Kérjük, tartsa vízszintesen készülékét a megfelelő megjelenítés érdekében!


e-Források

A könyvtár területén hozzáférhető elektronikus források

Parlamenti felhasználók (képviselők, szakértők, a Hivatal munkatársai) számára az Országgyűlési Könyvtárban hozzáférhető adatbázisok a hivatali számítógépes munkaállomásokról is elérhetőek.

A nyilvános olvasói kör beiratkozást követően (térítéses és kedvezményes olvasójeggyel) férhet hozzá az alábbi adatbázisokhoz az Országgyűlési Könyvtár területén található számítógépeken (kivételt képez az Új Jogtár®, amely térítésmentes látogatójeggyel is használható).

Angol nyelvű adatbázisok

Cambridge Journals Online - Humanities and Social Sciences (EISZ*)

A Cambridge folyóiratok széles tárgyköri spektrumban jelennek meg, beleértve a humán-, a társadalom- és a természettudományokat. Különösen fontosak pl. az alkalmazott tudomány, a környezet és –védelem, a mezőgazdaság, az idegtudomány és orvosbiológia, a történelem, a nyelvészet, a politikatudomány és a nemzetközi kapcsolatok terén. A kiadó saját tulajdonú folyóiratain kívül kiadja egyes tudományos és szakmai társaságok folyóiratait is. A HSS adatbázis a társadalomtudományi folyóiratok 2010 után megjelent számaiba enged betekintést. A keresés a Cambridge Core platform segítségével történik. Az adatbázis a bővülő Open Access tartalmait is szolgáltatja.

EBSCO adatbáziscsomag-rendszer (EISZ*)

Multidiszciplináris folyóirat-adatbázis gyűjtemény. Több ezer angol nyelvű amerikai és európai, főként társadalomtudományi folyóirat, napi- és hetilap (a legtöbb teljes szöveggel). Folyamatosan bővül az adatbázis német, francia és magyar nyelvű cikkekkel is.

  • Academic Search Complete
  • Az EBSCO átfogó, teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa, amely több mint 8500 teljes szövegű periodikát, köztük több mint 7300 lektorált folyóiratot tartalmaz. A teljes szövegű tartalom mellett több mint 12.500 monográfia, beszámoló, konferencia-előadás, szakmai anyag indexelését és kivonatát is kínálja. Az angol mellett többek között német, francia, spanyol, olasz és már magyar nyelven is, jellemzően a politika, a kommunikáció, a kultúra, valamint a szociológia tárgykörében.

  • eBook Collection (EBSCOhost)
  • European Views of the Americas: 1493 to 1750
  • GreenFILE
  • Historical Abstracts
  • Library, Information Science & Technology Abstracts

HeinOnline

Angol nyelvű jogi dokumentumok kurrens és történeti adatbázisa. Az adatbázis több önálló részből áll, tartalmazza többek között a legtöbbet hivatkozott több mint 1900 jogi szakfolyóirat teljes szövegű gyűjteményét, elérhetővé teszi az Egyesült Államok bizonyos joganyagait, jogi dokumentumait. 1936-tól kezdődően teljes körűen kereshető az amerikai hivatalos lap, a Federal Register, valamint tartalmaz egyéb amerikai jogszabálygyűjteményeket, összeállításokat is (Code of Federal Regulations, U. S. Statutes at Large, United States Code), továbbá elérhetővé teszi az Egyesült Államok valamennyi szerződését és megállapodását teljes szöveggel (a hatályos, a hatályon kívül helyezett és hatálybalépés előtti szövegek egyaránt olvashatók).

Az adatbázisban teljes szöveggel megtalálható az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntéseinek hivatalos közzétételi forrása, a U. S. Reports című kiadvány, amely 1754-től kezdődően tartalmaz jogeseteket. Lehetőség van kanadai joganyagok keresésére is, így teljes szöveggel elérhetők a kanadai Legfelsőbb Bíróság döntései 1876-tól kezdődően.

A jogtörténeti kutatások fontos forrását jelenti az a gyűjteményrész, amely a klasszikus jogi szakirodalom több mint 4500 alapművét teszi elérhetővé Arisztotelésztől a 20. század első feléig. A legfontosabb, legmeghatározóbb korai angol jogesetekhez biztosít hozzáférést az English Reports, Full Reprint (1220─1867) című, 178 kötetben megjelent kiadvány digitális változata.

A HeinOnline adatbázisban megtalálható a világ valamennyi országának alkotmánya eredeti nyelven és fordításban. Nemcsak az alkotmányok hatályos szövege kereshető, hanem az alkotmányok korábbi, történeti változatai is elérhetők, valamint a kapcsolódó jogszabályok, egyéb rendelkezések, illetve alkotmányjogi, alkotmánytörténeti tárgyú könyvek és szakcikkek.

