Kérjük, tartsa vízszintesen készülékét a megfelelő megjelenítés érdekében!


Fókuszban az adatvédelem

Az Európa Tanács kezdeményezésére 2007 óta január 28-án tartjuk az adatvédelem nemzetközi világnapját. A technika és a digitalizáció folyamatos fejlődése miatt vált hangsúlyossá, hogy egy kiemelt nap hívja fel az emberek figyelmét az adatvédelem fontosságára. A világnap apropóját az Európa Tanács adatvédelmi konvenciójának – akkor 25 éves – évfordulója adta.

A személyes adatok védelméhez fűződő jog harmadik generációs alapjog, melynek védelmével Magyarország Alaptörvényének VI. cikke foglalkozik. A törvény kimondja mások magán- és családi élete, otthona, kapcsolattartása és jó hírneve tiszteletben tartásának kötelezettségét, illetve deklarálja, hogy mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.

Adatvédelem

A hazai adatvédelem részletszabályai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben találhatóak. Az Európai Unióban jelenleg egy 1995-ös irányelv rendelkezik a személyes adatok védelméről. Ezt 2018. május 25-én váltja majd az új, egységes Európai Uniós adatvédelmi szabályozás (GDPR), melynek alkalmazásáról magyar nyelven a http://naih.hu/felkeszueles-az-adatvedelmi-rendelet-alkalmazasara.html oldalon tájékozódhatnak.

A témában elmélyedni kívánó olvasóink számára az alábbi köteteket ajánljuk könyvtárunk állományából:

A nemzetbiztonság kihívásainak hatása a magánszférára. Csink Lóránt (szerk.). Budapest, Pázmány Press, 2017. 290 p.

Jóri András: Adatvédelmi jog: magyar és európai szabályozás. Budapest, HVG-ORAC, 2016. 372 p.

Technológia jog: új globális technológiák jogi kihívásai. Tóth András (szerk.). Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2016. 294 p.

Szőke Gergely László: Az európai adatvédelmi jog megújítása: tendenciák és lehetőségek az önszabályozás területén. Budapest, HVG-ORAC, 2015. 187 p.

Információvédelem. Christián László (szerk.). Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015. 262 p.

Bernal, Paul: Internet Privacy Rights: Rights to Protect Autonomy. Cambridge, Cambridge University Press, 2014. XII, 311 p.

González Fuster, Gloria: The Emergence of Personal Data Protection as a Fundamental Right of the EU. Heidelberg, Springer, 2014. XVI, 274 p.

Kühling, Jürgen: Die Europäisierung des Datenschutzrechts : Gefährdung deutscher Grundrechtsstandards? Baden-Baden; München, Nomos: Beck, 2014. 36 p. (Schriften der Juristischen Studiengesellschaft Regensburg e.V., Heft 37.)

Lloyd, Ian J.: Information Technology Law. Oxford, Oxford University Press, 2014. XLVIII, 546 p.

Európai Unió Alapjogi Ügynöksége: Európai adatvédelmi jogi kézikönyv. Luxembourg, EUR-OP, 2014. 208 p.

Az információs társadalom jogi vetületei: alkalmazott jogi informatika. Christián László (szerk.). Budapest, Pázmány Press, 2013. 348 p.

Discrimination and Privacy in the Information Society: Data Mining and Profiling in Large Databases. Bart Custers (et al.) (eds.). Heidelberg, Springer, 2013. XVIII, 369 p.

Közzétéve - 2018-01-26 11:03:00
Kategória: Hírek