a jövőt formálják – Vándorgyűléseink öröksége” címmel. E kerek évforduló megünneplésére talán nem is választhattak volna alkalmasabb helyszínt, mint a gazdag kulturális hagyományokkal rendelkező Keszthely városát, amely az idei rendezvénynek ad otthont.

Feltöltve - 2018-06-27 15:58:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Júniusi könyvújdonságaink

Havi rendszerességgel megjelenő könyvajánlónkban a könyvtár állományába frissen bekerült kötetek közül mutatnunk be néhányat.

Feltöltve - 2018-06-26 15:00:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Az Országgyűlési Könyvtár megközelíthetősége a műrepülő világbajnokság alatt

A 2018-as Red Bull Air Race egyik helyszíne ismét a budapesti Duna-part lesz június 23-24-én, és a közönség az Országház menti rakparti szakaszról is figyelemmel kísérheti majd a versenyt.

Feltöltve - 2018-06-22 13:45:00
Kategória: Hírek
Bővebben
A Magyar Tanácsköztársaság Különgyűjtemény

​A Magyar Tanácsköztársaság Különgyűjteményt 1958-ban, a Kommunisták Magyarországi Pártja megalakulásának 40. évfordulója alkalmából hozták létre. A gyűjtemény megszületésének hátterében Vértes György, könyvtárunk egykori igazgatójának alakja sejlik fel, aki az 1956-os forradalmat követő években számos újítást kezdeményezett az intézményben, melyek egyik fontos eleme volt az egyes különgyűjtemények létrehozása.

Feltöltve - 2018-06-22 10:58:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
Nyári nyitvatartás a könyvtárban

​A korábbi évekhez hasonlóan az Országgyűlési Könyvtár idén nyáron ismét korlátozott nyitvatartással áll majd az olvasók rendelkezésére.

Feltöltve - 2018-06-21 09:43:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Szakmai nap a Göcseji Múzeumban

Április 25-én a Zala megyei közgyűjtemények dolgozói látogatást tettek az Országgyűlési Múzeumban és az Országgyűlési Könyvtárban. Az intézmények közötti együttműködés további bővítése érdekében meghívást kaptunk Zalaegerszegre, a Göcseji Múzeumba.

Feltöltve - 2018-06-20 11:43:00
Kategória: Hírek
Bővebben
A könyvtár nyilvánossá válása

A Képviselőházi Könyvtár megalapításától fogva zárt, intézményi gyűjtemény volt, melyet az országgyűlési képviselők számára hoztak létre. Ám a folyamatosan gazdagodó gyűjtemény számos olyan könyvet, sajtóterméket, országgyűlési dokumentumot birtokolt, amely más magyarországi könyvtár állományában nem volt megtalálható, így egyre több kutató, egyetemi tanár, miniszteriális dolgozó kért engedélyt a könyvtárhasználatra.

Feltöltve - 2018-06-14 13:26:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
A szlavón tölgy

Elgondolkodott már azon, hogy egy borús, ködös őszi napon mitől lesz derűsebb, mitől lesz jobb a hangulata, ha eltölt pár órát az Országgyűlési Könyvtár olvasótermében? Ha felpillant, s tekintete megpihen a kazettás mennyezeten, a polcokkal borított oldalfalakon, a lépcsőkön, a kifinomult díszítésű kovácsoltvas korlátokon, érzékelheti, azok a munkájukra igényes régi mesterek, iparművészek kézjegyét viselik magukon.

Feltöltve - 2018-06-08 09:49:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
A könyvtár szakrendszerének kialakulása - I. rész

A könyvtárak állományában való téma szerinti keresés igénye már a 19. században felmerült. Ma már nehéz elképzelnünk, hogy a cédulakatalógusok és a számítógépek előtti időszakban is volt lehetőség arra, hogy a műveket téma szerint keressék. A könyvtári szakrendszerek általában a tudományok felosztásának, csoportosításának valamely filozófiai rendszerén alapultak.

Feltöltve - 2018-06-01 11:11:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
Kárpát-medencei Könyvtárosok Konferenciája, Csongrád

​A Tisza-parti város Információs Központja, a Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel (IKSZ) karöltve idén május 27. és 28. között rendezte meg a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciáját. A határon túli magyar könyvtárosok legnagyobb seregszemléjén az Országgyűlési Könyvtár munkatársai előadóként és résztvevőként egyaránt képviseltették magukat.

Feltöltve - 2018-05-31 09:55:00
Kategória: Hírek
Bővebben
"Könyvtár, ami összeköt" 2018-ban is!

Az Országgyűlés elnöke immár nyolcadik alkalommal hirdeti meg a “Könyvtár, ami összeköt” – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című ösztöndíjprogramot. A kezdeményezés célja a fiatal magyar könyvtárosok közös munkavégzésének, tapasztalatcseréjének, szakmai együttműködésének elősegítése, támogatása

Feltöltve - 2018-05-25 12:26:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Májusi könyvújdonságaink

Havi rendszerességgel megjelenő könyvajánlónkban a könyvtár állományába frissen bekerült kötetek közül mutatnunk be néhányat.

Feltöltve - 2018-05-25 10:01:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Szakmai elismerésben részesült az Országgyűlési Könyvtár

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) 2018. május 15-én a „Könyvtárügyért” díjat adományozta az idén 150 éves Országgyűlési Könyvtárnak.

Feltöltve - 2018-05-22 10:40:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Büszkeségünk: Nagy Miklós könyvtárvezető

Nagy Miklós, 1881. január 27-én született a Szolnok-Doboka megyei Désen. Középiskoláit Kolozsváron végezte, ezután a budapesti egyetem jogi és államtudományi karára iratkozott be, ahol állam-tudományi doktorátust szerzett. Több nyelven, így latinul, németül, franciául és románul is kiválóan beszélt.

Feltöltve - 2018-05-17 15:53:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
Újabb izgalmas próbahozzáférések várják a könyvtárban

Örömmel tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy próbahozzáférés keretében néhány héten át két rendkívül érdekes és kutatók számára kiválóan használható online forrás érhető el az Országgyűlési Könyvtárban.

Feltöltve - 2018-05-16 15:08:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Könyvtári zárás a pünkösdi hosszú hétvégén

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a pünkösdre való tekintettel a könyvtár május 19-én, szombaton, és május 21-én, hétfőn zárva tart.

Feltöltve - 2018-05-15 13:55:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Az Országgyűlési Könyvtár mint jogi szakkönyvtár

„Főszakja a könyvtárnak a jog- és államtudományok tág birodalma. Ebben a szakban szakkönyvtárnak kell lennie. A mi nyomtatvány ezekbe a határtalan tág szavakba, jog és állam belefér, az a parlamenti könyvtárnak mindennapi kenyere.” Ezeket a konkrét gyűjtési elveket a könyvtár 1894-ben megjelent nyomtatott katalógusában olvashatjuk, amely egyértelműen megmutatja azt, hogy a jogtudomány már a kezdetektől, azaz a könyvtár alapításától kezdve meghatározó helyet foglal el az Országgyűlési Könyvtár beszerzési politikájában.

Feltöltve - 2018-05-10 10:37:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
Rendkívüli zárvatartás a könyvtárban

Tájékoztatjuk önöket, hogy a Könyvtár május 7-én 17 órától, valamint május 8-án egész nap technikai okok miatt zárva tart.

Feltöltve - 2018-05-03 11:19:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Mit gyűjt az Országgyűlési Könyvtár? A könyvtári gyűjtőkörök kialakulása

Egy könyvtár gyűjtőkörét alapvetően a funkciója határozza meg, ill. annak a célcsoportnak az igényei, amelyet kiszolgálni hivatott. Az Országgyűlési Könyvtár egyfelől a Ház könyvtára, és mint ebben egyedülálló, alapvetően a törvényhozás információs háttérbázisa kell, hogy legyen, másfelől pedig nyilvános országos tudományos szakkönyvtár, mely minőségében támogatni igyekszik az ország jelenlegi vagy leendő jogászait, jogtudósait, jogalkalmazóit.

Feltöltve - 2018-05-03 11:15:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
A Képviselőházi Könyvtár első évtizedei

A Magyar Országgyűlés könyvtárát a törvényhozó munka támogatására a Képviselőház hozta létre. 1866-tól már vásároltak könyveket, folyamatos igény volt a könyvtár létére, de végül az 1868-as házszabály 215. paragrafusa mondta ki, hogy a „A Ház, tagjainak használatára, könyvtárt állít, melybe azon könyvek, nyomtatványok, vagy egyéb kiadványok szereztetnek meg, melyek a törvényhozási munkálkodásnál szükséges adatokat tartalmaznak".

Feltöltve - 2018-04-27 14:26:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
Áprilisi könyvújdonságaink

Havi rendszerességgel megjelenő könyvajánlónkban a könyvtár állományába frissen bekerült kötetek közül mutatnunk be néhányat.

Feltöltve - 2018-04-20 13:16:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
A Külföldi Parlamenti Gyűjtemény története

A Külföldi Parlamenti Gyűjtemény az Országgyűlési Könyvtár egyik legrégibb, 1962-ben megnyílt különgyűjteménye. Anyagai 1878 óta, nemzetközi cserében érkeztek az Országgyűlési Könyvtárba.

Feltöltve - 2018-04-19 13:09:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
A könyvtár nyitvatartása a hosszú hétvége körül

A munka ünnepe körüli hosszú hétvégéhez kapcsolódóan a könyvtár nyitvatartása az alábbiak szerint alakul.

Feltöltve - 2018-04-19 11:42:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Fennakadások az Országgyűlési Könyvtár telefonos hálózatában

Felhívjuk figyelmüket, hogy április 14-én, szombaton karbantartás miatt fennakadások várhatók az Országgyűlési Könyvtár vezetékes telefonszolgáltatásában.

Feltöltve - 2018-04-12 16:30:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Ghyczy Ignácz hagyatéka

A Képviselőházi Könyvtárnak ajándékozott első hagyaték Ghyczy Ignác (1799–1870) országgyűlési képviselő híres könyvgyűjteménye volt. A XVIII-XIX. századi nemesi családi könyvtár, mely muzeális könyvekben és periodikumokban is gazdag, főként német, francia, magyar és latin nyelven kiadott politikai, jogi, államtudományi, történeti, földrajzi, gazdasági, teológiai, hadtudományi, irodalomtudományi és szépirodalmi műveket tartalmaz.

Feltöltve - 2018-04-11 09:39:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
Pulszky Ágost jogtudós és a Képviselőház Könyvtára

​A könyvtár mint a törvényhozás dokumentációs és információs intézménye egykor hármas felügyelet alá tartozott. Irányítását a Képviselőház állandó bizottságaként működő Könyvtári bizottság, 1887-től a bizottság elnöki tisztét is betöltő házelnök, végső fokon pedig a képviselőház plenáris ülése látta el.

Feltöltve - 2018-04-05 15:19:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
Próbálja ki az EBSCO Business Source Ultimate adatbázisát!

Azon olvasóink, akik évek óta használják az Országgyűlési Könyvtár online forrásait, még emlékezhetnek az EBSCO Business Source Premier gazdasági és üzleti adatbázisára, amely sokáig megtalálható volt nálunk. Most egy május 3-ig tartó próbahozzáférés keretében tesztelhetik ennek az adatbázisnak a kibővített változatát, a Business Source Ultimate gyűjteményt.

Feltöltve - 2018-04-04 09:10:00
Kategória: Hírek
Bővebben
A könyvtár jogállásának változásai

A könyvtár alapításától kezdve 1952-ig (kivéve a Tanácsköztársaság idején) a Magyar Országgyűlés hivatali szervezetének egységeként működött, könyvtári hivatalként egyenrangú szerepet töltött be a Képviselőház 8-10 hivatalával. A parlament könyvtára intézményi könyvtárként nem tartozott a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium felügyelete alá, mint jó néhány más könyvtár Magyarországon. Irányítása és a szakmai felügyelet ellátása is a Ház szerves feladatai közé tartozott. Az irányítás három szinten valósult meg: a könyvtári bizottság, a Ház elnöke és a Ház plenáris ülései voltak a Könyvtár irányításának legfőbb szervei. A szervezeti kapcsolatot a Könyvtár nevének változásai is híven tükrözték.

Feltöltve - 2018-03-27 14:09:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
Húsvéti zárás a könyvtárban

Tájékoztatjuk önöket, hogy a könyvtár március 30-tól (Nagypéntek) április 2-ig (Húsvét hétfő) zárva tart.

Feltöltve - 2018-03-26 15:04:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Újabb változás a könyvtár megközelítésében

Március 26-tól, hétfőtől átmenetileg ismét megváltozik a könyvtár megközelítési útvonala.

Feltöltve - 2018-03-23 10:00:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Márciusi könyvújdonságaink

Havi rendszerességgel megjelenő könyvajánlónkban a könyvtár állományába frissen bekerült kötetek közül mutatnunk be néhányat.

Feltöltve - 2018-03-22 16:27:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Tesztelje velünk a ProQuest adatbázisait!

Figyelmükbe ajánljuk a ProQuest Kiadó multidiszciplináris és többnyelvű adatbázisát, a PQ Centralt, amely a bölcsészettudományoktól kezdve a társadalomtudományokig számos szakterületen segíti a kutatást minden fontosabb idegen nyelven.

Feltöltve - 2018-03-22 15:06:00
Kategória: Hírek
Bővebben
A Landerer és Hackenast nyomda és az 1848. március 15-i forradalom

​A 170 évvel ezelőtt, 1848. március 15-én történtek emblematikus mozzanata volt a szabad sajtó első termékeinek, a Nemzeti dalnak, illetve a Tizenkét pontnak a kinyomtatása, amelyre a Landerer és Hackenast elnevezésű nyomdában került sor. Mit is tudunk erről a nyomdáról és mi is történt ott pontosan azon a napon?

Feltöltve - 2018-03-15 10:00:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
A könyvtár alapításáról

​A Magyar Országgyűlés könyvtárát 150 éve, a törvényhozó munka támogatására az 1868-as házszabályban hozta létre a Képviselőház.

Feltöltve - 2018-03-13 13:57:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
Ünnepi nyitvatartásunk

Az Országgyűlési Könyvtár nyitvatartása a március 15-i ünnep körüli napokban.

Feltöltve - 2018-03-09 14:03:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Fennállásunk 150. évfordulóját ünnepeljük

A Magyar Országgyűlés könyvtárát a törvényhozó munka támogatására az 1860-as évek végén a Képviselőház hozta létre. 1866-tól többször felvetődött ennek igénye, de végül az 1868-as házszabály 215. paragrafusa mondta ki, hogy a „A Ház, tagjainak használatára, könyvtárt állít, melybe azon könyvek, nyomtatványok, vagy egyéb kiadványok szereztetnek meg, melyek a törvényhozási munkálkodásnál szükséges adatokat tartalmaznak". Jelképes jelentősége miatt az említett házszabály elfogadásának évét, 1868-at tekintjük a könyvtár alapítási évének.

Feltöltve - 2018-03-02 12:00:00
Kategória: ogyk150
Bővebben
Tesztelje velünk az EBSCO Academic Search Ultimate adatbázisát!

Szeretettel ajánljuk olvasóink figyelmébe március 30-ig tartó próbahozzáférésünket az közismert tudományos tartalomszolgáltató, az EBSCO Academic Search Ultimate nevű adatbázisához.

Feltöltve - 2018-03-02 09:03:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Kérje folyóiratainkat elektronikusan!

​Örömmel tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy lehetővé vált az időszaki kiadványok (napilapok, hetilapok, folyóiratok) online katalóguson keresztül történő kikérése.

Feltöltve - 2018-02-23 11:28:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Februári könyvújdonságaink

Havi rendszerességgel megjelenő könyvajánlónkban a könyvtár állományába frissen bekerült kötetek közül mutatnunk be néhányat.

Feltöltve - 2018-02-21 13:14:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Ismét a megszokott útvonalon juthatnak el a könyvtárba

Tájékoztatjuk önöket, hogy 2018. február 22-től, csütörtöktől ismét a régen megszokott útvonalon közelíthetik meg a könyvtárat, azaz az épület déli szárnya, az I. kapu felé eső Duna fronti árkádsoron keresztül.

Feltöltve - 2018-02-21 13:10:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Elérhető a könyvtárban a Cégtár

Mostantól hozzáférhető a könyvtárban a Cégtár, amely térítéses olvasójeggyel rendelkező olvasóink számára érhető el a könyvtári számítógépes munkaállomásokon.

Feltöltve - 2018-02-05 15:30:00
Kategória: Hírek
Bővebben
A megosztó Görgei

Kétszáz éve, 1818. január 30-án született Toporcon Görgei (Görgey) Artúr honvédtábornok, az 1848-49-es szabadságharc hadvezére, a magyar hadsereg főparancsnoka, hadügyminiszter. Személye a világosi fegyverletétel révén megosztóvá vált.

Feltöltve - 2018-01-30 15:00:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Új együttműködésünk az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézetével

Örömmel adunk hírt arról, hogy 2018. január 24-én Markója Szilárd, az Országgyűlési Könyvtár vezetője, valamint Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének (KITI) igazgatója szakmai együttműködési megállapodást írt alá az Országházban.

Feltöltve - 2018-01-29 15:36:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Számít a véleménye!

Fontos számunkra olvasóink elégedettsége, épp ezért szeretnénk megkérdezni Önöket arról, hogy mi a véleményük rólunk, hogyan látják könyvtárunkat, mennyire ismerik és használják szolgáltatásainkat, illetve ha használják, mennyire elégedettek azokkal.

