Kérjük, tartsa vízszintesen készülékét a megfelelő megjelenítés érdekében!


Dokumentumhasználat

Kézikönyvtár

A nagy olvasóteremben 1500 polcfolyóméteren több mint 50.000 kötetes kézikönyvtári állomány áll az olvasók rendelkezésére. A kézikönyvtárban 12 szakterületi bontásban az alábbi tematikus csoportokban kerültek elhelyezésre a dokumentumok:

 • I. Adattárak (lexikonok, életrajzok)
 • II. Jogforrások
 • III. Állam- és jogtudomány
 • IV. Történelem
 • V. Politikatudomány
 • VI. Közgazdaságtan
 • VII. Szociológia
 • VIII. Filozófia
 • IX. Mitológia. Vallás. Néprajz
 • X. Tudománytörténet, könyvtártan, információ, sajtótörténet
 • XI. Nyelvészet. Irodalomtudomány
 • XII. Statisztika

A hazai és a külföldi napi- és hetilapok, valamint szakfolyóiratok legfrissebb számait érhetik el az olvasók a nagy olvasóteremben a bejárattól balra kialakított folyóirat-olvasóban. Itt kerültek elhelyezésre a legkeresettebb szakterületek időszaki kiadványainak korábbi, már bekötött évfolyamai. A legfontosabb magyar jogi szakfolyóiratok füzetei jellemzően az első évfolyamtól kezdve megtalálhatók a polcon, egyéb társadalomtudományi időszaki kiadványok pedig 1990-ig, a kevésbé használtak pedig 2005-ig visszamenően érhetők el. A külföldi időszaki kiadványok esetében a legfrissebb számokon kívül a napilapokból az aktuális hónap, a hetilapokból az aktuális év, a szakfolyóiratokból pedig az aktuális évet megelőző utolsó év érhető el visszamenően. A folyóirattárlókon közel 200 magyar és 60 külföldi folyóirat, napi- és hetilap olvasható.

A nagy olvasóterem szabadpolcos állományának részét képezik az egyes gyűjtemények dokumentumai, melyek önálló egységben kerültek elhelyezésre. Az ENSZ Letéti Gyűjtemény és a Külföldi Parlamenti Gyűjtemény az olvasótermi galéria déli oldalán, az Európai Unió Letéti Gyűjteménye pedig a galéria északi oldalán érhető el. A Magyar Parlamenti Gyűjtemény dokumentumai önálló szakolvasóteremben kutathatók a nagy olvasóterem földszinti területéről nyíló úgynevezett kis olvasóteremben.

Az olvasóteremben elhelyezett könyv- és folyóirat-állományt az olvasók szabadon használhatják. A kézikönyvtári könyveket, folyóiratokat használat után, kérjük, adják vissza az olvasótermi könyvtárosnak, vagy hagyják azokat az olvasótermi asztalon, illetve az erre a célra kijelölt helyen.

A kézikönyvtárban található dokumentumokat csak másolás céljából szabad kivinni az olvasóteremből.

Raktári dokumentum kérése

A könyvtár több mint 700.000 kötetes állományának nagyobb része zárt könyvraktárakban került elhelyezésre. A dokumentumok részben az Országházban található raktárhelyiségekben, részben pedig a könyvtár külső raktárában találhatók. A dokumentumok lelőhelyéről a katalógus ad tájékoztatást, amely a könyvtár honlapjáról is elérhető. Raktári dokumentumokat a számítógépes katalóguson keresztül lehet igényelni. Beiratkozott olvasóink a könyveket a könyvtár területén kívülről – így akár otthonról – is kérhetik a katalógusba történő belépés után.

Az olvasói terekben elhelyezett kijelzőrendszeren megjelenő olvasójegyszám hívja fel az olvasó figyelmét arra, hogy az általa kért dokumentum megérkezett a raktárból. Az igényelt dokumentumokat az eligazítóban található könyvkiadópultnál lehet átvenni.

A raktári dokumentumokat használat után a könyvkiadópultnál kell visszaadni. Lehetőség van a kért dokumentumok félretételére egy hét időtartamra az olvasójegy felmutatásával. Az erre irányuló igényt a könyvkiadó-pultnál kell jelezni a könyvtáros munkatársnál.

A külső raktárban tárolt dokumentumok beszállítása a hét kijelölt munkanapjain, rendszerint kedden és csütörtökön történik.

Muzeális dokumentumok

A könyvtár muzeális értékű dokumentumainak használata külön szabályokhoz kötött (Az Országgyűlés Hivatala főigazgatójának 4/2018. sz. szabályzata az Országgyűlési Könyvtár muzeális könyvtári dokumentumainak kezeléséről). A muzeális dokumentumokat a könyvtár kis olvasótermében, könyvtáros felügyelete mellett lehet olvasni.

A muzeális köteteket előzetesen, a használat előtt egy nappal kell igényelni az alábbi kérőlapon. A kérőlap leadására személyesen vagy elektronikusan az info@ogyk.hu e-mail címen van lehetőség.

Kérőlap a muzeális dokumentumok lekéréséhez

Saját könyv használata

Az olvasó saját dokumentumokat is behozhat a könyvtárba. A könyvtárba érkezéskor magával hozott és a könyvtárban használni kívánt dokumentumokat ─ külön felszólítás nélkül ─ köteles az eligazítóban a könyvkiadópultnál lévő könyvtárosnak bemutatni.

Az olvasó a könyvtárból való távozáskor – ugyancsak külön felszólítás nélkül ─ köteles minden nála lévő dokumentumot a könyvkiadópultnál megmutatni, és az általa kikért dokumentumokat visszaadni.