JSTOR (EISZ*)

Teljes szövegű, retrospektív, folyóirat-archívum gyűjtemény, amely negyvennél több tudományterületről több mint 1000 tudományos folyóirat teljes évfolyamait kínálja. A JSTOR több multidiszciplináris gyűjteményhez biztosít hozzáférést, amelyek közül a könyvtár által előfizetett három adatbázisrész mintegy 360 angol nyelvű szakfolyóirat digitalizált állományát tartalmazza többek között a jog, a történelem, a politikatudomány, a szociológia és a statisztika területéről. Az adatbázis Open Access folyóiratai és könyvei folyamatosan bővülnek. Az utóbbiak a Könyvtár katalógusából is elérhetőek a keresési szűkítési beállításokat követően.

Oxford Journals – Law Collections (EISZ*)

Az Oxford University Press Journals online folyóirat-adatbázis jogi gyűjteménye, amely 56 nemzetközileg magasan jegyzett jogi folyóirat évfolyamainak teljes szöveggel olvasható változatát tartalmazza, legkorábban 1996-ig visszamenőleg. Többek között olyan nagy múltú lapok számai között böngészhetünk, mint a Current Legal Problems, a Journal of Environmental Law, a British Journal of Criminology vagy a Human Rights Law Review. Olvasóink számára a jogtudomány minden ágát lefedő előfizetett folyóiratok cikkei szabadon letölthetők. Folyamatosan bővül az Open Access folyóiratok száma is, ilyen például a Journal of Cybersecurity, a Journal of Law and the Biosciences, és a Journal of Legal Analysis.

Times Digital Archive

A londoni kiadású The Times 1785 és 1985 közötti számainak teljes, digitális változata több mint 7 és fél millió cikkel. A cikkek mellett a lapban megjelent valamennyi hirdetés, illusztráció, fénykép kereshető az adatbázisban.

World Biographical Information System (WBIS) Online (EISZ*)

30 nemzeti biográfia egyesített gyűjteménye, több mint 6 millió személy életrajzát tartalmazó rendszer. A rövid életrajzi adatokat Kr.e. 8. századtól napjainkig dolgozza fel, és mintegy 8,5 millió digitális cikket tartalmaz életrajzi kézikönyvekből. Hat különböző nyelven kereshetünk benne.

Magyar nyelvű adatbázisok

Akadémiai Szótárcsomag (EISZ*)

Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő klasszikus nagyszótárak, szakszótárak 6 nyelven, egynyelvű értelmező szótárak, lexikonok, EU-s terminológiai szótár.

Osiris Kiadó digitális gyűjteménye (EISZ*)

Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. 1994-es indulása óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, egyben pedig országosan elismert kutatókat és szerzőket tömörítő szellemi műhelyként is működik. A kiadó tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő kötetei a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlagosan kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás. A digitális adatbázisban jelenleg a kiadó által gondozott kötetek közül mintegy 1750 olvasható teljes szöveggel.

A gyűjtemény elérhető a Szaktárs adatbázis portál központi oldalán keresztül is.

L’Harmattan Digitális Adatbázis (EISZ*)

Az adatbázisban található tartalmak túlnyomó többsége olyan együttműködésekből született, melyet a L’Harmattan Kiadó különböző akadémiai kutatóintézetekkel, egyetemekkel, szakmai és civil szervezetekkel, valamint szakterületükön vezetőnek számító szakemberekkel alakított ki. A magas színvonalú szakkönyveket a L’Harmattan szépirodalmi portfoliója teszi teljessé. A kiadó digitális gyűjteményében a szerződött intézmények beiratkozott olvasói, hallgatói és oktatói közel 1500 könyvhöz, mintegy 10.000 könyvfejezethez, 390.000 teljes körűen kereshető, digitalizált könyvoldalhoz férhetnek hozzá a társadalom- és bölcsészettudományok területén.

A gyűjtemény elérhető a Szaktárs adatbázis portál központi oldalán keresztül is.

Akadémiai Digitális Archívum (EISZ*)

A gyűjtemény a Magyar Tudományos Akadémia szellemi műhelyében született és az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent tudományos könyveket tartalmazza az 1950–1996 közötti (kisebb számban az 1996 utáni) időszakból. A mintegy fél évszázad 8 ezer kötetének 2,5 millió oldalát felölelő archívum célja, hogy e páratlanul gazdag könyvtermés széles körben kutathatóvá váljék.

A gyűjtemény elérhető a Szaktárs adatbázis portál központi oldalán keresztül is.

Arcanum Digitális Tudománytár (EISZ*)

Folyamatosan bővülő adatbázis, amelyben szerző, cím alapján és teljes szöveggel egyaránt kereshetők a folyóiratok, napilapok cikkei, illetve lexikonok, monográfiák, évkönyvek tartalma. A kereső témakörre, időszakra és címekre történő szűkítési lehetőséget is kínál a felhasználóknak. Az adatbázisban több mint 20 millió oldal digitalizált tartalom érhető el, menthető el.