Feltöltve - 2018-01-28 23:33:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Fókuszban az adatvédelem

​Az Európa Tanács kezdeményezésére 2007 óta január 28-án tartjuk az adatvédelem nemzetközi világnapját. A technika és a digitalizáció folyamatos fejlődése miatt vált hangsúlyossá, hogy egy kiemelt nap hívja fel az emberek figyelmét az adatvédelem fontosságára. A világnap apropóját az Európa Tanács adatvédelmi konvenciójának – akkor 25 éves – évfordulója adta.

Feltöltve - 2018-01-26 11:03:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Kisebbségi kérdések a HeinOnline adatbázisában

​A kisebbségi kérdésekkel foglalkozók számára különösen érdekes lehet a HeinOnline adatbázis European Centre for Minority Issues című al-adatbázisa. Maga a Központ 2016-ban ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját.

Feltöltve - 2018-01-23 12:13:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Januári könyvújdonságaink

Havi rendszerességgel megjelenő könyvajánlónkban a könyvtár állományába frissen bekerült kötetek közül mutatnunk be néhányat.

Feltöltve - 2018-01-18 11:53:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
60 éves az Euratom

1956 elején Brüsszelben P. H. Spaak akkori belga külügyminiszter vezetésével egy bizottság állt fel, melynek az volt a feladata, hogy megvizsgálja egy közös európai piac létrehozásának lehetőségeit. A bizottság javaslatai nyomán születtek meg a híres „Római Szerződések” a hat alapító tagállam, Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Német Szövetségi Köztársaság és Olaszország részvételével.

Feltöltve - 2018-01-09 16:20:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Ünnepi zárvatartás a könyvtárban

Tájékoztatjuk önöket, hogy a karácsonyi ünnepekre való tekintettel a könyvtár 2017. december 23-tól 2018. január 1-jéig zárva tart.

Feltöltve - 2017-12-18 13:48:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Decemberi könyvújdonságaink

Havi rendszerességgel megjelenő könyvajánlónkban a könyvtár állományába frissen bekerült kötetek közül mutatnunk be néhányat.

Feltöltve - 2017-12-14 10:00:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
100 éve vásárolta meg a könyvtár a Gyurikovits-hagyatékot

100 éve, 1917-ben a Ranschburg-féle könyvkereskedésben vásárolta meg a könyvtár Gyurikovits György (1780–1848) pozsonyi táblabíró, országgyűlési követ hagyatékának magyar országgyűlésekkel foglalkozó részét.

Feltöltve - 2017-12-13 12:54:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Elérhető a „Soltész-bibliográfia” legfrissebb kiadása

Megjelent az Országgyűlés volt főtitkára, Dr. Soltész István összeállításában ez idáig négy nyomtatott kiadást megért bibliográfia legújabb, ötödik kiadása. A 2017-ben megjelent ötödik kiadás könyv alakban már nem kapható, csak az Országgyűlési Könyvtár honlapján érhető el elektronikus formában.

Feltöltve - 2017-11-30 11:00:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
175 évvel ezelőtt született Thék Endre

175 évvel ezelőtt született Thék Endre, a historizmus kiemelkedő magyar bútorasztalos művésze, aki az Országgyűlési Könyvtár lenyűgöző mennyezeti konzoljait készítette.

Feltöltve - 2017-11-28 13:02:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Rendkívüli zárvatartás a könyvtárban november 28-án

Tájékoztatjuk önöket, hogy november 28-án a Könyvtár technikai okok miatt zárva tart.

Feltöltve - 2017-11-24 14:04:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Lassabb beléptetés a XXV. kapunál

November 21-én, kedden a szokott időben (9.00 és 20.00 óra között) várjuk Önöket. Beiratkozott olvasóinkat kérjük, feltétlenül hozzák magukkal olvasójegyeiket, mert a beléptető rendszer karbantartási munkálatai miatt az Őrség csak azzal tudja beengedni Önöket zökkenőmentesen.

Feltöltve - 2017-11-21 09:21:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Novemberi könyvújdonságaink

Havi rendszerességgel megjelenő könyvajánlónkban a könyvtár állományába frissen bekerült kötetek közül mutatnunk be néhányat.

Feltöltve - 2017-11-16 11:40:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Új jogi szaknyelvi folyóirat a könyvtár kínálatában

Magyar Jogi Nyelv címmel, a 25 éve alapított és jogi kiadványokra szakosodott HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó gondozásában új, hiánypótló folyóirat jelent meg.

Feltöltve - 2017-11-07 13:02:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Változás a könyvtár megközelítésében

November 7-től, keddtől átmenetileg megváltozik a könyvtár megközelítési útvonala.

Feltöltve - 2017-11-06 14:58:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Luther Biblia a könyvtár állományában

Az Újszövetség lutheri fordítása 1522-ben, a fametszetekkel díszített teljes Biblia 1534-ben jelent meg először nyomtatásban, népszerűségével pedig egyetlen könyv sem vetekedhetett. A könyvnyomtatás feltalálásának következtében gyorsan elterjedt, és mintájává vált a többi nemzeti nyelvű fordításnak is. Az Országgyűlési Könyvtár muzeális gyűjteményében is fellehető egy példány Luther Márton Bibliájából.

Feltöltve - 2017-10-31 09:54:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Ünnepi zárvatartás a könyvtárban november 1-jén

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a könyvtár november 1-jén, szerdán a Mindenszentek ünnepe miatt zárva tart.

Feltöltve - 2017-10-27 17:00:00
Kategória: Hírek
Bővebben
A Romániai magyar könyvtárosok vándorgyűlésén vendégeskedtünk

A Romániai magyar könyvtárosok XII. vándorgyűlését és szakmai konferenciáját 2017. október 19-20. között szervezték meg Parajdon, a VIII. Székelyföld Napok rendezvényeinek sorában. A romániai magyar könyvtári szakma legnagyobb hagyományos rendezvénye a vándorgyűlés, amelyet érdekképviseleti szervezetük, a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (RMKE) szervez.

Feltöltve - 2017-10-26 15:08:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Lezárult az idei ösztöndíjprogram

Október 13-án véget ért idei ösztöndíj-programunk. A negyedik, „záróhét” is bővelkedett programokban, előadásokban, könyvtár-látogatásokban. A szakmai együttműködés és a kölcsönös tapasztalatcsere mellett közös munkavégzésre is lehetőség nyílt. Az ösztöndíjasok öt fővárosi könyvtárban töltöttek el két napot, ahol részletesen megismerkedtek az adott intézmény állományával, szolgáltatásaival.

Feltöltve - 2017-10-19 15:42:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Ünnepi zárvatartás a könyvtárban

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a nemzeti ünnepre való tekintettel a könyvtár október 21-én, szombaton, és október 23-án, hétfőn zárva tart.

Feltöltve - 2017-10-18 15:57:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Októberi könyvújdonságaink

Havi rendszerességgel megjelenő könyvajánlónkban a könyvtár állományába frissen bekerült kötetek közül mutatnunk be néhányat.

Feltöltve - 2017-10-16 14:50:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Parlamenti ügyek az Oxford Journals adatbázisban

​A Parliamentary Affairs, a neves lektorált szakfolyóirat a kormányzás és a politikai rendszerek számos olyan szegmensét lefedi, amely közvetve vagy közvetlenül kapcsolódik a parlamenthez vagy a parlamenti rendszerekhez Nagy-Britanniában és Európában.

Feltöltve - 2017-10-13 14:00:00
Kategória: Hírek
Bővebben
November 2-ig elérhető a Brill nemzetközi jogi adatbázisa a könyvtárban

Nemzetközi és összehasonlító joggal foglalkozó, vagy akár csak más országok jogrendje iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk a Brill kiadó által gondozott Foreign Law Guide adatbázist, melyet november 2-ig próbahozzáférés keretében használhatnak az Országgyűlési Könyvtár területén.

Feltöltve - 2017-10-12 13:57:00
Kategória: Hírek
Bővebben
100 éves a Juristische Grundlehre

100 éve, 1917-ben jelent meg német nyelven a Felix Meiner lipcsei kiadónál Somló Bódog Juristische Grundlehre című műve, amely a magyar jogelméleti gondolkodás egyik legjelentősebb és nemzetközileg legelismertebb alkotása.

Feltöltve - 2017-10-05 12:52:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Kinyitottunk!

A hosszúra nyúlt nyári szünet után ismét nyitva áll a kapu olvasóink előtt, és a megszokott nyitva tartási rendben várjuk régi és új olvasóinkat egyaránt.

Feltöltve - 2017-10-02 16:26:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Szeptember 30-án ünnepeltük Szent Jeromost, a könyvtárak és könyvtárosok védőszentjét

Sophronius Eusebius Hieronymus, korának egyik legnagyobb tudósa, a dalmáciai Stridon városában született 347 körül, és Betlehemben halt meg,419. vagy 420. szeptember 30-án. Önmagát így jellemezte: ,,filozófus, rétor, grammatikus és dialektikus egyszerre, továbbá három nyelvnek; a hébernek, görögnek és latinnak ismerője''.

Feltöltve - 2017-10-02 08:55:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
"Könyvtár, ami összeköt" ─ Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése

2011-ben Kövér László, az Országgyűlés elnöke pályázatot hozott létre "Könyvtár, ami összeköt" – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése címmel. 2017-ben, immár hetedik alkalommal érkeztek hozzánk könyvtáros kollégák közös munkavégzésre, tapasztalatcserére, szakmai együttműködésre.

Feltöltve - 2017-09-19 07:53:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Nemzetközi történelmi konferenciával emlékezünk a 150 éves kiegyezésre

A kiegyezés kimeríthetetlen témának tűnik a ma embere számára is, hiszen annyi körülmény befolyásolta létrejöttét, és annyi szempontból vizsgálható, hogy azok teljes feltárására másfél évszázad sem volt elegendő. Minden bizonnyal számos új összefüggésre világít majd rá a kiegyezés előzményeit, folyamatát és következményeit tekintve az a nemzetközi történészkonferencia is, mely az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága szervezésében valósul meg 2017. szeptember 26-án a Felsőházi ülésteremben.

Feltöltve - 2017-09-14 13:31:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Ismét várjuk önöket a Kulturális Örökség Napjain

Idén szeptember 16-17-én kerül sor a Kulturális Örökség Napjaira, melynek célja, hogy ráirányítsa a figyelmet épített környezetünk értékeire. Az Országház és benne az Országgyűlési Könyvtár minden évben részt vesz az eseménysorozatban. Idén sem lesz ez másképp, nyitott kapukkal és szervezett vezetéssel várjuk majd önöket a KÖN mindkét napján 10-től 18 óráig.

Feltöltve - 2017-09-14 07:00:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Októberben újranyit a könyvtár

Tájékoztatjuk önöket, hogy a könyvtár előreláthatólag október 2-án, hétfőn nyit újra a meghosszabbított nyári szünetet követően.

Feltöltve - 2017-09-11 15:15:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Szeptemberi könyvújdonságaink

Havi rendszerességgel megjelenő könyvajánlónkban a könyvtár állományába frissen bekerült kötetek közül mutatnunk be néhányat.

Feltöltve - 2017-09-09 14:45:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Részvételünk az ELTE-ÁJK Orientációs Napokon

2017. szeptember 4. és 6. között a hagyományokhoz híven ismét megrendezésre került az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán az Orientációs Napok rendezvénysorozat, melynek célja, hogy megteremtse az elsőéves jogász, kriminológus és politológus hallgatók szakmai és közösségi integrációjának alapjait. Az Országgyűlési Könyvtár lelkes csapata az esemény harmadik napján, szeptember 6-án volt jelen.

Feltöltve - 2017-09-07 15:09:00
Kategória: Hírek
Bővebben
200 éves kézzel festett kötetek a könyvtár muzeális gyűjteményében

Könyvtárunkban előfordul néhány olyan könyvritkaság is, amely nem a gyűjtőkörbe tartozik, de különlegessége miatt színesíti állományunkat. Ilyen ez a 11 kötetes botanikai album is, melynek címe: Icones plantarum medico-oeconomico-technologicarum cum earum fructus ususque descriptione ; Abbildungen aller medizinisch-ökonomisch-technologischen Gewächse. 1800 és 1819 között adták ki.

Feltöltve - 2017-08-31 11:44:00
Kategória: Hírek
Bővebben
A Lánchíd alapkőletétele

175 évvel ezelőtt, 1842. augusztus 24-én rakta le József nádor a Lánchíd, Magyarország első jelentős állandó folyami hídja pesti pillérének alapkövét. A híd megépítését Széchenyi István szorgalmazta, aki 1821-ben a következőképpen fogalmazott naplójában: „… egyévi jövedelmemet fordítom rá, ha Buda és Pest közt híd épül […] Az a gondolat, hogy hazámnak fontos szolgálatot tettem, majd bőségesen kárpótol.”

Feltöltve - 2017-08-24 12:49:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
100 éve történt – Hivatalba lép a harmadik Wekerle-kormány

1917. augusztus 20-án kelt az a királyi kézirat, amely Wekerle Sándort újból miniszterelnökké nevezte ki. Wekerle Sándor (1848-1921) harmadik kormánya háborús időszakban, az Osztrák-Magyar Monarchia szétesésének idején működött.

Feltöltve - 2017-08-23 13:22:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
A Szent Korona története Decsy Sámuel tollából

Augusztus 20., az Államalapítás ünnepe alkalmából állományunk egyik legszebb darabját ajánljuk figyelmükbe, melynek segítségével betekintést nyerhetnek Magyarország legjelentősebb politikai-történelmi jelképe, a magyar királyi korona történetébe.

Feltöltve - 2017-08-18 14:50:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Augusztusi könyvújdonságaink

Havi rendszerességgel megjelenő könyvajánlónkban a könyvtár állományába frissen bekerült kötetek közül mutatnunk be néhányat.

Feltöltve - 2017-08-10 16:31:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
120 éve születtek a könyvtár első építészeti tervei

Az Országgyűlési Könyvtár története és az Országház építéstörténete szempontjából egyaránt mérföldkőnek számít 1897 nyara, amikor Steindl Imre elküldte a könyvtár első terveit és alaprajzait Kammerer Ernő országgyűlési képviselő, a Könyvtári bizottság tagja számára.

Feltöltve - 2017-08-04 15:00:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Nyári nyitvatartás az Országgyűlési Könyvtárban

Augusztus közeledtével ismét felhívjuk figyelmüket, hogy idei nyári szünetünk július 31-én kezdődik, és várhatóan szeptember közepéig tart. Az újranyitás pontos időpontjáról kérjük, tájékozódjanak tervezett látogatásuk előtt honlapunkon vagy facebook-oldalunkon.

Feltöltve - 2017-07-24 15:12:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Nádasdy Mausoleum - Az Országgyűlési Könyvtár könyvritkasága

A Szent László emlékévhez kapcsolódóan mutatjuk be a muzeális gyűjteményünk egyik különleges darabját, az 1664-ben Nürnbergben megjelent Mausoleum című kötetet.

Feltöltve - 2017-07-20 09:16:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Bíróságok Napja – A bírói függetlenség deklarálásának évfordulója

A Bíróságok Napja megünnepelésére első alkalommal 2001-ben került sor Magyarországon. 2000. június 24-én döntött arról az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT), hogy július 15-ét, a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk kihirdetésének évfordulóját a bírák és az igazságügyi alkalmazottak ünnepnapjává nyilvánítja.

Feltöltve - 2017-07-17 15:00:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Rendkívüli zárvatartás július 18-án

Tájékoztatjuk önöket, hogy 2017. július 18-án, kedden a könyvtár hivatalos esemény miatt zárva tart.

Feltöltve - 2017-07-14 12:50:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Júliusi könyvújdonságaink

Havi rendszerességgel megjelenő könyvajánlónkban a könyvtár állományába frissen bekerült kötetek közül mutatnunk be néhányat.

Feltöltve - 2017-07-13 15:00:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
A 49. könyvtáros vándorgyűlésen jártunk

Miskolc immáron negyedik alkalommal adott otthont a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által rendezett vándorgyűlésnek, melyre július 5-7. között került sor. A találkozó idei tematikája a könyvtárak társadalomban betöltött szerep- és feladatkörét igyekezett bemutatni az élet minősége, a könyvtárosok a társadalomért témakörét követve. Az Országgyűlési Könyvtár kollégái nemcsak résztvevőként voltak jelen, hanem előadói és szervezői minőségükben is hozzájárultak a program magas szakmai színvonalához.

Feltöltve - 2017-07-12 15:41:00
Kategória: Hírek
Bővebben
500 éves az Országgyűlési Könyvtár legöregebb könyve, Werbőczy Tripartituma

Tripartitum (magyarul Hármaskönyv) néven ismeretes az a szokásjogi gyűjtemény, amelyet II. Ulászló király megbízásából az országbírói ítélőmesterből nádorrá lett Werbőczy István 1504 és 1514 között állított össze.

Feltöltve - 2017-07-07 15:00:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Külföldi történettudományi adatbázisunk: a Historical Abstracts

A Historical Abstracts az EBSCO adatbáziscsomag történelmi szakadatbázisa, mely a világtörténelem 1450-től napjainkig terjedő időszakának kutatásához kínál értékes szakirodalmat.

Feltöltve - 2017-07-06 15:00:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Miskolc várja a könyvtárosokat a 49. Vándorgyűlésen

Az Magyar Könyvtárosok Egyesülete vándorgyűlésének idén Miskolc ad otthont. Július 5. és 7. között immár 49. alkalommal kerül sor a hazai könyvtáros szakma legjelentősebb találkozójára, amely amellett, hogy lehetőséget nyújt a legújabb szakmai trendek megismerésére és az aktuális ügyek megvitatására, számos kötetlen szabadidős programot is kínál a kollégák számára személyes kapcsolataik elmélyítésére.

