Kérjük, tartsa vízszintesen készülékét a megfelelő megjelenítés érdekében!


A szellemtörténettől a népiségtörténetig

A Debreceni Egyetemi Kiadó gondozásában került ismételten kiadásra - javított, bővített formában - Erős Vilmosnak A szellemtörténettől a népiségtörténetig : Tanulmányok a két világháború közötti magyar történetírásról című munkája, amely a két világháború közötti magyar történetírás prominens képviselőit vonultatja föl.


A könyvben szó esik Mályusz Elemér, Szekfű Gyula, Szabó István munkásságáról. A téma iránt alaposabban érdeklődők számára a felhasznált források 45 oldalas jegyzéke kínál lehetőséget az elmélyült kutatásra.

  • A kötet raktári jelzete az OGYK-ban: 816.626


Közzétéve - 2014-04-01 16:30:00
Kategória: Könyvajánlók