Megtalálhatók például a Budapesti Szemle (1857─1940), a Budapesti Közlöny (1867-1944), a Fővárosi Közlöny (1890─2005), a Hadtörténelmi Közlemények (1888─2009), a Népszava (1873─2014), a Vasárnapi Újság (1854─1921), valamint a Magyarország tiszti cím- és névtára (1873─1944) évfolyamai.

Új Jogtár®

Magyarország legrégebbi és legnagyobb jogi információs rendszere, a Complex új online platformja, amely öt egyidejű felhasználási lehetőséget biztosít az olvasók számára a könyvtári számítógépes munkaállomásokon és saját informatikai eszközön egyaránt. Az új Jogtáron a jogi tartalmakat egy modern, felhasználóbarát online felületen érhetik el az olvasók, ahol számos korszerű keresési funkció segíti a különféle joganyagokhoz történő gyors hozzáférést. A Jogtár a magyar és az uniós joganyagok, a bírósági határozatok mellett tartalmazza többek között az ún. szakmai jogtárak legmagasabb szintjeit (például Új Ügyvéd Jogtár Prémium), az ún. szakmai adatbázisokat (például az ÚJ HMJ-t), a KJK-kommentárok, nagykommentárok és magyarázatok cím alatt megjelenő minden jogszabály-értelmezéssel összefüggő kommentár-jellegű anyagot, valamint a kiadó által megjelentetett szaklapok aktuális és archívum tartalmát, köztük a Polgári Jog és a Közbeszerzési Szemle című folyóiratokat.

Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA)

A NAVA működésének célja, hogy a médiában keletkező audiovizuális tartalmak hosszú távon elérhetőek maradjanak. A NAVA a magyarországi műsorszolgáltatók által sugárzott műsorokat rendszeresen és üzemszerűen gyűjti és tárolja, metaadatokkal látja el, és a nyilvánosság számára oktatási és kutatási célra hozzáférhetővé teszi.

A NAVA törvényileg előírt feladata a magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány-archívum működtetése. A kötelespéldány-archívumban az M1, M2, Duna, RTL Klub, TV2, Kossuth rádió, Petőfi rádió, Bartók rádió 2006. január 1. óta sugárzott magyar gyártású vagy magyar vonatkozású műsorait találja meg. A kötelespéldány gyűjtése mellett a NAVA megőriz és a Különgyűjteményekben hozzáférhetővé tesz további audiovizuális anyagokat is, köztük száz magyar játékfilmet a Magyar Nemzeti Filmarchívum Gyűjteményéből (1941-1981), a Színház- és Filmművészeti Egyetem vizsgafilmjeit 1955-1985-ből, Mediawave fesztiválfilmeket, illetve a Mindentudás Egyeteme előadásait 2002-2006-ból.

A NAVA gyűjteményei teljes körűen ún. NAVA-pontokból, azaz iskolai oktatás célját szolgáló intézményekből, muzeális intézményekből, levéltárakból, kép- és hangarchívumokból, valamint nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárakból, köztük az Országgyűlési Könyvtárból érhetők el szabadon. A katalógusban található műsorok adatai, egyperces betekintői, illetve a Magyar Világhíradók és a Színház- és Filmművészeti Egyetem vizsgafilmjei bárhonnan szabadon hozzáférhetők, ám minden további tartalmat teljes hosszában csak a NAVA-pontokban lehet megtekinteni.


* Elektronikus Információ Szolgáltatás (EISZ): Az EISZ Alapprogram és a TÁMOP keretéből, illetve az egyes intézmények egyedi tagi hozzájárulásából tesz elérhetővé online adatbázisokat, főként külföldi szolgáltatóktól. 2012-ben összesen 29 online csomagra biztosít licencet. Ezenfelül az OGYK megkapja még az EBSCO adatbázis-csomagot és az Arcanum Digitális Tudástárat is. Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) nemzeti program célja, hogy a felsőoktatás és a tudományos kutatás számára nélkülözhetetlen elektronikus információforrásokat központilag, nemzeti licenc alapján vásárolja meg, melynek eredményeként az eddigieknél lényegesen több információt tud biztosítani. Az EISZ fontos része a felsőoktatási fejlesztési programnak, hiszen jelentősen megnöveli a magyar felsőoktatási intézmények és nonprofit kutatóhelyek versenyképességét a világ tudományos életében, egyben elősegíti az információhoz való hozzáférés kiterjesztését is. Az EISZ az elektronikus tartalmak elérhetőségének fenntartására, a legszélesebb körben használt nagy értékű nemzetközi tudományos információkat tartalmazó adatbázisok beszerzésére, elérhetővé tételére jött létre. Az EISZ Nemzeti Program fenntartása a hazai kutatói szféra működése szempontjából nélkülözhetetlen. Az EISZ Alapprogram keretében nyújtott országos hatókörű adatbázis-szolgáltatás a kutatási infrastruktúra szerves része, tartalmazza a kurrens folyóiratok, szakcikkek, tudományos kiadványok bibliográfiai adatait és full text verzióit, valamint a kutatásokhoz elengedhetetlen adatbázisokat.