Feltöltve - 2017-06-29 11:21:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Nyári nyitvatartás az Országgyűlési Könyvtárban

Július hónapban – hagyományainknak megfelelően – szombatonként nem tart nyitva az Országgyűlési Könyvtár. Hétköznaponként ugyanakkor a megszokott nyitvatartási rendben, 9 és 20 óra között várjuk önöket.

Feltöltve - 2017-06-28 14:00:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Legal Classics - Az egyetemes jogtörténet klasszikusai

A Legal Classics egyike a több mint 145 millió oldalnyi – elsősorban angol nyelvű – jelenkori és történeti jogi dokumentumot tartalmazó HeinOnline adatbázis páratlanul gazdag gyűjteményeinek. Az adatbázis-részben megtaláljuk a klasszikus jogi szakirodalom valamennyi alapművét Arisztotelésztől a 20. század első feléig.

Feltöltve - 2017-06-22 15:04:00
Kategória: Hírek
Bővebben
40 éves a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Társadalomtudományi Szekciója

Az MKE Társadalomtudományi Szekciója 1977-ben alakult, alapító elnöke Vályi Gábor, az Országgyűlési Könyvtár igazgatója volt. Legfőbb célja, hogy sikeres együttműködéseket alakítson ki közgyűjteményekkel és más szakmai szervezetekkel. A szekció vezetősége a kezdetektől e cél szem előtt tartásával szervezi programjait, köztük társadalomtudományi könyvtárlátogatásokat, illetve a könyvtárügy aktuális kérdéseivel foglalkozó, tapasztalatcserét szolgáló szakmai fórumokat.

Feltöltve - 2017-06-21 14:20:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Júniusi könyvújdonságaink

Havi rendszerességgel megjelenő könyvajánlónkban a könyvtár állományába frissen bekerült kötetek közül mutatnunk be néhányat.

Feltöltve - 2017-06-16 10:49:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
125 éve fővárosunk Budapest

1892-ben a kiegyezés és a királykoronázás negyedszázados évfordulója teremtett alkalmat arra, hogy a Monarchia második városát olyan címmel lássák el, amely Béccsel egyenrangúvá teheti.

Feltöltve - 2017-06-15 16:00:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Emlékezés a kiegyezés 150. évfordulójára

A kiegyezést nehéz úgy megérteni, elfogadni, hogy alaposan ne vizsgálnánk meg a történelmi előzményeket, a benne résztvevők álláspontját és a nemzetközi hatalmi erőviszonyokat.

Feltöltve - 2017-06-09 09:31:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Találkozzon velünk a Könyvhéten!

Június 8. és 12. között kerül sor a 88. Ünnepi Könyvhétre és 16. Gyermekkönyvnapokra több budapesti helyszínen, illetve számos vidéki nagyvárosban. Az eseménysorozatot 1929-ben Supka Géza irodalmár kezdeményezésére indította útjára a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete az aktuális könyvújdonságok bemutatása, valamint az író-olvasó kapcsolatok erősítése céljából.

Feltöltve - 2017-06-06 16:31:00
Kategória: Hírek
Bővebben
"Emlékezzünk régiekről!" - 150 éves a Magyar Történelmi Társulat és a Századok folyóirat

Másfél évszázada tartotta első közgyűlését a Magyar Történelmi Társulat, amely a történettudomány területén a Magyar Tudományos Akadémia mellett a legrégibb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező szervezet hazánkban.

Feltöltve - 2017-06-02 14:07:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Kárpát-medencei könyvtárosok találkozója Csongrádon

A Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum, valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) közös szervezésében idén, május 28-29-én rendezték a Kárpát-medencei Könyvtárosok Konferenciáját. A határon túli magyar könyvtárosok legnagyobb seregszemléjén az Országgyűlési Könyvtár munkatársai előadóként és résztvevőként egyaránt képviseltették magukat.

Feltöltve - 2017-05-31 16:35:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Könyvtári zárás a pünkösdi hosszú hétvégén

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a pünkösdre való tekintettel a könyvtár június 3-án, szombaton, és június 5-én, hétfőn zárva tart.

Feltöltve - 2017-05-30 11:42:00
Kategória: Hírek
Bővebben
"Könyvtár, ami összeköt" 2017-ben is!

Az Országgyűlés elnöke immár hetedik alkalommal hirdeti meg a “Könyvtár, ami összeköt” – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című ösztöndíjprogramot. A kezdeményezés célja a fiatal magyar könyvtárosok közös munkavégzésének, tapasztalatcseréjének, szakmai együttműködésének elősegítése, támogatása.

Feltöltve - 2017-05-24 15:34:00
Kategória: Hírek
Bővebben
A világ alkotmányai teljes szöveggel

A World Constitutions Illustrated egyike a több mint 145 millió oldalnyi – elsősorban angol nyelvű – jelenkori és történeti jogi dokumentumot tartalmazó HeinOnline adatbázis páratlanul gazdag gyűjteményeinek. Az adatbázis-rész a világ országainak alkotmányait teszi elérhetővé eredeti nyelven és angol fordításban.

Feltöltve - 2017-05-19 13:32:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Próbahozzáférés a De Gruyter Kiadó folyóirataihoz

Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy próbahozzáférés keretében június végéig szabadon böngészhetik és olvashatják könyvtárunk területén a De Gruyter Kiadó által kiadott folyóiratokat több tucat szakterületen az természettudományoktól kezdve a műszaki tudományokon át a társadalomtudományokig.

Feltöltve - 2017-05-16 12:54:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Visszakapta a Kossuth tér a metrót

Örömmel értesítjük kedves olvasóinkat, hogy végre ismét megáll a 2-es metró a Kossuth téren, így mától gyorsabban juthatnak el az Országgyűlési Könyvtárba is.

Feltöltve - 2017-05-15 14:34:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Jany János: Jogi kultúrák Ázsiában. Kultúrtörténet, jogtudomány, mindennapok

A Pázmány Nemzetközi Tanulmányok sorozat 5. köteteként jelent meg a Typotex Kiadó gondozásában az Ázsia országainak jogi kultúráját bemutató kötet. A mű célja, hogy megismerjük a földrész népeinek szokásait és gondolkodását társadalmi együttélésről, családról és politikai rendszerről.

Feltöltve - 2017-05-10 15:02:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Ideiglenes korlátozás a könyvtári beléptetési rendszerben május 8-án

Felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét, hogy május 8-án hétfőn, 9 és 15 óra között kizárólag az érvényes olvasójeggyel (laminált kártya vagy parlamenti belépő) rendelkező látogatóink léphetnek be az Országgyűlési Könyvtárba.

Feltöltve - 2017-05-03 16:01:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Részvételünk a 24. Nemzetközi Könyvfesztiválon

Április 20. és 22. között került sor az idei Nemzetközi Könyvfesztiválra, melynek az elmúlt évekhez hasonlóan a Millenáris adott otthont. A szervezők idén is számos izgalmas, az olvasás, a könyvtáros szakma és a könyvkiadás trendjeit körüljáró programmal várták a szakembereket és a laikusokat egyaránt.

Feltöltve - 2017-04-28 10:46:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Könyvtári zárás a május 1-jei hosszú hétvégén

​Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a könyvtár április 29-én, szombaton, és május 1-jén, hétfőn zárva tart.

Feltöltve - 2017-04-26 15:50:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Új kiadványunk lapjain tárul fel az Országgyűlési könyvtár múltja és jelene

Nagy örömmel és büszkeséggel adunk hírt arról, hogy szakreferens kollégánk, Villám Judit tollából megjelent az Országgyűlési Könyvtárt bemutató, gazdagon illusztrált kötet, melynek segítségével az olvasók bepillanthatnak a könyvtár múltjába és jelenébe, megismerkedhetnek a muzeális könyveket is őrző jogi szakkönyvtár gyűjteményeivel, állományának kincseivel és megcsodálhatják a Steindl Imre által tervezett nagy olvasóterem faragott díszeit, kazettás mennyezetét, kovácsoltvas korlátait is.

Feltöltve - 2017-04-19 14:18:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Változások a könyvtár nyitvatartásában húsvét környékén

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy április 12-én a könyvtár rendezvény miatt 14 óráig zárva tart, utána azonban a megszokott rendben 20 óráig várjuk önöket. Intézményünk a húsvéti ünnepekre tekintettel szintén zárva tart április 14. és 17. között, azt követően legközelebb április 18-án 9 órától látogathatnak el hozzánk.

Feltöltve - 2017-04-06 14:12:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Szijártó M. István: A 18. századi Magyarország rendi országgyűlése

Az Országgyűlés Hivatala által kiadott A magyar országgyűlések története sorozat második kötete, – mely 2016 végén jelent meg –, a rendi diéták 1708 és 1792 közötti történetét és működését mutatja be.

Feltöltve - 2017-03-30 16:21:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Április 30-ig a könyvtárunkban is tesztelhető az Akadémiai Kiadó e-könyvkínálata!

2015-ben, akkor még maroknyi címlistával indult az Akadémiai Kiadó új multidiszciplináris szolgáltatása, a MeRSZ (Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás). A kezdetek óta azonban többszörösére bővült a kínálat, e pillanatban tucatnyi tudományterületről 170 művet tartalmaz, mely szám pedig ez év végéig a kiadó tervei szerint csaknem kétszeresére nőhet.

Feltöltve - 2017-03-27 08:49:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Megújulásunk harmadik évfordulóját ünnepeljük

Épp három éve nyitotta meg újra kapuit az Országgyűlési Könyvtár, miután lezárultak a Steindl Imre Program keretében végzett több hónapos átalakítási munkálatok az olvasótermekben. Az újragondolt belső tér egyik nagy vonzereje, hogy az eredeti építészeti terveknek megfelelően ismét megnyíltak a nagyközönség előtt a korábban irodaként funkcionáló Duna fronti helyiségek mind a földszinten, mind a galérián, lenyűgöző látványt nyújtva a hozzánk betérő látogató számára.​

Feltöltve - 2017-03-20 13:32:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Nézzen a könyvtárban magyar tévéműsorokat és filmeket!

A Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) 2006 óta gyűjti, indexeli és teszi hozzáférhetővé a nyilvánosság számára a magyarországi rádió és televízió műsorszolgáltatók által sugárzott műsorokat.

Feltöltve - 2017-03-02 10:46:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Könyvritkaság a Magyar Parlamenti Gyűjteményben - Vulcanus: Útmutató a képviselőházban

Tavaly év végén egy 110 éves, ritka előfordulású brosúrával szaporodott a könyvtár Magyar Parlamenti Gyűjteménye. A tenyérnyi nagyságú, 32 oldalas mű az első, amely bemutatja a látogatóknak az új Országház képviselőházi részét.

Feltöltve - 2017-02-23 13:27:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Legfrissebb konferenciakötetünk már megvásárolható a könyvtárban

2015 októberében az Országgyűlési Múzeum szervezésében Az 1848–1849. évi országgyűlés mártírjai címmel került sor arra a konferenciára, melynek résztvevői arra vállalkoztak, hogy a szabadságharcot követő 1949-es megtorlás kevésbé ismert politikus áldozatainak életútját elemezzék.

Feltöltve - 2017-02-07 14:31:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Rendkívüli zárvatartás február 2-án

Tájékoztatjuk önöket, hogy 2017. február 2-án, csütörtökön a könyvtár hivatalos esemény miatt zárva tart.

Feltöltve - 2017-01-27 13:41:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Lang Gyula: Híres történelmi útvonalak

Rendkívül érdekes, témájában és feldolgozási módjában újszerű összeállítást készített a szerző: Európa és Amerika híres, hosszú történelmi időszak alatt kialakult és máig használt útvonalait vette sorba. Vannak köztük közismertek (pl. Selyemút, Borostyánút) és kevésbé ismerősek (pl. Oregon-ösvény, Könnyek útja).

Feltöltve - 2017-01-25 14:56:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Elérhető a könyvtárban az Új Jogtár

Mostantól hozzáférhető a könyvtárban az Új Jogtár, amely öt egyidejű felhasználási lehetőséget biztosít az olvasók számára a könyvtári számítógépes munkaállomásokon és saját informatikai eszközön egyaránt. ​Az új Jogtáron a jogi tartalmakat egy modern, felhasználóbarát online felületen érhetik el az olvasók, ahol számos korszerű keresési funkció segíti a különféle joganyagokhoz történő gyors hozzáférést.

Feltöltve - 2017-01-17 18:30:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Ercsey Zsombor: Az adóztatás igazságossága

A Patrocinium kiadó gondozásában megjelent monográfia célja az adórendszer igazságosságának vizsgálata, az időszerű problémakörök bemutatása, illetőleg az azokra adható válaszok és fejlesztési irányok kijelölése.

Feltöltve - 2017-01-10 15:38:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Boda József: „Szigorúan titkos”? Nemzetbiztonsági almanach

Különleges, rendkívül érdekes és információkban gazdag kötet született Dr. Boda József nb. vezérőrnagy tollából. A szerző a felderítés és hírszerzés, valamint a titkos információgyűjtés elméleti és gyakorlati kérdéseit vizsgálja.

Feltöltve - 2017-01-05 15:40:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Változó Európa? Kérdések, kétségek, válaszok

Másodszor rendezett nemzetközi konferenciát a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalmi Kapcsolatok Intézetének Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszéke „Határtalan Európa” címmel. Tuka Ágnes szerkesztésében jelent meg a tanulmánykötet, mely négy kiemelt téma köré gyűjtötte az elhangzott előadásokból készült tanulmányokat: Elméletek a nemzetközi térről, Európai Unió – működési lehetőségek és zavarok, Politikai játszmák az Európai Unióban és Magyarországi kitekintés.

Feltöltve - 2016-12-14 13:06:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Karácsonyi nyitvatartás a könyvtárban

Tájékoztatjuk önöket, hogy a karácsonyi ünnepeket megelőző időszakban, illetve az ünnepek alatt a következő nyitvatartási rendben vehetik igénybe szolgáltatásainkat: december 21-ig még a szokásos nyitvatartás szerint várjuk önöket, ám december 22-én csak 14 óráig látogathatnak el hozzánk, december 23-tól január 1-jéig pedig a könyvtár zárva tart.

Feltöltve - 2016-12-07 15:08:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Három hónapig nem áll meg a metró a Kossuth téren – Változások a könyvtár megközelítésében

Bizonyára sokan értesültek már a sajtóból és a BKK tájékoztatóiból, hogy építkezés miatt az M2 metró szerelvényei december 3-ától körülbelül három hónapon keresztül megállás nélkül haladnak át a Kossuth téren.

Feltöltve - 2016-12-01 13:16:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Az Országházi Séták sorozat legújabb darabja már kapható a könyvtárban

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe az Országház építésének hátterét és folyamatát gazdag képanyaggal feldolgozó kiadványt, mely Andrássy Dorottya szerzősége alatt Az Országház építéstörténete címmel jelent meg a napokban.

Feltöltve - 2016-11-30 13:23:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Székelyföld története I-III. kötet

Egy hatalmas vállalkozás nagyszerű eredményeként, Bunta Levente, Székelyudvarhely polgármestere kezdeményezésére született meg a háromkötetes Székelyföld története. Ehhez hasonló nagyságrendű kiadvány utoljára az 1986-ban megjelent háromkötetes Erdély története volt.

Feltöltve - 2016-11-22 13:06:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Szabó Zsolt: A Nyugat-Balkán parlamentjei

A Gondolat Kiadó és a Parlamenti Kutatások Központja gondozásában megjelent a Parlamenti kötetek című sorozat legújabb kötete, amely a Nyugat-Balkán parlamentjeinek működését mutatja be. A mű szerzője Szabó Zsolt alkotmányjogász, egyetemi adjunktus, 2010 óta a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatója, e mellett az Országgyűlés Hivatalának munkatársa.

Feltöltve - 2016-11-16 14:01:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Próbahozzáférés a Gale LegalTrac forrásaihoz

Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2016. december 9-ig próbahozzáférés keretében teljes körűen elérhető a könyvtár területén a Gale tartalomszolgáltató LegalTrac nevű jogi szakirodalmi gyűjteménye a térítéses olvasójeggyel rendelkező látogatóink számára.

Feltöltve - 2016-11-14 14:54:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Bolgár és kazah delegáció a könyvtárban

Az utóbbi napokban két külföldi szakmai csoport is látogatást tett könyvtárunkban. A Bolgár Nemzeti Könyvtár főigazgatója és helyettese, továbbá a budapesti Bolgár Kulturális Intézet igazgatója alkotta az egyik delegációt. A Kazah Nemzeti Akadémiai Könyvtár képviseletében pedig a költségvetéssel foglalkozó, valamint a tájékoztatásért és kulturális programokért felelős osztályvezető érkezett.

Feltöltve - 2016-11-10 14:36:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Párhuzamos nemzetépítés – konfliktusos együttélés

Az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága Történettudományi konferenciák az Országházban című rendezvénysorozatának keretei között idén első alkalommal nemzetközi konferenciát szervez, amely során a magyar történészek mellett szomszédos országokból, valamint Nyugat-Európából érkező előadók elemzik a kelet-közép-európai nemzetépítési folyamatokat.

Feltöltve - 2016-11-08 12:29:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Véget ért az idei Könyvtár, ami összeköt

Gyorsan elszaladt az a négy hét, melyet az ösztöndíjprogramunkban résztvevő könyvtáros kollégák velünk töltöttek. A hatodik Könyvtár, ami összeköt az elmúlt évekhez hasonlóan számtalan szakmai és kötetlen programot tartogatott 10 ösztöndíjasunk és a 7 budapesti könyvtár által delegált szakember számára, akik ennek megfelelően rengeteg új ismerettel, és elmélyült szakmai kapcsolatokkal felvértezve térhettek haza.

