Kérjük, tartsa vízszintesen készülékét a megfelelő megjelenítés érdekében!


Posztszovjet forgatókönyvek

A mű írója a russzisztika kiváló szakértője, korábban megjelent könyvei az orosz irodalomról, a szovjet társadalomtörténetről, állam és egyház viszonyáról, a szovjet utódállamokról, a Gulágról szólnak.

Ez a munkája rendkívül aktuális problémákat boncolgat: a napjainkban zajló orosz-ukrán konfliktus fényében különös jelentőséget kapnak a posztszovjet térségben az elmúlt években lejátszódó gazdasági-politikai események.

A szerző tárgyalja az energetikai kérdéseket, Oroszország és az Európai Unió viszonyát, a balti államok sajátos helyzetét és az Egyesült Államok térségbeli politikáját. Az események széleskörű feltárásával és elemzésével próbálja meg bemutatni az ukrán válság hátterét. Megkísérli teljes összefüggésrendszerben értelmezni azokat a politikai, gazdasági és társadalmi változásokat, amelyek a Szovjetunió felbomlása után Oroszországban és az utódállamokban végbementek. A múlt kontextusában vehetjük szemügyre mindazt, ami körülöttünk történik, és ami hazánkra nézve is komoly kihívásokat jelent.

A kiadvány raktári jelzete az OGYK-ban: 903.364

kep003

Közzétéve - 2014-09-23 09:25:00
Kategória: Könyvajánlók