Feltöltve - 2016-10-28 13:01:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Ünnepi zárvatartás a könyvtárban

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a könyvtár október 31-én, hétfőn és november 1-jén, kedden a Mindenszentek ünnepe miatt zárva tart.

Feltöltve - 2016-10-26 14:13:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Emlékezzünk együtt 1956. október 23-ára

Idén ünnepeljük az 1956-os forradalom kitörésének 60. évfordulóját. Mi az állományunkban megtalálható, a forradalommal foglalkozó szakirodalomból összeállított bibliográfiával emlékezünk a budapesti diákok egyetemekről kiinduló 1956. október 23-i békés tüntetése és a későbbi fegyveres felkelés november 11-i leverése között lezajlott eseményekre.

Feltöltve - 2016-10-22 15:25:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Később nyit a könyvtár október 25-én

Tájékoztatjuk önöket, hogy október 25-én, kedden a könyvtár 9 óra helyett 11 órakor nyit. Ezt követően a megszokott nyitvatartási rend szerint várjuk önöket.

Feltöltve - 2016-10-21 13:12:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Külföldi levéltárosokat láttunk vendégül

Bár szakmánkban sok a közös vonás, ritkán adatik meg számunkra, hogy levéltáros kollégákat fogadjunk könyvtárunkban, és különösen ritka a külföldi szakemberek látogatása. Idén viszont abban a megtiszteltetésben részesültünk, hogy az ICARUS nevű nemzetközi levéltáros szervezet ötven tagja egy budapesti konferenciára érkezvén hozzánk is ellátogatott.

Feltöltve - 2016-10-21 13:05:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: Alapjogok mérlegen: az általános alapjogi tesztek dogmatikája

A HVG ORAC kiadó gondozásában megjelent kötet az alapjogi tesztek alkalmazásához kapcsolódó módszertani kérdéseket vizsgálja, azaz azokat az általános módszereket, amelyek az alapjogokat korlátozó normák megengedhetőségének a vizsgálatára vonatkoznak.

Feltöltve - 2016-10-18 13:59:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Szakmai konferenciával emlékezünk az 1956-os forradalomra

Az 1956. október 25-én történt Kossuth téri sortűz 60. évfordulója alkalmából az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága szakmai konferenciát szervez az Országházban.

Feltöltve - 2016-10-17 14:42:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Rendes hétvégi nyitvatartás a szombati munkanapon

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az október 15-i munkanapon a megszokott szombati nyitvatartási rendnek megfelelően 10 és 18 óra között várjuk olvasóinkat.

Feltöltve - 2016-10-13 15:05:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Szlovák kollégáinkat láttuk vendégül

2016. október 7-én, pénteken ismét szakmai csoportot fogadtunk intézményünkben. A Szlovák Tudományos Akadémia Könyvtárának munkatársai budapesti tanulmányútjuk során többek között az Országgyűlési Könyvtár munkájára is kíváncsiak voltak.

Feltöltve - 2016-10-10 12:52:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Magyarország és a CSDP: Magyar szerepvállalás az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikájában

A szerkesztők nagy gonddal választották ki a kötet szerzőit, figyelemmel voltak arra, hogy ne csak a hadtudomány képviselőiből, adott esetben EU-missziós tapasztalattal rendelkezőkből kerüljenek ki a szakemberek, hanem a különböző határos tudományterületekről, más minisztériumok és felsőoktatási intézmények berkeiből is, hogy tágabb kontextusban, geopolitikai kereteket is bemutatva tárgyalják a Közös Biztonság és Védelempolitika (CSDP) különféle aspektusait.

Feltöltve - 2016-10-03 10:33:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Hétvégén indul a Könyvtár, ami összeköt program

Idén ősszel, szeptember 24. és október 22. között immár hatodik alkalommal kerül sor a „Könyvtár, ami összeköt” – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című ösztöndíjprogramra.

Feltöltve - 2016-09-20 14:21:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Próbahozzáférés a Gale napilap-archívumaihoz

Könyvtárunk évek óta hűséges előfizetője a Gale tartalomszolgáltató cég által kezelt The Times napilap archívumának, amely hiánypótló történeti forrásként szolgál kutatóink számára. Beiratkozott olvasóink most néhány héten keresztül tesztelhetnek négy további újság-archívumot.

Feltöltve - 2016-09-19 14:06:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Kulturális Örökség Napjai a könyvtárban - A hétvége, ami más, mint a többi

Az Országgyűlési Könyvtár évek óta töretlen lelkesedéssel vesz részt a Kulturális Örökség Napjai (KÖN) című rendezvénysorozat programjában. Idén szeptember 17-18-án kerül sor az eseményre, melynek alkalmából ismét sok érdekességgel készülünk az önök számára. A remek programok mellett ugyanakkor szombaton nélkülözniük kell a könyvtár hagyományos szolgáltatásait, olvasókat, kutatókat nem áll módunkban fogadni az olvasóteremben.

Feltöltve - 2016-09-15 15:19:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Ideiglenes korlátozás a könyvtári beléptetési rendszerben szeptember 13-án

Felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét, hogy rendezvény miatt szeptember 13-án 13 és 16 óra között könyvtárunkban a be- és kijutás nem oldható meg. Aki már az intézményben tartózkodik, bennmaradhat, de ez esetben csak 16 óra után tud távozni!

Feltöltve - 2016-09-12 19:44:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Pascal Fontaine: Út Európa szívébe 1953-2009: A Kereszténydemokrata Képviselőcsoport és az Európai Néppárt története...

A kötet kiadója a Barankovics István Alapítvány, mely 2006-ban jött létre a Kereszténydemokrata Néppárt pártalapítványaként. A szervezet célja a kereszténydemokrata eszmekör megismertetése és népszerűsítése. Az Alapítvány nemcsak pályázatokkal támogatja a tudományos tevékenységeket, hanem maga is végez kutatásokat.

Feltöltve - 2016-09-06 14:32:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Szakmai látogatás a Sapientia Könyvtárában

Az Országgyűlési Könyvtár munkatársai szakmai látogatást tettek a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtárában. A látogatáson a kollégák megismerhették a szép, modern kétszintes olvasótermekben található szakgyűjteményt, hallhattak a könyvtár speciális feladatairól, lehetőségeiről és kihívásairól.

Feltöltve - 2016-09-05 10:44:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Észt kollégáinkat fogadtuk a könyvtárban

Augusztus 24-én különleges vendégek érkeztek könyvtárunkba a Képviselői Információs Szolgálat (Infoszolg) meghívására. Az egyszerre nemzeti, parlamenti és tudományos könyvtárként, valamint kulturális és könyvtártudományi központként funkcionáló Észt Nemzeti Könyvtár munkatársai tartalmas napot tölthettek az Országházban, melynek során megismerhették a Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság, azon belül kiemelten az Országgyűlési Könyvtár és az Infoszolg működését és tevékenységeit.

Feltöltve - 2016-08-31 13:16:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Hautzinger Zoltán: Idegen a büntetőjogban

Az AndAnn kiadó gondozásában 2016-ban megjelent mű célja, hogy áttekintést adjon a migrációval, illetve a külföldiekkel összefüggő jogi szabályozás rendszeréről és fogalmi lehetőségeiről, valamint a külföldiekkel kapcsolatos büntető anyagi, eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi normák magyarországi megjelenési formáiról, sajátosságairól.

Feltöltve - 2016-08-17 13:34:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Jakab András: Az európai alkotmányjog nyelve

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelent kötet az alkotmányjog nyelvét elemzi, különös tekintettel az európai kontextusra.A mű szerzője, Jakab András a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének igazgatója.

Feltöltve - 2016-08-01 11:28:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Megjelent az Aetas tematikus száma

Június elején jelent meg az Aetas című történettudományi folyóirat 2016. évi 1. száma, melyben a Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság több kollégája is publikált. Az Aetas e száma, mint az országgyűléssel foglalkozó tematikus szám látott napvilágot Parlamentarizmus a 19. század Magyarországán címmel.

Feltöltve - 2016-07-22 11:26:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Bartha Ildikó: Nemzetközi szerződések mozgásban: Alkotmányos és nemzetközi jogi kihívások az Európai Unió kapcsolataiban

A kötet szerzője, Bartha Ildikó a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának adjunktusa és az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tudományos munkatársa. Kutatási témája az Európai Unió külkapcsolatai, a közösségi és a nemzetközi jog.

Feltöltve - 2016-07-14 14:36:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Új látványos tartalommal bővült a Hungaricana közgyűjteményi portál

A Hungaricana legújabb fejlesztésének eredményeképp az eddig önálló képi adatbázisok sok új tartalommal egyetemben egy közös, Képcsarnok névre hallgató adatbázisba kerültek.

Feltöltve - 2016-07-10 10:10:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Vágó Ádám: A Kárpát-medence ősi kincsei a kőkortól a honfoglalásig

Az ősi civilizációk szerelmese, Vágó Ádám csodálatos könyvet szerkesztett: a Kárpát-medencében talált régészeti leletek számbavételével bemutatja, hogy az évezredek során kik éltek itt és mit alkottak. A szép kiállítású, nagyméretű kiadványban közel 2000 tárgy fotóját találjuk, a területen feltárt régészeti leletanyag legértékesebb kincseit.

Feltöltve - 2016-07-07 14:14:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Közeledik a 48. könyvtáros vándorgyűlés

Idén Veszprém ad otthont a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által évente szervezett könyvtáros vándorgyűlésnek, amely ezúttal a legutóbbi IFLA-konferencia mottójára rímelve a Kapcsolat-Könyvtár-Együttműködés – Felelősséggel a sikeres közösségekért címet kapta.

Feltöltve - 2016-07-05 14:57:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Együttműködés az ELTE Állam- és Jogtudományi Karával

2016. június 28-án az Országgyűlési Könyvtár és az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara együttműködési megállapodást kötött, amely a könyvtár és a felsőoktatási intézmények között formálódó együttműködések sorában immár a harmadik. 2015-ben a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel jött létre hasonló megállapodás.

Feltöltve - 2016-06-29 15:48:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Nálunk jártak a Kínai Nemzeti Könyvtár vezetői

2016. június 27-én kínai delegációt fogadtunk az Országgyűlési Könyvtárban. A Kínai Nemzeti Könyvtár magas rangú tisztségviselői az Országos Széchényi Könyvtár vendégeiként érkeztek Budapestre azzal a céllal, hogy megismerjék a magyar könyvtári rendszert, illetve szakmai kapcsolatokat építsenek hazai intézményekkel.

Feltöltve - 2016-06-28 15:04:00
Kategória: Hírek
Bővebben
A szabadság kódjai – Megnyílt a Néprajzi Múzeum és az Országgyűlési Múzeum közös kiállítása

Közös időszaki kiállítást rendez a Néprajzi Múzeum és az Országgyűlési Múzeum az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából. A szabadság kódjai – Jelek és jelképek a függetlenség jegyében című tárlat június 25-től látogatható a Néprajzi Múzeumban.

Feltöltve - 2016-06-27 11:04:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Szabadon kutatható a polgári perek történeti iratanyaga a Hungaricanán

A Hungaricana Közgyűjteményi Portál levéltári adatbázisai között találjuk a Levéltári iratgyűjteményt (LEAR), amely többek között Budapest Főváros Levéltárának digitalizált iratgyűjteményeit teszi elérhetővé.

Feltöltve - 2016-06-22 14:24:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Rendkívüli zárvatartás - június 25.

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy 2016. június 25-én, szombaton a könyvtár műszaki okok miatt zárva tart.

Feltöltve - 2016-06-21 09:26:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Köbel Szilvia: A politikai szabadságjogok korszakai Magyarországon 1945-től napjainkig

A Gondolat Kiadó gondozásában megjelent kötet a politikai szabadságjogok 1945 és 2014 közötti magyarországi korszakaiba enged bepillantást. A mű szerzője Dr. Köbel Szilvia PhD. alkotmányjogász, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának tudományos főmunkatársa.

Feltöltve - 2016-06-17 09:10:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Az 1956-os forradalom vértanúinak újratemetésére emlékezünk

Nagy Imre és mártírtársainak 1989. június 16-án történt újratemetése a magyar rendszerváltás talán legfontosabb lélektani pillanata volt, amely egyszerre szimbolizálta az államszocialista rendszer ideológiai alapjainak repedezését, az 1956-ban elvesztett remények feltámadását, valamint a forradalom hőseinek rehabilitálását.

Feltöltve - 2016-06-16 14:55:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Nyári nyitvatartás a könyvtárban

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a könyvtár a hagyományoknak megfelelően 2016. augusztus 1. és 31. között zárva tart.

Feltöltve - 2016-06-09 15:07:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Emlékezzünk együtt a Nemzeti Összetartozás Napjára!

Tavaly június 4-én hosszabban megemlékeztünk honlapunkon a trianoni békeszerződés aláírásának 95. évfordulójáról. Az a tény azonban, hogy az idei nem „kerek” évforduló, semmit sem vesz el az emléknap jelentőségéből, hiszen ez az esemény azóta is történelmi tanulságok kimeríthetetlen tárházát nyújtja számunkra, melyekről sosem beszélhetünk eleget.

Feltöltve - 2016-06-03 08:26:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
B.Müller Tamás: Vörösterror az Országházban, 1919

Az Országgyűlés Hivatalának munkatársa, B. Müller Tamás történész jegyzi ezt az egyedülálló tematikájú kötetet, aki a korszakot taglaló történeti tanulmányok mellett az Országgyűlési Könyvtár dokumentumait és levéltári anyagokat is felhasznált a monográfiához, s mindvégig „Országház-központúan” vizsgálta az eseményeket. Érthető tehát, hogy a kiadvány az Országgyűlés Hivatala könyvkiadási programja keretében, a Nemzet Főtere Könyvek sorozatban jelent meg.

Feltöltve - 2016-05-30 14:27:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Új jogi szakfolyóirat - Parlamenti Szemle

2016. május elején jelent meg a Parlamenti Szemle című új tudományos jogi szakfolyóirat első száma. Az évente két alkalommal megjelenő magyar nyelvű kiadvány nyomtatott és online formában egyaránt elérhető. A lap a parlamentarizmussal kapcsolatos kutatásoknak kíván fórumot biztosítani a jog- és politikatudomány művelői számára.

Feltöltve - 2016-05-17 15:01:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Pero Maldini-Davor Paukovic: Croatia and the European Union

Horvátország 2013. július 1-én csatlakozott az Európai Unióhoz, és ez idáig csekély számú szakkönyv jelent meg e témában a könyvpiacon akár magyar, akár angol nyelven. Ezért is örömteli, hogy könyvtárunkban megtalálható az Ashgate kiadó Southeast European Studies című sorozatában 2015-ben megjelent tanulmánykötet, melyet két dubrovnyiki egyetemi tanár szerkesztett.

Feltöltve - 2016-05-10 15:13:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Ünnepi zárvatartás a könyvtárban

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy 2016. május 14-én, szombaton és május 16-án, hétfőn a pünkösdi ünnepekre tekintettel könyvtárunk zárva tart! Köszönjük szíves megértésüket!

Feltöltve - 2016-05-09 11:16:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Stefano Bottoni: A várva várt Nyugat: Kelet-Európa története 1944-től napjainkig

A könyv szerzője, Stefano Bottoni olasz történész doktor, fő kutatási területe a kommunista Románia nemzetiségi politikája, de az utóbbi években érdeklődése a kelet-európai szovjet típusú rendszerek összehasonlító politikai és társadalomtörténeti elemzése felé fordult. Tudományos pályáját most Magyarországon folytatja, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont főmunkatársa. Munkásságát már több díjjal is jutalmazták: 2011-ben Akadémiai Ifjúsági Díjat, 2012-ben Hanák Péter-díjat kapott.

Feltöltve - 2016-05-06 08:30:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Megvásárolhatók az Országgyűlési Hivatala kiadványai

2016. április 27-től az Országgyűlési Könyvtár Eligazítójában kaphatók az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága által kiadott, különböző tematikus sorozatokhoz tartozó kötetek. A kínálat folyamatosan bővül, hiszen a tervek szerint 2020-ig folyamatosan jelennek meg újabb művek.

Feltöltve - 2016-05-03 13:23:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Új adatbázist tesztelhetünk május 31-ig

Az Oxford Scholarly Authorities on International Law (OSAIL), az Oxford University Press új online szolgáltatása a nemzetközi jog területén kutatók és gyakorló jogászok számára. Az adatbázisban a kiadó által jegyzett teljes szövegű online kiadású kézikönyvek, és egyezményszövegek kereshetők.

Feltöltve - 2016-05-03 11:02:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Digitálisan is elérhető a Budapesti Közlöny (1867-1944)

A Budapesti Közlöny a kiegyezést követő időszak hivatalos lapja, melynek első száma 1867. március 12-én jelent meg. Mostantól a könyvtár beiratkozott olvasói digitalizálva is hozzáférhetnek a laphoz az ADT adatbázisban.

Feltöltve - 2016-05-02 08:22:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Hajnal Ward Judit: Nyitott könyvtár

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár és az MKE Társadalomtudományi Szekciója 2016. április 4-én könyvbemutatót tartott az Országos Széchenyi Könyvtár VII. emeletén. Az eseményen Hajnal Ward Judittal, a Rutgers Egyetem (New Jersey, USA) könyvtárosával beszélgetett Kovács Katalin a Könyvtári Figyelő szaklap főszerkesztője „Nyitott könyvtár” című gyűjteményes kötete (Pozsony, Budapest, Kalligram, 2015.) megjelenése kapcsán.

Feltöltve - 2016-04-28 07:16:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
"Könyvtár, ami összeköt" - 2016

Immár hatodik alkalommal kerül meghirdetésre a “Könyvtár, ami összeköt” – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című program. A kezdeményezés célja a fiatal magyar könyvtárosok közös munkavégzésének, tapasztalatcseréjének, szakmai együttműködésének elősegítése, támogatása.

Feltöltve - 2016-04-25 09:19:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Karsai Krisztina: Alapelvi (r)evolúció az európai büntetőjogban

Az Európai Bizottság 2011. szeptember 20-án szakpolitikai közleményt hozott nyilvánosságra „Az uniós büntetőpolitika létrehozása” címmel, melyben első alkalommal határozta meg, generális jelleggel, az uniós büntetőjog terén alkalmazni kívánt stratégiát.

Feltöltve - 2016-04-22 08:46:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Az Országgyűlés Hivatala kiadványai a könyvfesztiválon

1995-től minden év áprilisában sor kerül a könyv és a szerzői jog világnapja alkalmából szervezett Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra, melynek keretében a könyvbarát nagyközönség megismerheti a hazai könyvkiadók legfrissebb kínálatát, illetve meghallgathatja különféle „könyves” szakemberek olvasás népszerűsítésével, a könyvkiadás helyzetével és a könyvtárak életével foglalkozó előadásait, kerekasztal-beszélgetéseit. Idén április 21 és 24. között, az elmúlt évekhez hasonlóan a Millenárison rendezik meg az eseményt, amely immár a 23. a sorban.

Feltöltve - 2016-04-20 13:19:00
Kategória: Hírek
Bővebben
150 éves a Sándor utcai képviselőház épülete

A pesti országház felépítésének ötlete először az 1830. évi pozsonyi országgyűlésen merült fel. 1843-ban József nádor felkérte Pollack Mihályt, a kor egyik legkiemelkedőbb magyar építészét az épület megtervezésére, de az 1843-1844. évi pozsonyi országgyűlés túlságosan magasnak ítélte a költségeket, ezért elvetette a tervet. 1845-ben nemzetközi pályázatot hirdettek újabb tervek elkészítésére, ezek elbírálására azonban a forradalmi események miatt nem került sor.

Feltöltve - 2016-04-13 11:30:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Martyn C. Rady: Customary Law in Hungary

Az Oxford University Press gondozásában 2015-ben megjelent mű elsőként ad áttekintést idegen nyelven a magyarországi szokásjog kialakulásáról, történetéről. A kötet a 13. század elejétől egészen a 20. századig követi nyomon a szokásjog fejlődését és elemzi annak hatását, változásait.

Feltöltve - 2016-04-12 12:38:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Rólunk, nekünk, általunk – Szakkönyvtári seregszemle a KSH Könyvtárban

2016. március 29-én első ízben került sor a magyarországi szakkönyvtárak könyvtári rendszerben elfoglalt jelenlegi szerepét, egyedi problémáit és a jövő kihívásait boncolgató Szakkönyvtári seregszemlére a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára és az MKE Társadalomtudományi Szekciója közös szervezésében.

Feltöltve - 2016-04-08 07:49:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Megyei napilapokkal gazdagodott a Hungaricana kínálata

Több NKA finanszírozással megvalósuló digitalizálási program eredményeként számos megyei napilap évfolyamai váltak hozzáférhetővé a Hungaricana Közgyűjteményi portálon. A folyamatosan bővülő új adatbázisrész az MSZMP megyei pártbizottságai által elindított kultúrtörténeti jelentőségű napilapokat (pl. Petőfi Népe, Pest Megyei Hírlap, Tolna Megyei Népújság) tartalmazza teljes szöveggel kereshető és böngészhető formában.

Feltöltve - 2016-04-07 11:20:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Próbahozzáférés az EBSCO eBooks adatbázisaihoz

Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy a tavaly őszi lehetőség után ismét alkalma nyílik olvasóinknak, hogy kipróbálják az EBSCO eBooks Subscription Collections két rendkívül gazdag adatbázisát, a történelmi és a multidiszciplináris Academic Subscription gyűjteményeket.

Feltöltve - 2016-04-04 12:34:00
Kategória: Hírek
Bővebben
EU-jog

Osztovits András szerkesztésében jelent meg az EU-jog c. tankönyv második, aktualizált, bővített kiadása.

Feltöltve - 2016-04-04 08:35:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Ünnepi zárvatartás a könyvtárban

Felhívjuk figyelmüket, hogy a húsvéti ünnepekre való tekintettel március 26-án, szombaton és március 28-án, hétfőn a könyvtár zárva tart. Március 29-én, kedden ismét a megszokott nyitvatartási rendben várjuk látogatóinkat. Köszönjük szíves megértésüket, és ezúton kívánunk kellemes húsvéti ünnepeket minden kedves olvasónknak.

Feltöltve - 2016-03-21 14:27:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Nyíri Tamás: Antropológiai vázlatok

Nyíri Tamás teológus és filozófus, régebben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára volt. Az 1970-es évek elején íródott könyvének a második kiadását fedezheti fel gyűjteményünkben az olvasó.

Feltöltve - 2016-03-18 12:54:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Március 18-án pénteken délután szünetel a wi-fi szolgáltatás

Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy technikai okok miatt március 18-án pénteken 15 órától 20 óráig a wi-fi szolgáltatás nem lesz elérhető a könyvtárban.

Feltöltve - 2016-03-17 12:57:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Tisztújítás a Nemzeti Kulturális Alapnál

Lezárult a Nemzeti Kulturális Alap szakmai kollégiumainak tisztújítása, miután 2016. február 18-án az NKA Igazgatósága Székházában az újonnan delegált és kinevezett kuratóriumi tagok átvették Balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől, az NKA elnökétől és Doncsev Andrástól, az NKA alelnökétől a kinevezési okiratokat.

Feltöltve - 2016-03-11 10:26:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Az alkotmányjogi panasz kézikönyve

Bitskey Botond, az Alkotmánybíróság főtitkárának és Török Bernát, az Alkotmánybíróság főtanácsadójának szerkesztésében megjelent kötet elsősorban ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a 2012-ben az alapjogvédelem egyik legfontosabb hazai eszközévé vált jogintézmény valóban betölthesse rendeltetését.

Feltöltve - 2016-03-08 08:24:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Április 30-ig újra tesztelhető a PQ Central adatbázis

Amennyiben tavaly év végén elmulasztotta, most újra lehetősége nyílik kipróbálni könyvtárunkban a ProQuest multidiszciplináris és többnyelvű adatbázisát, a PQ Centralt, amely a bölcsészettudományoktól kezdve a társadalomtudományokig számos szakterületen segíti a kutatást minden fontosabb idegen nyelven.

Feltöltve - 2016-03-07 10:26:00
Kategória: Hírek
Bővebben
A könyvtár nemzeti ünnephez kapcsolódó nyitvatartási rendje

Március 5-én, a szombati munkanapon, illetve március 12-én is a megszokott szombati nyitvatartás szerint (10.00-18.00) várjuk olvasóinkat! A könyvtár a nemzeti ünnepre való tekintettel március 14-én és 15-én zárva tart. Köszönjük szíves megértésüket!

Feltöltve - 2016-03-02 15:19:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Emlékezés a kommunista diktatúrák áldozataira

Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozatával február 25-ét a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapjává nyilvánította. Az idei emléknap alkalmából táblaavatással emlékeztünk az Országházban a Tanácsköztársaság idején fogvatartott áldozatokra, köztük a mártírhalált halt incseli Szőts András színművészre. Az emléktáblát Kövér László, az Országgyűlés elnöke avatta fel az Országház félemeleti körfolyosóján.

Feltöltve - 2016-02-26 08:03:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Közkinccsé vált Fradi dokumentumok a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon

2016. február 18-án, a Budapest Főváros Levéltárában tartott sajtótájékoztatón mutatták be a résztvevő intézmények azt a nagy ívű digitalizálási projektet, melynek eredményeként a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon a nagyközönség számára hozzáférhetővé vált a Ferencvárosi Torna Clubhoz kötődő dokumentumok jelentős része, így a Fradi Múzeumot megalapító Nagy Béla az FTC történetéről, életéről írt művei, valamint az egykori Fradi Magazinok gyűjteménye (Fradi Híradói, Fradi Műsorfüzet, Tribün).

Feltöltve - 2016-02-24 12:48:00
Kategória: Hírek
Bővebben
A magyar politikai rendszer – negyedszázad után

Negyedszázaddal az 1989-90-es demokratikus átmenet óta ugyanabban a politikai rendszerben élünk-e ma, mint ami akkor létrejött? Erre keresi a választ a Körösényi András professzor által vezetett Politikatudományi Intézet most kiadott tanulmánykötete, amelynek szerzői azt vizsgálják, hogyan változtak a politikai szereplők és intézmények (kormány, parlament, alkotmánybíróság, köztársasági elnök, önkormányzatok, média) az elmúlt 25 év során.

Feltöltve - 2016-02-23 11:49:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Március végéig tesztelhető az Ebsco - Legal Source adatbázis

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe az EBSCO Legal Source adatbázist, amelyet próbahozzáférés keretében 2016. március 30-ig minden beiratkozott olvasónk kipróbálhat a könyvtár területén.

Feltöltve - 2016-02-22 14:55:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Együttműködés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel

Az erről szóló dokumentumot ma írta alá Prof Dr. Patyi András rektor és dr. Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója a Ludovikán.

Feltöltve - 2016-02-12 11:35:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Nálunk jártak a kolozsvári Sapientia hallgatói

2016. február 10-én az Országházba látogattak a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karának Nemzetközi kapcsolatok és Európai Tanulmányok szakos hallgatói és oktatói. A látogatás során a csoport tagjai parlamenti sétán vettek részt, ezt követően pedig egy szakmai előadás keretében mélyebben megismerhették az Országgyűlési Könyvtár történetét, szolgáltatásait és különgyűjteményeit.

Feltöltve - 2016-02-12 08:16:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Democracy's guardians: a history of the German Federal Constitutional Court, 1951-2001

Az Oxford University Press gondozásában 2015-ben megjelent mű a német Szövetségi Alkotmánybíróság történetét dolgozza fel a létrehozásától, azaz 1951-től kezdődően egészen 2001-ig. Először jelenik meg angol nyelven olyan monográfia, amely tudományos igénnyel és átfogóan tárgyalja a német Alkotmánybíróság történetét, de más nyelvterületeken is hiánypótlónak számít ez a mű. A kiadvány multidiszciplináris megközelítésben foglalkozik a témával, a jogtörténeti és alkotmánytörténeti elemeket kombinálja a politika- és társadalomtörténeti vonatkozásokkal.

Feltöltve - 2016-02-08 11:52:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
200 éve halt meg Decsy Sámuel

Decsy Sámuel Rimaszombaton (Gömör megyében) született 1742. január 2-án. Pozsonyban és Sárospatakon tanult, majd egyházi ösztöndíjak segítségével német, illetve holland egyetemeket látogatott, ahol bölcseleti és orvosdoktori oklevelet szerzett. Bécsben telepedett le s élt haláláig, 1816. január 25-dikéig.

Feltöltve - 2016-02-03 09:50:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
José Bové: Rablás Brüsszelben. Lobbisták az Európai Unióban

José Bové élete nagyon színes, többek között volt globalizációkritikus aktivista, gazdamozgalmár és 2009-2014 között Európai Parlamenti képviselő is. Az Egyesült Államokban töltötte gyerekkorát, a hatvannyolcas diáklázadások és a vietnámi háború elleni tiltakozások résztvevője volt, majd hosszú időt töltött Indiában az 1970-es években. Aktivistaként érkezett vissza Dél-Franciaországba a 80-as években, a Larzac-fennsíkra, ahol egy katonai bázis terve ellen tiltakozott.

Feltöltve - 2016-01-19 13:16:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Ideiglenes korlátozás a könyvtári beléptetési rendszerben

Felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét, hogy holnap (január 7-én), körülbelül 12 és 17 óra között kizárólag az érvényes olvasójeggyel (laminált kártya vagy parlamenti belépő) rendelkező látogatóink léphetnek be az Országgyűlési Könyvtárba.

Feltöltve - 2016-01-06 11:20:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Antal Tamás: A Szegedi Királyi Ítélőtábla története 1890 és 1914 között

Hiánypótló mű jelent meg a Szegedi Királyi Ítélőtábla történetéről az Országos Bírósági Hivatal Magyar Igazságügyi Akadémia gondozásában. A könyv szerzője Dr. Antal Tamás, az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának docense. A Bíróságtörténeti Könyvek sorozat részeként 2014-ben napvilágot látott első kötet az ítélőtábla 1890 és 1914 közötti történetét dolgozza fel.

Feltöltve - 2016-01-04 09:37:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Ünnepi nyitvatartás

A könyvtár nyitvatartása az ünnepi időszakban az alábbiak szerint alakul.

Feltöltve - 2015-12-21 12:50:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Erős Vilmos: Modern historiográfia. Az újkori történetírás egy története

A szerző a Debreceni Egyetem docense, aki egyetemes és magyar historiográfiát és politikai eszmetörténetet tanít. Hiánypótló kötete az újkori egyetemes és magyar történetírás összefoglalását tartalmazza: részletesen bemutatja a modern német, francia, amerikai, angol, olasz, kelet-európai és természetesen a magyar történetírás főbb jellemzőit, elemzi alakulásuk folyamatát, aminek eredményeképpen a történettudomány és a történetírás a mai formájában létezik.

Feltöltve - 2015-12-21 08:20:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Szakmai látogatás a szegedi Klebelsberg Könyvtárban

2015. december 1-jén a Szakreferensi Szolgálat munkatársai látogatást tettek a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtárában. A látogatás fő célja az ottani szakreferens, illetve tájékoztató könyvtáros kollégák munkájának megismerése és a szakmai tapasztalatok elmélyítése volt.

Feltöltve - 2015-12-17 10:02:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Az ÁFA jogalkalmazást elősegítő Európai Bírósági döntések

Az Adózási kézikönyvek sorozatban megjelent kiadvány szerzői, Varga Norbert, Vincze Péter és Vira Sándor egy kötetbe gyűjtötték azokat az Európai Bírósági ítéleteket, amelyek jelentős hatással vannak a hazai jogalkalmazási gyakorlatra, két szempontot szem előtt tartva a kötet összeállítása során.

Feltöltve - 2015-12-12 12:53:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Balsai István: Szabadon választott

A szerző az Antall-kormány igazságügyi minisztereként áttekintést ad arról a munkáról, melyet tárcája végzett, és amely nem kevesebbet jelentett, mint a korábbi pártállami jogrendszer lebontása, valamint egy új, jogállami kritériumoknak megfelelő jogrendszer felépítése.

Feltöltve - 2015-12-03 12:43:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Lezárult a "Könyvtár, ami összeköt" idei programsorozata

Véget ért az Országgyűlési Könyvtár szervezésében a „Könyvtár, ami összeköt” ösztöndíjpályázat 2015-ös, öt hetes intenzív programsorozata. A 19 résztvevő beszámolójában kiemelte, hogy nagyszerű könyvtáros továbbképzést kaptak, átfogóan megismerhették a magyar könyvtári rendszert: a meglátogatott nemzeti, szak-, felsőoktatási, és közkönyvtárak részletesen bemutatták működésüket, munkafolyamataikat, osztályaik tevékenységét, szolgáltatásaikat.

Feltöltve - 2015-11-13 10:31:00
Kategória: Hírek
Bővebben
A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán működő Ereky István Közjogi Kutatóközpont 2015. március 5-6-án konferenciát szervezett hazai és külföldi kutatók részvételével ’A tagállami közigazgatási eljárásjogok az EU eljárási modelljének fényében’ címmel. A konferencián elhangzott előadásokból készült tanulmányokat tartalmazza a kötet, három tárgykör köré rendezve.

Feltöltve - 2015-11-13 10:02:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Antal Z. László: Klímaparadoxonok

Lehet-e harmónia természet és társadalom között? Az emberek többsége mára már a természettől elszakadva él, csak annyira elgondolkodva az őt körülvevő éghajlati jelenségeken, amennyire egy-egy hírcsatornán elér hozzá egy-egy természeti katasztrófa híre. Még mindig nem ismertük fel, hogy a létezés folyamatossága és méltósága mélységes kapcsolatban van az általunk használt, kimerített környezettel.

Feltöltve - 2015-11-05 08:30:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Az Országgyűlési Könyvtár részvétele a Károli Közösségi Napokon

2015. október 19-22. között a hagyományokhoz híven megrendezésre került a Károli Gáspár Református Egyetem rendezvénysorozata, a Károli Közösségi Napok (Tréninghét), melynek során egyetemi szintű és kari programokat egyaránt kínáltak a hallgatóknak. Az Országgyűlési Könyvtár munkatársai két helyszínen is jelen voltak: október 20-án, kedden az Állam- és Jogtudományi Karon, október 21-én, szerdán pedig a Bölcsészettudományi Karon lehettünk résztvevői a programsorozatnak.

Feltöltve - 2015-10-27 08:08:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Tisza István pályáját elemzi a harmadik országházi történészkonferencia

Tisza István két korszak határán címmel 2015. október 30-án rendezi meg az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága harmadik teljes egészében nyilvános történészkonferenciáját az Országház felsőházi üléstermében.

Feltöltve - 2015-10-19 12:51:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Ünnepi zárvatartás

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy az Országgyűlési Könyvtár a nemzeti ünnepre való tekintettel október 23─24-én zárva tart.

Feltöltve - 2015-10-19 12:07:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Megújult a honlap

Kedves Olvasónk! Üdvözöljük az Országgyűlési Könyvtár megújult honlapján!

Feltöltve - 2015-10-19 08:30:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége és az Emberi Jogok Európai Bírósága közös munkájuk eredményeként 2011-ben kézikönyvet adott ki a megkülönböztetés-mentességre vonatkozó európai jogról.

Feltöltve - 2015-10-15 09:15:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Elérhető az Arcanum Digitális Tudománytár

2015. október 12-től az Országgyűlési Könyvtár területén hozzáférhető a folyamatosan bővülő ADT adatbázis.

Feltöltve - 2015-10-13 09:06:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Ingyenes wifi a Kossuth téren és mobilalkalmazás az Országházról

Díjmentes internet-hozzáférést biztosít az Országgyűlés Hivatala a Kossuth téren.

Feltöltve - 2015-10-09 10:59:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Kukorelli István: Magyarországot saját alkotmánya nélkül kormányozni nem lehet...

Kukorelli István a Méry Ratio Kiadó gondozásában 2014-ben megjelent könyve műfaját tekintve tanulmánygyűjtemény, és az abban szereplő írások a 2011-es új Alaptörvényt közvetlenül megelőző és az azt követő években születtek.

Feltöltve - 2015-10-02 20:38:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Szabadfalvi József: Kísérlet az "új magyar jogfilozófia" megteremtésére a 20. század első felében

A Gondolat Kiadó gondozásában jelent meg Szabadfalvi József munkája, melynek megírásával a szerző azt a célt tűzte ki, "… hogy szakítva mindenfajta ideológiakritikai nézőponttal, a magyar jogbölcseleti gondolkodás mindeddig legprosperálóbb korszakának – a 20. század első felének – eredményeit immanens módon, a szerzők elméleti kiindulópontjaira tekintettel rekonstruálja."

Feltöltve - 2015-09-23 20:22:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Ünnepelje velünk a 10 éves Kutatók Éjszakáját!

Az előző évhez hasonlóan az Országgyűlési Könyvtár idén is csatlakozik a Kutatók Éjszakája programjához.

Feltöltve - 2015-09-16 18:54:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Kulturális Örökség Napjai - 2015. szeptember 19-20.

Az Országház idén is szélesre tárja kapuit a Kulturális Örökség Napjain. Változatos ismeretterjesztő sétákkal és programokkal várjuk az érdeklődőket a Házban, a Könyvtárban és a Kossuth téren egyaránt.

Feltöltve - 2015-09-10 11:23:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Károli Egyetem Támogatója Díj az Országgyűlési Könyvtár számára

Szeptember 1-jén a könyvtár képviseletében Tóth Éva osztályvezető és Redl Károly igazgatóhelyettes a Károli Gáspár Református Egyetem ünnepélyes tanévnyitó istentiszteletén átvette a Károli Egyetem Támogatója Díjat.

Feltöltve - 2015-09-07 07:49:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Halmai Péter: Krízis és növekedés az Európai Unióban...

Halmai Péter 1998 óta a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon Egyetem egyetemi tanára, intézeti igazgató és tanszékvezető, nemzetközileg is ismert és elismert kutató. Fő kutatási területei a nemzetközi gazdaságtan, a makroökonómia és az európai integráció, hosszú idő óta résztvevője a hazai és nemzetközi tudományos életnek.

Feltöltve - 2015-08-31 14:35:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Koi Gyula: A közigazgatás-tudományi nézetek fejlődése...

Koi Gyula a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa és az MTA tudományos munkatársa. Kötetének fő célkitűzése, hogy bemutassa a magyar közigazgatás-tudományt – közigazgatási jogot és közigazgatástant – ért külföldi hatásokat a reformkortól 1945-ig.

Feltöltve - 2015-08-17 10:08:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Filmes összefoglaló az Egyetemi-kutatóintézeti Projekt indulásáról

Mint arról korábban beszámoltunk, 2015. április 10-én közel 100 meghívott vendég részvételével rendeztük meg az elmúlt időszak számunkra talán legfontosabb eseményét, a könyvtár és a felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek közötti szakmai együttműködés elmélyítését célzó projektünk nyitókonferenciáját.

Feltöltve - 2015-08-10 15:27:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Magyar jogtudósok. 4. kötet

Megjelent az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában a kiemelkedő magyar jogtudósok életét és munkáságát bemutató sorozat negyedik kötete.

Feltöltve - 2015-08-10 15:10:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Bihari Péter: 1914: A nagy háború száz éve...

Bihari Péter a 20. század eseményeinek alapos ismerője, Közép-Európa és az I. világháború történetének neves szakértője ebben a kötetében 35 év kutató munkáját összegzi.

Feltöltve - 2015-07-30 09:41:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Varga Attila: Román alkotmányjog...

A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet gondozásában jelent meg Kolozsváron Varga Attila, a Sapientia – EMTE Jogtudományi és Európai Tanulmányok Tanszéke docensének kötete.

Feltöltve - 2015-07-24 08:56:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
47. Könyvtáros Vándorgyűlés – Szolnok

„A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár” címmel 2015. július 16-18. között Szolnokon rendezik a könyvtárosok szokásos éves Vándorgyűlését.

Feltöltve - 2015-07-10 13:33:00
Kategória: Hírek
Bővebben
A személyiség és a média a polgári és a büntetőjogban...

A kötet szerzői a hazai jogi felsőoktatásban tevékenykedő – hosszú évek tapasztalatával rendelkező kutató és gyakorló – jogászok. A tanulmánykötet célja, hogy a személyiség védelmének és a médiának szövevényes kapcsolatrendszerében megpróbáljon utat mutatni egy-egy kérdésben.

Feltöltve - 2015-07-06 14:55:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Az EU mint a szabadság, a biztonság és a jog térsége...

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elsősorban saját oktatói, kutatói erőforrásainak mozgósításával, az egyes szakterületek jeles képviselőinek bevonásával, az Európai Uniós fejlesztési források felhasználásával viszonylag rövid idő alatt jelentős mennyiségű, korszerű tananyagot bocsát az egyetemi polgárok rendelkezésére.

Feltöltve - 2015-07-02 08:36:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Szakreferenseink előadása a bírósági szakmai napon

A Fővárosi Törvényszék Könyvtára és a Kúria Jogi Szakkönyvtára már 2013 óta nagy sikerrel szervez szakmai és információs programokat elsősorban bírósági könyvtárosok számára, de nemegyszer számítva bírósági vezetők, bírák, igazságügyi alkalmazottak és egyetemi hallgatók részvételére is.

Feltöltve - 2015-06-24 11:14:00
Kategória: Hírek
Bővebben
"Könyvtár, ami összeköt" - 2015

Ötödik alkalommal kerül meghirdetésre a “Könyvtár, ami összeköt” – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című program. A kezdeményezés célja a fiatal magyar könyvtárosok közös munkavégzésének, tapasztalatcseréjének, szakmai együttműködésének elősegítése, támogatása.

Feltöltve - 2015-06-24 11:03:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Tremmel Flórián: Retorika és igazságszolgáltatás

A mű szerzője, Dr. Tremmel Flórián évtizedek óta foglalkozik igazságügyi retorikával. Ezt a kézikönyvet nemcsak az igazságszolgáltatásban tevékenykedő kezdő jogászok számára írta, hanem „a tapasztalt, jelentős gyakorlattal rendelkezőknek is, továbbá a nyilvános politikai szereplőknek, illetve politikai pályára készülőknek.”

Feltöltve - 2015-06-22 21:47:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Találkozás ösztöndíjasainkkal

Kárpát-medencei Könyvtárosok Konferenciája, Csongrád. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) és a Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum közös szervezésében idén május 31. és június 1. között tartották a Kárpát-medencei Könyvtárosok Konferenciáját, melyen az Országgyűlési Könyvtár munkatársai előadóként és résztvevőként egyaránt képviseltették magukat.

Feltöltve - 2015-06-18 16:33:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Az EDK találkozó egyik állomása volt az Országgyűlési Könyvtár

Idén Budapest adott otthont az Európai Dokumentációs Központok (EDK) szokásos éves találkozójának, melyen a hazai felsőoktatási intézmények könyvtárainak uniós gyűjteményeit kezelő kollégái vettek részt.

Feltöltve - 2015-06-18 13:48:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Navratil Szonja: A jogászi hivatásrendek története Magyarországon...

Az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában megjelent kötet a jogászi hivatásgyakorlók történetét mutatja be 1869 és 1937 között.

Feltöltve - 2015-06-15 15:08:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Kahler Frigyes: Az igazság Canossa-járása...

Rendszerváltás – rendszerváltoztatás – rendszerváltozás. Azt a történelmi folyamatot, amely a Kádár János nevével fémjelzett pártállami diktatúra felszámolását és a polgári demokrácia, a jogállam kialakítását jelenti, e három fogalom valamelyikével említi a közbeszéd.

Feltöltve - 2015-06-09 09:00:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
95 éve írták alá a trianoni békeszerződést

Magyarország és az I. világháború győztes országai 1920. június 4-én írták alá Versailles Nagy-Trianon kastélyában a háborút lezáró és a történelmi Magyarország határait radikálisan átrajzoló békeszerződést.

Feltöltve - 2015-06-02 09:50:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Jacques Delors: Az új európai összhang

A Varietas Europaea sorozatban jelentette meg a L’Harmattan kiadó Jacques Delors könyvét Az új európai összhang címmel. A Szénási Éva szerkesztésében napvilágot látó sorozat ezen kötete Jacque Delors beszédeit tartalmazza.

Feltöltve - 2015-06-02 09:16:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
A világ mi magunk vagyunk… Liber Amicorum Imre Vörös

A HVG ORAC kiadó gondozásában megjelent tanulmánykötettel pályatársai, barátai, egykori és mostani munkatársai köszöntik hetvenedik születésnapján Vörös Imre jogtudóst, az MTA levelező tagját, volt alkotmánybírót. Vörös Imre kutatási területe a versenyjog, a nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, az európai jog és az alkotmányjog.

Feltöltve - 2015-05-28 12:45:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Plósz Sándor (1846–1925)

90 éve, 1925. május 29-én hunyt el Plósz Sándor perjogász, egyetemi tanár, igazságügy-miniszter, akadémikus, a magyar polgári perjog tudományos művelésének egyik legelső képviselője.

Feltöltve - 2015-05-28 12:44:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Tisztújítás az MKE közgyűlésén

2015. május 6-án Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban a 80 éves Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) küldöttközgyűlésén elnökségi tagnak választották az Országgyűlési Könyvtár igazgatóhelyettesét, dr. Redl Károlyt, aki az elnökség május 22-i döntése értelmében egyúttal a szervezet egyik alelnöke is lett. E minőségében feladata a tudományos, felsőoktatási és szakkönyvtárak képviselete lesz az egyesületben.

Feltöltve - 2015-05-28 12:42:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Helyek és emberek a HUNGARICANA portálon

Április 1-jén vált elérhetővé a nagyközönség számára az Országgyűlési Könyvtár és a Budapest Főváros Levéltára együttműködésében létrejött HUNGARICANA Közgyűjteményi Portál, amely első ízben mutatja be egyetlen egységes felületen számos múzeumi és levéltári digitális gyűjtemény anyagát.

Feltöltve - 2015-05-21 16:23:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Megjelent a legutóbbi történettudományi konferencia tanulmánykötete

A Tomka Béla által szerkesztett kötetben olvasható értekezések 2014. október 17-én hangzottak el az Országház felsőházi üléstermében, Az első világháború következményei Magyarországon és Európában elnevezésű konferencián. A rendezvény fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt.

Feltöltve - 2015-05-21 15:54:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Rosta Andrea: A fiatalkorú bűnözés kriminológiája és szociológiája

Rosta Andrea könyve hiánypótló mű a magyar kriminológiai szakirodalomban, mivel hazánkban a fiatalkorú bűnözésről 1964 óta nem jelent meg monográfia.

Feltöltve - 2015-05-19 08:06:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Együttműködés a Károli Gáspár Református Egyetemmel

2015. április 22-én az Országgyűlési Könyvtár és a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara együttműködési megállapodást kötött.

Feltöltve - 2015-05-11 16:06:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Bevezetés a Közös Agrárpolitikába

A kötet szerkesztői, Jámbor Attila és Mizik Tamás hiánypótló könyvet hoztak létre. Korábban már születtek hasonló jellegű művek, de ilyen átfogó munka eddig még nem jelent meg magyar nyelven.

Feltöltve - 2015-05-11 10:42:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Európa Napja

Hazánkban a 2005. évi XXXVII. törvény nyilvánította május 9-ét Európa Napjává.

Feltöltve - 2015-05-11 09:35:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
A legszebbek között

A legszebb budapesti könyvtárak közül tizenhármat látogatott meg a welovebudapest.com internetes portál csapata.

Feltöltve - 2015-05-04 15:11:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Az európai egyetemek története (1230-1700)

Az általános történettudományi kutatásban is periférikus témának számított az egyetemtörténet. Ez a hiánypótló monográfia arra tesz kísérletet, hogy interdiszciplináris megközelítésben, a legújabb kutatási eredményeket felhasználva mutassa be az európai egyetemek kialakulásának körülményeit és fejlődésüket a felvilágosodás koráig.

Feltöltve - 2015-05-04 09:37:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Új összefoglaló a magyar jogi szaktájékoztatásról

Hogyan tájékozódjunk a végtelen mennyiségű jogforrás között?

Feltöltve - 2015-04-23 23:02:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
"Könyvtár, ami összeköt" - belülről

A "Könyvtár, ami összeköt" – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című ösztöndíjprogram keretében 2014. november 1.–november 30. között nyolc határon túli és két magyarországi szakember tölthetett egy hónapot az Országgyűlési Könyvtárban.

Feltöltve - 2015-04-21 22:12:00
Kategória: Hírek
Bővebben
A magyar föld sorsa

A szerzők közül hárman az MTA doktorai és négyen tagjai a Százak Tanácsának. Arra tesznek kísérletet, hogy a hazai földügy évezredes Kárpát-medencei történetiségének és mai alakulásának a nemzeti megmaradás szempontjából sorshatározó lényegét egyetlen tanulmánykötetben, tudományos igénnyel feltárják.

Feltöltve - 2015-04-20 13:21:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Együttműködés a Könyvtár és a felsőoktatási intézmények között

2015. április 10-én került megrendezésre az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság könyvtára, azaz az Országgyűlési Könyvtár és a felsőoktatási intézmények közötti szakmai együttműködés projektnyitó találkozója a Parlament Vadásztermében.

Feltöltve - 2015-04-17 10:04:00
Kategória: Hírek
Bővebben
A jog érvényesülésének térsége az Európai Unióban

Dr. Gombos Katalin, aki számos, európai joggal foglalkozó magas színvonalú szakkönyv szerzője, a CompLex kiadó által megjelentetett könyvében többek között a jog jelentősége Európában, a jog érvényesülésének térsége és ennek gyakorlati megvalósulása mellett a polgári és kereskedelmi ügyekben való igazságügyi együttműködés harmonizációs szabályait kutatja.

Feltöltve - 2015-04-13 17:16:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Az Országház-makett ingyenesen megtekinthető

»FRISSÍTÉS!« 2015 áprilisától az Országgyűlési Múzeum tavaszi nyitva tartás szerint várja a látogatókat. Az ingyenes regisztrációs jeggyel lehetőség nyílik megtekinteni A magyar törvényhozás ezer éve című kiállítást, valamint az 1:100 arányú látványos makettet hétfőtől vasárnapig 9:00 és 17:00 óra között.

Feltöltve - 2015-04-08 10:16:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Könyvkötészeti kiállítás az Országgyűlési Könyvtárban

Az Országházzal egyidősek azok a most kiállításra kerülő gépek, melyek az Országgyűlési Könyvtár könyvkötészetének egykori munkaeszközei voltak. Az ipartörténeti ritkaságok között található például egy – az Örkény Tóték című kisregényből jól ismert – „margóvágó”, hivatalos nevén lemezolló. Megtekinthető a kiállított tárgyak között egy könyvprés, egy kartonlyukasztó és egy aranyozó-gép is.

Feltöltve - 2015-04-08 10:11:00
Kategória: Hírek
Bővebben
A magyar népi mozgalom története

A szerző a magyar népi mozgalom egész történetét áttekinti, a szellemi elődök munkásságától a népi hagyomány őrzőiig. A vizsgálódás kezdőpontja 1920 és a mű az 1990-es választásokkal záródik, hiszen a rendszerváltással színre léptek magukat a népi mozgalom örököseinek valló politikusok is.

Feltöltve - 2015-04-03 15:49:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Szilágyi Dezső (1840-1901)

175 éve, 1840. április 1-jén született Nagyváradon Szilágyi Dezső jogász, országgyűlési képviselő, igazságügy-miniszter, képviselőházi elnök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

Feltöltve - 2015-04-02 15:25:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Mozaikok a hatalommegosztáshoz

Csink Lóránt műve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Jogtudományi Monográfiák sorozatának 5. köteteként jelent meg.

Feltöltve - 2015-03-30 10:50:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Magyary Zoltán (1888-1945)

70 éve, 1945. március 24-én hunyt el Magyary Zoltán közgazdász, jogász, egyetemi tanár a magyar polgári közigazgatás-tudomány legnagyobb hatású, külföldön is elismert egyénisége.

Feltöltve - 2015-03-23 13:37:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Kuncz Ödön (1884-1965)

50 éve, 1965. március 19-én hunyt el Kuncz Ödön jogász, közgazdász, egyetemi tanár, akadémikus. Tudományos munkássága elsősorban a gazdasági, a kereskedelmi és a váltójogra irányult, közreműködött több hitelügyi és váltótörvény kodifikációjában is.

Feltöltve - 2015-03-18 23:32:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Az első magyarországi népszámlálás elrendelése

230 éve, 1784. július 16-án II. József népszámlálást rendelt el Magyarországon, Erdélyben és Horvátországban. Magyarországon ez volt az első olyan népesség-összeírás, amely kiterjedt a lakosság egészére, így a nemességre is.

Feltöltve - 2015-03-17 21:56:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Az olvasótermi galéria felújítása

Az olvasótermi galéria felújítási munkálatai (villanyszerelés, új polcok beépítése) február 26-ával kezdődően folytatódnak. A munkálatok ideje alatt a galéria egyes részei időszakosan lezárásra kerülhetnek, valamint nincs lehetőség olvasói számítógépek használatára sem.

Feltöltve - 2015-03-16 09:51:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Március 16.

A MAGYAR ZÁSZLÓ ÉS CÍMER NAPJA

Feltöltve - 2015-03-15 21:24:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Tisztújítás a szakmai szervezetekben

Az Országgyűlési Könyvtár munkatársai több szakmai szervezet munkájában is részt vesznek. Villám Judit kolleganőnket – a Magyar Parlamenti Gyűjtemény szakreferensét – a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szekciója harmadszorra, újabb négy évre elnökévé választotta.

Feltöltve - 2015-03-13 09:38:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének (EKE) látogatása a könyvtárban

2015. február 26-án az Egyesülés tagjai és a "világi" könyvtáros kollégák az EKE-Szomszédolás program keretében ellátogattak az Országgyűlési Könyvtárba. A rendezvényen 21 egyházi könyvtáros vett részt, akik közül többen Veszprémből és Sárospatakról érkeztek.

Feltöltve - 2015-03-13 09:29:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Emléklap

Március 6-án, a Parlamenti Múzeum megnyitása alkalmából emléklapot vett át Villám Judit kolléganőnk az Országgyűlés elnökétől a múzeum kiállításainak megvalósításához nyújtott szakmai segítségéért.

Feltöltve - 2015-03-13 09:24:00
Kategória: Hírek
Bővebben
A bíbor méltóság, a sárga árulás

A Balassi Kiadó gondozásában megjelent kötet a jogi szimbólumok és rituálék történetét, bonyolult rendszerét járja körül a szakszerűséget az olvasmányossággal párosítva. A mű szerzője az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének oktatója, aki "Szimbólumok és rituálék a jogtörténetben" címmel már hosszú évek óta tart fakultatív előadásokat a kar joghallgatóinak.

Feltöltve - 2015-03-09 16:41:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Megnyílik az Országgyűlési Múzeum

Az Országgyűlési Múzeum 2015. március 6-án nyílik meg újra a nagyközönség előtt. A közgyűjtemény megvalósításának ötlete nem új kezdeményezés, ugyanis 1929 és 1949 között már működött az Országházban múzeum. A most bemutatásra kerülő tárlatot az Országház Látogatóközpontjában alakították ki.

Feltöltve - 2015-03-05 14:31:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Kossuth Lajos emlékművének újraavatási ünnepsége

Az Országgyűlés elnöke tisztelettel meghívja Önt Horvay János Kossuth Lajos-emlékművének újraavatási ünnepségére. A rendezvény 2015. március 3-án, kedden 14:00 órakor kerül megrendezésre a Kossuth téren.

Feltöltve - 2015-03-03 15:29:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Hidak a vallások felé

Az emberi viselkedés egyik láthatatlan, de annál erőteljesebb mozgatója a vallás, a vallási értékrend és a hagyomány. Mi a vallások jelentősége? Miért szükséges ismernünk a környezetünkben, Európában és a világban lévő vallásokat?

Feltöltve - 2015-03-02 16:52:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Könyvbemutató az Országházban

Megjelent Erdmann Gyula: Szabadság és tulajdon című monográfiája, amely az 1839-40. évi reformkori országgyűlés történetét dolgozza fel.

Feltöltve - 2015-02-25 17:25:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Bibliográfia az Alkotmányról, az államról, az Országgyűlésről...

Soltész István szerkesztésében tíz évvel ezelőtt, 2004-ben jelent meg a bibliográfia első kiadása. A kötet kedvező fogadtatásban részesült, amely bátorította a szerkesztőt az anyaggyűjtés folytatására, a bibliográfia további bővítésére. Az olvasó most a negyedik átdolgozott, bővített kiadást foghatja kezébe, amely immár több, mint 55 ezer címet tartalmaz.

Feltöltve - 2015-02-24 13:08:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Gróf Andrássy Gyula (1823-1890)

125 éve halt meg gróf Andrássy Gyula politikus, miniszterelnök.

Feltöltve - 2015-02-18 14:32:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Európai és nemzetközi médiajog

A CompLex Kiadó gondozásában megjelent mű célja, hogy átfogó és összehasonlító szemléletű képet adjon a médiaszabályozás világáról. A kötet liberális demokratikus szemszögből mutatja be a jelenkori európai és nemzetközi médiajogot. A szerző "egy globálisan érvényes médiajog közös alapjait próbálja feltárni elméleti igénnyel."

Feltöltve - 2015-02-16 10:32:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
A fesztiváljelenség

A fesztiválok a mai kor kiemelkedő ünnepei, ugyanakkor korokat átívelő eseményekként mindvégig jelen voltak a történelemben. Napjainkban igen gyakran rendeznek különböző apropóból fesztiválokat, azonban ezeknek az örömteli és látványos alkalmaknak a gyökerei egészen az ókorig nyúlnak vissza.

Feltöltve - 2015-02-09 10:10:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Moór Gyula (1888-1950)

65 évvel ezelőtt, 1950. február 3-án hunyt el Moór Gyula jogtudós, egyetemi tanár, akadémikus, az egyik legjelentősebb magyar jogfilozófus.

Feltöltve - 2015-02-02 12:32:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Madarász József (1814-1915)

100 éve hunyt el Madarász József, Magyarország eddigi legidősebb megválasztott (95 évesen), és a legidősebb aktív (100 évesen) országgyűlési képviselője.

Feltöltve - 2015-01-26 14:05:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
A Himnusz ügye az Országgyűlés előtt

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. Az eseményre emlékezve tartjuk ezen a napon a Magyar Kultúra Napját. Ennek a napnak emlékére az alábbi értekezésben betekintést nyújtunk a Himnusz törvénybe foglalásának körülményeibe.

Feltöltve - 2015-01-22 11:30:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Rubicon - "A nagy háború" különszám

A nagy háború című különszámban olvasható tanulmányok jelentős része "Az első világháború következményei Magyarországon és Európában" elnevezésű konferencián 2014. október 17-én hangzott el, az Országház Felsőházi üléstermében.

Feltöltve - 2015-01-19 12:55:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
The European Commission 1973-86

A kötet a 2007-ben megjelent "The European Commission 1958-1972" című kiadvány folytatása. Az Európai Bizottság 1973-1986 közötti történeti időszakát öleli fel és mutatja be - többek között az erre az időszakra vonatkozó bővítéseket (hatról tizenkét tagállamra bővült a Közösség), a reformok bevezetését egy stagnálási időszakban, az intézményrendszer átalakítását és az Egységes Európai Okmány megszületését a 80-as években.

Feltöltve - 2015-01-12 12:24:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Nyelv és jog

A Miskolci Egyetemi Kiadó gondozásában megjelent kötet a jogi szakmai nyelvhasználatot és annak sajátosságait mutatja be a nyelvész szemszögéből.

Feltöltve - 2015-01-05 08:47:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Börtönügyi lexikon

A szaklexikon a Kronosz Kiadó gondozásában jelent meg mintegy hiánypótló munkaként, mivel korábban nem született hasonló, kifejezetten a börtönnel, a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásával foglalkozó lexikális mű. A kiadvány nem törekszik a teljességre, de "... óriási ismeretanyagával mégis képes érzékeltetni, hogy mennyire hiányzott ez a kiadvány a hazai börtönügy »fegyvertárából.«"

Feltöltve - 2014-12-31 09:59:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Egység és halmazat

A kötet a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék gondozásában látott napvilágot. A szerző, Ambrus István az SZTE ÁJTK Doktori Iskolájának PhD-hallgatójaként írta meg értekezését, amely a bűncselekménytan körébe tartozó egység és halmazat témakörében hiánypótló munkának számít.

Feltöltve - 2014-12-18 13:22:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Grecsák Károly (1854-1924)

90 éve, 1924. december 17-én hunyt el Grecsák Károly ügyvéd, országgyűlési képviselő, bíró, kúriai tanácselnök, az Esterházy- és a Wekerle-kormány igazságügy-minisztere.

Feltöltve - 2014-12-15 10:34:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
A befejezetlen ember

Nemrég jelent meg a neves szociológus legújabb kötete, a befejezetlen emberről, aki egész életén keresztül csodálattal és kíváncsisággal megáldva kutatja-kutatta a létezés apró-cseprő, mégis kihagyhatatlan részleteit.

Feltöltve - 2014-12-08 10:26:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
A nádori intézmény korai története 1000-1342

A nádor a magyar intézményrendszerben a király személye után következő legnagyobb főméltóság.

Feltöltve - 2014-12-01 08:51:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
A szent és a profán

Mircea Eliade 1907-ben született Romániában. A bukaresti, majd a kalkuttai egyetemen tanult filozófiát, történelmet és néprajzot. Teljesített diplomáciai szolgálatot Londonban és Lisszabonban. A második világháború után a Sorbonne-on tanított. 1956-tól az óceánon túl, Chicagóban volt egyetemi tanár. Eliade 1986-ban az Egyesült Államokban halt meg.

Feltöltve - 2014-11-24 16:13:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Gróf Bethlen István és kora

2013. október 4-én tudományos konferencia zajlott az Országgyűlés Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága szervezésében a felsőházi ülésteremben.

Feltöltve - 2014-11-17 09:23:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
A védői szerepkör értelmezésének kérdései

A mű "A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktori értekezések" sorozat részeként jelent meg. A dolgozat fejezetei jogi, etikai, morális és taktikai szempontból vizsgálják a bűnügyi védő tevékenységét.

Feltöltve - 2014-11-10 09:21:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Megbámulni és megbámultatni

A viselettörténet egy fiatal tudományág, mindössze 200 éves és speciális szemléletet tükröz. Legközelebb a művészettörténethez áll, de magában foglalja a szociológia, a pszichológia, a társadalomtörténet egy részét, mint ahogy a textilkészítést, a varrástechnikát és a szabászatot is.

Feltöltve - 2014-11-03 09:07:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
175 éve született Steindl Imre

175 éve, 1839. október 29-én született Steindl Imre magyar építész, a budapesti Országház tervezője, műegyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.

Feltöltve - 2014-10-31 14:39:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
A Duna mente népének ártéri gazdálkodása

A könyv szerzője, Andrásfalvy Bertalan akadémikus, a néprajztudomány doktora, 1990-ben az MDF országgyűlési képviselője, majd 1993-ig közoktatási és művelődési miniszter. Évtizedek óta kutatja a vízrendezések előtti, hagyományos gazdálkodási formákat.

Feltöltve - 2014-10-27 08:40:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
A világ helyzete 2013

A Föld Napja Alapítvány adja ki magyar nyelven 2009 óta a washingtoni Worldwatch Institute jelentését a valódi fenntarthatósághoz vezető folyamatokról. Ez az évente tematikus számmal jelentkező tanulmánykötet azokkal a problémákkal foglalkozik, amelyek noha minden emberhez eljutottak, még mindig nem hozták meg a várva várt eredményt.

Feltöltve - 2014-10-17 16:59:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
500 éves a Tripartitum

500 éve, 1514. október 18-án mutatta be Werbőczy István ítélőmester az országgyűlésben a király megbízásából készített latin nyelvű szokásjogi gyűjteményét, a Hármaskönyvet, a Tripartitumot, amely a 19. századig a magyar jogszolgáltatás alapja maradt.

Feltöltve - 2014-10-17 16:32:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
"Könyvtár, ami összeköt" - 2014

Negyedik alkalommal kerül meghirdetésre a "Könyvtár, ami összeköt" – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című program. A kezdeményezés célja a fiatal magyar könyvtárosok közös munkavégzésének, tapasztalatcseréjének, szakmai együttműködésének elősegítése, támogatása.

Feltöltve - 2014-10-15 15:18:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Kulturális Örökség Napjai - 2014

A Kulturális Örökség Napjai keretein belül, szeptember 20-án és 21-én újra különleges sétákra hívjuk az érdeklődőket az Országházba.

Feltöltve - 2014-10-15 15:18:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Kutatók Éjszakája - 2014

Gondolt már arra, hogy milyen érzés lehet végig sétálni az ország házának árkádsora alatt, gyönyörködve a Duna és a budai panoráma különleges látványában, miközben részese lehet egy időutazásnak, melyben megismerkedhet az Országgyűlési Könyvtár múltjával és jelenével?

Feltöltve - 2014-10-15 15:18:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Bem tábornok : Az örök remények hőse

A szerző költő, történész, diplomata, aki már több könyvet írt a magyar-lengyel történelmi kapcsolatok tárgyában és a szabadságharc témakörében is (pl. "Mindvégig veletek voltunk" : Lengyelek a magyar szabadságharcban című munka).

Feltöltve - 2014-10-13 15:38:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Az első világháború következményei Magyarországon és Európában

Az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága tisztelettel meghívja Önt 2014. október 17-én az Országházban megrendezésre kerülő konferenciára.

Feltöltve - 2014-10-07 21:43:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Az aradi vértanúk napja - Nemzeti gyásznap

1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét.

Feltöltve - 2014-10-06 11:20:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Válságok árnyékában

Spengler Németország történelmének egyik legválságosabb korszakában 1919 és 1933 között írta meg ezeket a máig elgondolkodtató, címükben időszerű, nemcsak filozófusoknak, történészeknek és politikusoknak címzett műveit. A történelem és a politikai gondolkodás mélyebb összefüggéseit kutató ember szenvedélye hatja át e könyvben szereplő írásait.

Feltöltve - 2014-09-29 09:47:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Posztszovjet forgatókönyvek

A mű írója a russzisztika kiváló szakértője, korábban megjelent könyvei az orosz irodalomról, a szovjet társadalomtörténetről, állam és egyház viszonyáról, a szovjet utódállamokról, a Gulágról szólnak.

Feltöltve - 2014-09-23 09:25:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Kínáról

A könyv szerzője Henry Kissinger (1923-), az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsadója, majd külügyminisztere volt Richard Nixon és Gerald Ford elnöksége alatt. A huszadik századi amerikai külpolitika egyik legbefolyásosabb formálója, a kínai-amerikai kapcsolatok egyik stratégája.

Feltöltve - 2014-09-15 10:17:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
A "Tudás Háza"

Online kvízjátékra invitáljuk a felsőoktatási intézményeink jogi, politológiai, bölcsész és történelem szakos hallgatóit.

Feltöltve - 2014-09-12 15:56:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Vasfüggöny: Kelet-Európa megtörése, 1944-1956

1944-ben a Szovjetunió megkezdte a későbbi „népi demokratikus” országok felszabadítását. A nyugati hatalmak nem akadályozták a szovjet birodalmi törekvéseket.

Feltöltve - 2014-09-11 10:37:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Könyvtári Nap

Az idén is megrendezésre kerül a Könyvtári Nap szeptember 9-én, kedden 11.00-16.00 között az ELTE BTK Trefort-kerti Campusán (1088 Budapest Múzeum körút 4/C).

Feltöltve - 2014-09-04 16:38:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Ingyenesen elérhető a Magyar Jogi Adatbázis

2014. július 1-jétől a Szakirodalmi Adatbázis ingyenesen elérhető a Könyvtár honlapjáról.

Feltöltve - 2014-09-04 00:28:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Hegedűs Sándor, a százkezű politikus

2011 nyarán röppent fel a hír, hogy egy budapesti társasház pincéjében hét utazóládában rátaláltak Hegedüs Sándor (Kolozsvár, 1847. ápr. 22. – Bp., 1906. dec. 28.) politikus, miniszter, közgazdász hagyatékára.

Feltöltve - 2014-08-15 13:16:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
A hatalom anatómiája

Hiánypótló művet vehet kezébe az olvasó, hiszen magyarul eddig még nem jelent meg a hatalom természetrajzát ilyen átfogóan, tisztán feltérképező és egyben izgalmas mű.

Feltöltve - 2014-08-15 13:08:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Kolosváry Bálint (1875-1954)

Hatvan éve, 1954. augusztus 28-án hunyt el Kolosváry Bálint a magánjog, a jogtörténet és a felsőfokú jogi oktatás nagy egyénisége. Tanulmányait a kolozsvári, a berlini és a párizsi egyetemeken végezte.

Feltöltve - 2014-08-15 10:20:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Utcák, terek szabadsága

Rendkívül hasznos és érdekes könyvet vehet kézbe az olvasó Hajas Barnabás, az ombudsmani hivatal közjogi főosztálya vezetőjének jóvoltából, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen alkotmányjogot és közigazgatási jogot oktat.

Feltöltve - 2014-08-13 15:57:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Történelmi galaxisok vonzásában

A szerző, a Kádár-korszak szakértője, nagy volumenű munkára vállalkozott: 25 éves kutatás összegzéseként írta meg művét a szovjetrendszer magyarországi működéséről.

Feltöltve - 2014-08-01 14:16:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Átalakított adatbázis-struktúra

2014. március 1-jétől az Országgyűlési Könyvtár saját építésű adatbázisainak struktúrája megváltozott.

Feltöltve - 2014-07-30 17:26:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Közép-európai polgári perjogi reformok és kodifikációk az elmúlt negyedszázadban

A tanulmánykötet a közép-európai perjogok elmúlt két évtizedben bekövetkezett változásait, fejlődési tendenciáit mutatja be nagyrészt olyan országok perjogi rendszerein keresztül, melyek a magyar perjoggal közös gyökerekből táplálkoznak és közel állnak a magyar perrendtartási hagyományokhoz.

Feltöltve - 2014-07-30 11:17:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
100 éve kezdődött az I. világháború

Az Osztrák-Magyar Monarchia 1914. július 28-án hadat üzent Szerbiának és ezzel megkezdődött az I. világháború.

Feltöltve - 2014-07-25 08:57:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
A bírói hatalom kárfelelőssége

A mű a közhatalom károkozásáért való polgári jogi felelőssége témakörén belül a bírói hatalom kárfelelősségét vizsgálja, amely az államhatalom kártérítési felelősségének speciális területe.

Feltöltve - 2014-07-21 10:28:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Régi pompájában újult meg az Országgyűlési Könyvtár

Az örömteli március 17-i nyitást követően március 28-án sor került könyvtárunk – felújítás utáni – ünnepélyes megnyitójára is. A könyvtárat Kövér László házelnök úr adta át megújult formájában a nagyközönség számára.

Feltöltve - 2014-07-21 09:09:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Stratégiai vízió

A mű szerzője a lengyel származású amerikai politológus, politikus, geostratéga, aki 1977 és 1981 között Jimmy Carter amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója volt.

Feltöltve - 2014-07-09 09:46:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Átéltem egy évszázadot

Fejtő Ferenc (1909-2008), író, újságíró, történész és politikai elemző, az összehasonlító történelemtudomány szakértője, a XX. század egyik meghatározó gondolkodója.

Feltöltve - 2014-07-04 09:21:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Történelemszemléletem

A 90 éves közgazdász végzettségű Kopátsy Sándor több, nem hagyományos nézőpontú történelmi munka megírása után ebben a kötetben foglalja össze történelmi látásmódját.

Feltöltve - 2014-06-26 09:35:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Fekete fájdalom

A gondolatébresztő mű az atomenergia békés felhasználásának ellentmondásairól szól és összefoglalása a világban történt nukleáris baleseteknek (Csernobil, Fukushima), az áldozatokról való méltó megemlékezéssel.

Feltöltve - 2014-06-19 17:36:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
ifj. Andrássy Gyula (1860-1929)

85 éve, 1929. június 11-én hunyt el ifjabb Andrássy Gyula gróf belügyminiszter, osztrák-magyar külügyminiszter, a főrendiház tagja, publicista, a kiegyezés egyik megalkotójának, majd a dualista Magyarország első miniszterelnökének, később az Osztrák-Magyar Monarchia közös külügyminiszterének, idősebb Andrássy Gyula grófnak kisebbik fia.

Feltöltve - 2014-06-11 08:11:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
A Nemzeti Összetartozás Napja

A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező nemzeti emléknap. Június 4-ét, az 1920-as trianoni békediktátum napját az Országgyűlés a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló 2010. évi XLV. törvényben nyilvánította a Nemzeti Összetartozás Napjává.

Feltöltve - 2014-06-04 07:56:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Jövőföldrajz

A tanulmánykötet friss szemléletű írásai a gyakorlatban jól használható településfejlesztési módszerekkel ismertetnek meg, bemutatják az egyes gazdasági folyamatok területi vonatkozásait és a fejlesztés lehetőségeit.

Feltöltve - 2014-05-29 16:12:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Kossuth Ferenc (1841-1914)

Száz éve, 1914. május 25-én hunyt el Kossuth Ferenc mérnök, politikus, országgyűlési képviselő, Kossuth Lajos fia. Kossuth Ferenc mérnöki tudását Európa-szerte elismerték, ő nyerte például azt a pályázatot, melyet az egyiptomi kormányzat a Níluson átívelő acélhidak megépítésére írt ki.

Feltöltve - 2014-05-23 09:24:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Nyugaton a helyzet változóban

A szerző tanulmányaiban történész-szemmel tekinti át a 21. század legfontosabb kérdéseit, a Nyugat előtt álló problémákat: mi lesz az állam szerepe, megmaradnak-e a nemzetállamok, hogyan érvényesülnek az emberi szabadságjogok, lesz-e elegendő munkahely, mi lesz a családdal, milyen következményekkel jár az életkor növekedése, fenntartható-e a szociális ellátórendszer?

Feltöltve - 2014-05-14 12:30:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Európa-nap

Hazánkban a 2005. évi XXXVII. törvény nyilvánította május 9-ét Európa Napjává. 1950-ben ezen a napon vetette fel Robert Schuman egykori francia külügyminiszter, hogy a korábban egymással szemben álló országok között ne csak megbékélés, de együttműködés is legyen – és hogy erre az együttműködésre új Európát építsenek.

Feltöltve - 2014-05-08 10:08:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
The Oxford international encyclopedia of legal history

Az Oxford University Press gondozásában megjelent és Stanley N. Katz által szerkesztett hat kötetes nemzetközi jogtörténeti enciklopédia az első olyan jogi enciklopédia, amely a világ jogrendszereinek mind történeti mind pedig jelenkori összehasonlítását is tartalmazza.

Feltöltve - 2014-05-05 09:43:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
A rendszerváltástól az elitváltásig

Az 1934-ben Budapesten született Büky Barna 1961-ben hagyta el Magyarországot. 1964-től Münchenben élt, a Szabad Európa Rádió magyar osztályának szerkesztője, 1987-1989 között főszerkesztő-helyettese volt.

Feltöltve - 2014-04-25 14:38:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
A világ tegnapig

Jared Diamond amerikai földrajzprofesszor, korunk egyik nagy elméje, a világ legtekintélyesebb díjainak kitüntetettje. Évtizedeken át tanulmányozta a tradicionális társadalmakat: 40 éven át járt vissza Új-Guineába, ismeri az ausztrál, a polinéz, az afrikai és az Amazonas-menti törzsek világát.

Feltöltve - 2014-04-23 09:53:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
The Oxford handbook of comparative constitutional law

A kiadvány az összehasonlító alkotmányjog első átfogó angol nyelvű kézikönyve. A mű egyik szerkesztője Sajó András alkotmányjogász, egyetemi tanár, akit 2008-ban az Emberi Jogok Európai Bírósága bírájának választottak.

Feltöltve - 2014-04-14 09:30:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Ki volt Károlyi Mihály?

Hajdu Tibor korábbi monográfiáját (1978) kiegészítve ebben a könyvében Károlyi Mihály (1875-1955) életútjának vitatott fordulatait vizsgálja, politikai pályájának, egyéniségének mozgatórugóit tárja fel.

Feltöltve - 2014-04-10 13:19:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
80 éve hunyt el Concha Győző

80 évvel ezelőtt, április 10-én hunyt el Concha Győző jogtudós (1846–1933).

Feltöltve - 2014-04-06 22:35:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Egy erdélyi gróf emlékiratai

A kötet gróf Bánffy Miklós (1874-1950) visszaemlékezéseit tartalmazza: a két memoár izgalmas kortörténeti dokumentum.

Feltöltve - 2014-04-02 09:58:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
A szellemtörténettől a népiségtörténetig

A Debreceni Egyetemi Kiadó gondozásában került ismételten kiadásra - javított, bővített formában - Erős Vilmosnak A szellemtörténettől a népiségtörténetig : Tanulmányok a két világháború közötti magyar történetírásról című munkája, amely a két világháború közötti magyar történetírás prominens képviselőit vonultatja föl.

Feltöltve - 2014-04-01 16:30:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Tudomány és ideológia között

Erős Vilmos és Takács Ádám szerkesztésében jelent meg a Tudomány és Ideológia között : Tanulmányok az 1945 utáni magyar történetírásról című kötet.

Feltöltve - 2014-04-01 16:30:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
A pszichológia mint társadalomtudomány

A 70 éves Hunyady György tiszteletére kiadták A pszichológia mint társadalomtudomány című tanulmánygyűjteményt, amely Fülöp Márta és Szabó Éva szerkesztésében jelent meg.

Feltöltve - 2014-04-01 16:30:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Engedelmeskedve parancsolni

Milyen tanulságok vonhatók le az 1994 januárjától – a kelet-európai rendszerváltozásokat követően, ám Seattle és a társadalmi világfórumok megszerveződése előtt – kibontakozó mexikói neozapatista mozgalom közel két évtizedes történetéből?

Feltöltve - 2014-04-01 16:30:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Az ötletember

A Microsoftról először mindenkinek Bill Gates jut az eszébe. Kevésbé ismert, hogy az igazi ötletember a cég társalapítója, Paul Allen volt.

Feltöltve - 2014-04-01 16:28:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Szovjet diplomáciai jelentések Magyarországról...

A Napvilág Kiadó 2002-ben jelentette meg „Szovjet nagyköveti iratok Magyarországról 1953–1956.” címmel azt a dokumentumválogatást, amely a Budapesten diplomáciai szolgálatot teljesítő szovjet nagykövetek – Jevgenyij Kiszeljov és Jurij Andropov – feljegyzéseit tartalmazta a magyar politikusokkal folytatott beszélgetéseikről. Ez a kiadvány ennek a kötetnek egyfajta folytatását kínálja az olvasók számára.

Feltöltve - 2014-04-01 16:28:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
A Hon 1863-1882

1863. január elsején jelent meg először a Jókai Mór által szerkesztett A Hon : politikai és közgazdászati lap.

Feltöltve - 2014-04-01 16:28:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
100 éve született Kovács Imre

1913. március 10-én született Alcsúton. Személyes élettapasztalata és érdeklődése hamar az agrárszegénység problémái és a mezőgazdaság felé irányították, ezért a Magyar Királyi József Műegyetem közgazdasági fakultására iratkozott be.

Feltöltve - 2014-04-01 15:40:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
A politikai tudásról

Lánczi Andrásnak, az egyik legismertebb magyar konzervatív politikai filozófusnak, a Corvinus Egyetem Politikai Filozófia Intézete Igazgatójának összefoglaló könyve a modern politika rendszeréről, működéséről, az ezt vezérlő ideológiákról, és a modern kor legégetőbb társadalmi kérdéseiről.

Feltöltve - 2014-04-01 15:40:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Kormányformák, választási rendszerek, választások...

A kötet alkotmányjogi, politikatudományi, szociológiai és összehasonlító módszer segítségével elemzi a huszadik század nyolcvanas évei végén Kelet- és Kelet-Közép-Európában megindult társadalmi modellváltás több, a hazai szakirodalomban ilyen összehasonlításban eddig kevésbé kutatott jellemzőjét, összefüggését.

Feltöltve - 2014-04-01 15:40:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Politikai rendőrség a Rákosi-korszakban

Mindannyian tudjuk még, mit jelentett az ötvenes években, ha valakiről azt mondták: „elvitte egy fekete autó”, ahogy a ma emberének nem csengenek ismeretlenül az ÁVO vagy az ÁVH betűszavak sem… Ezt hallva mindenki tudja: a kommunista diktatúráról, és annak legfontosabb eszközéről, a politikai rendőrségről van szó.

Feltöltve - 2014-04-01 15:39:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
A Szent Korona viszontagságai 1944-45-ben

A II. világháború utolsó szakaszában a koronaőrök tanácskozásra gyűltek össze, hogy a Szent Korona megmentésével kapcsolatos tennivalókat megtárgyalják.

Feltöltve - 2014-04-01 15:38:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
A nagy felmelegedés

Brian Fagan, a Kaliforniai Egyetem professzora a Föld klimatikus változásait, korábbi felmelegedési periódusait vizsgálja, bemutatva, milyen hatással voltak a gazdaságra, az életmódra, a népmozgásokra.

Feltöltve - 2014-04-01 15:38:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Magyarország miniszterelnöke voltam

Kállay Miklós a magyar történelem nehéz időszakában töltötte be tisztségét. A háborúba sodródott ország kettős szorításban élt: egyformán tartani lehetett a német függőségtől és a szovjet terjeszkedéstől.

Feltöltve - 2014-04-01 15:38:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Fekete László, a tudós közjegyző

Ritkán akad az ember kezébe olyan szép kiadvány, mint a Galánthai vitéz dr. Fekete László (1887-1979) királyi közjegyző, egyetemi magántanár életét és munkásságát bemutató könyv, mellyel egyúttal a két világháború közötti korszak közjegyzőségét is megismerhetjük.

Feltöltve - 2014-04-01 15:36:00
Kategória: Könyvajánlók
Bővebben
Edvi Illés Károly (1842-1919)

95 éve, 1919. április 6-án hunyt el Edvi Illés Károly büntetőjogász, ügyész, ügyvéd, az MTA levelező tagja, aki több büntető kódex megalkotásában és előkészítésében is közreműködött.

Feltöltve - 2014-04-01 15:34:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
"Könyvtár, ami összeköt" - beszámoló

A “Könyvtár, ami összeköt” (Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése) címmel meghirdetett ösztöndíj keretében 2013. szeptember 7 – október 6. között nyolc határon túli és két magyarországi könyvtáros töltött egyidejűleg egy hónapot az Országgyűlési Könyvtárban.

Feltöltve - 2014-03-19 14:16:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Elhunyt Dr. Balázs Sándorné dr. Veredy Katalin

Megrendülten tudatjuk, hogy Dr. Balázs Sándorné dr. Veredy Katalin az Országgyűlési Könyvtár nyugalmazott főigazgatója hosszú, súlyos betegségben 79 éves korában, 2013. november 13-án elhunyt.

Feltöltve - 2014-03-07 10:53:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Szabad hozzáférés az OGYK adatbázisaihoz

Átalakítottuk a könyvtárban a saját építésű adatbázisok rendszerét, célunk egy egységes adatbázis-rendszer kialakítása, amely ingyenesen hozzáférhető bárki számára.

Feltöltve - 2014-03-07 10:51:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Beiratkozási kedvezmény az OSZK-ban is

2013. augusztus 21 - december 21. között az Országgyűlési Könyvtár olvasói féláron válthatnak éves olvasójegyet az Országos Széchényi Könyvtárban.

Feltöltve - 2013-07-22 08:47:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Beiratkozási kedvezmény az OGYK olvasóinak

Az Országgyűlési Könyvtárban érvényes olvasójeggyel rendelkező érdeklődők a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárába ingyenesen, az Országos Idegennyelvű Könyvtárba 30%-os, az ELTE Egyetemi Könyvtárba pedig 50%-os kedvezménnyel iratkozhatnak be.

Feltöltve - 2013-07-17 12:38:00
Kategória: Hírek
Bővebben
A könyvtáros világtalálkozó előadásai, dokumentumai

A Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója ajánlásai, a programban elhangzott előadások videofelvételei és a prezentációk anyagai elérhetőek a rendezvény honlapján.

Feltöltve - 2013-07-17 12:38:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója

HATÁRTALAN EGYÜTTMŰKÖDÉS – STRATÉGIA, INTEGRÁCIÓ ÉS MEGÚJULÁS Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója 2013. május 28-29.

Feltöltve - 2013-05-24 15:03:00
Kategória: Hírek
Bővebben
A különgyűjteményeink használatáról

Tisztelt Olvasóink! 2013. május 21-től a könyvtári különgyűjtemények - EU és ENSZ Letéti Gyűjtemény, Magyar Parlamenti Gyűjtemény/Deák terem - félemeleti olvasótermei zárva tartanak.

Feltöltve - 2013-05-17 13:32:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Nőnap alkalmából: az első magyar női képviselő

Slachta Margit 1884. szeptember 18-án született Kassán. Már fiatalon a szociális gondozás megszervezése, a katolikus keresztény eszmék gyakorlati hasznosítása kötötte le energiáit.

Feltöltve - 2013-05-02 10:12:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
Az állandó Országház tervei

A pályázat eredményhirdetésének 130. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Levéltár honlapján illusztrált összeállítás olvasható az Országház építésére beérkezett tervrajzokról.

Feltöltve - 2013-04-23 13:35:00
Kategória: Évfordulók
Bővebben
"Könyvtár, ami összeköt" - 2013

Az Országgyűlés Elnöke pályázatot hirdet "Könyvtár, ami összeköt" (Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése) címmel.

Feltöltve - 2013-04-09 18:16:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Political Science Complete

Az EBSCOhost szolgáltatás Political Science Complete (PSC) adatbázisa több mint 520 folyóirat teljes szövegét, továbbá 2900 folyóirat cikkeinek bibliográfiai adatait és kivonatait tartalmazza.

Feltöltve - 2013-04-08 11:34:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Az OGYK felhívása szerzői jogok tulajdonosaihoz

Az Országgyűlési Könyvtár Digitalizált Törvényhozási Tudástár című projektjében mintegy 5200 kötetnyi dokumentumot digitalizált.

Feltöltve - 2013-02-22 16:15:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Ujvári János diplomadíj-pályázat

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók szellemitulajdon-védelmi tudásának fokozására egyedi hallgatói díjat létesít.

Feltöltve - 2013-02-21 15:50:00
Kategória: Hírek
Bővebben
Virtuális kiállítás a TEL portálján

Levél Albert Einsteintől, fénykép Röntgentől, vagy a Curie házaspárról?

Feltöltve - 2013-01-22 16:55:00
Kategória: Hírek
Bővebben
JSTOR

Továbbra is elérhető az Országgyűlési Könyvtárban a JSTOR adatbázis, amely több mint 1000 tudományos folyóirat teljes évfolyamait kínálja, nagy részüket teljes szöveggel.

Feltöltve - 2013-01-11 13:00:00
Kategória: Hírek
Bővebben
2 millió oldalnyi digitalizált dokumentum egy helyen

A Digitalizált Törvényhozási Tudástár 5272 kötetnyi könyvtári dokumentumhoz kínál hozzáférést, egységes felületen, a legmodernebb keresési lehetőségekkel.

Feltöltve - 2012-12-29 20:23:00
Kategória: Hírek
Bővebben