Kérjük, tartsa vízszintesen készülékét a megfelelő megjelenítés érdekében!


e-Források

Távoli eléréssel használható elektronikus források Távoli eléréssel használható

A könyvtár beiratkozott olvasói számára távoli elérés segítségével akár otthonról is hozzá lehet férni az Országgyűlési Könyvtár által előfizetett adatbázisokhoz. Az eduID azonosítás használatáról itt olvashat.

A könyvtár területén hozzáférhető elektronikus források

Parlamenti felhasználók (képviselők, szakértők, a Hivatal munkatársai) számára az Országgyűlési Könyvtárban hozzáférhető adatbázisok a hivatali számítógépes munkaállomásokról is elérhetőek.

A nyilvános olvasói kör beiratkozást követően (térítéses és kedvezményes olvasójeggyel) férhet hozzá az alábbi adatbázisokhoz az Országgyűlési Könyvtár területén található számítógépeken (kivételt képez az Új Jogtár®, amely térítésmentes látogatójeggyel is használható).

Angol nyelvű adatbázisok

EBSCO adatbáziscsomag-rendszer (EISZ*) Távoli eléréssel használható

Multidiszciplináris folyóirat-adatbázis gyűjtemény. Több ezer angol nyelvű amerikai és európai, főként társadalomtudományi folyóirat, napi- és hetilap (a legtöbb teljes szöveggel). Folyamatosan bővül az adatbázis német, francia és magyar nyelvű cikkekkel is.

 • Academic Search Complete
  Az EBSCO átfogó, teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa, amely több mint 8500 teljes szövegű periodikát, köztük több mint 7300 lektorált folyóiratot tartalmaz. A teljes szövegű tartalom mellett több mint 12.500 monográfia, beszámoló, konferencia-előadás, szakmai anyag indexelését és kivonatát is kínálja.
 • eBook Collection (EBSCOhost)
 • European Views of the Americas: 1493 to 1750
 • GreenFILE
 • Library, Information Science & Technology Abstracts

HeinOnline Távoli eléréssel használható

Angol nyelvű jogi dokumentumok teljes szövegű kurrens és történeti adatbázisa. Az adatbázis több önálló részből áll, tartalmazza többek között:

 • több mint 1900 jogi szakfolyóirat gyűjteménye,
 • az amerikai hivatalos lap, a Federal Register 1936-tól,
 • egyéb amerikai jogszabálygyűjtemények (Code of Federal Regulations, U. S. Statutes at Large, United States Code),
 • az Egyesült Államok valamennyi szerződése,
 • az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntéseinek hivatalos közzétételi forrása, a U. S. Reports című kiadvány 1754-től,
 • a kanadai Legfelsőbb Bíróság döntései 1876-tól,
 • a klasszikus jogi szakirodalom több mint 4500 alapműve,
 • az English Reports, Full Reprint (1220─1867) című, 178 kötetben megjelent kiadvány digitális változata,
 • valamint a világ valamennyi országának alkotmánya eredeti nyelven és fordításban.

JSTOR (EISZ*) Távoli eléréssel használható

Teljes szövegű, retrospektív, folyóirat-archívum gyűjtemény, amely negyvennél több tudományterületről több mint 1000 tudományos folyóirat teljes évfolyamait kínálja. A JSTOR több multidiszciplináris gyűjteményhez biztosít hozzáférést, amelyek közül a könyvtár által előfizetett három adatbázisrész mintegy 360 angol nyelvű szakfolyóirat digitalizált állományát tartalmazza többek között a jog, a történelem, a politikatudomány, a szociológia és a statisztika területéről.

Oxford Journals – Law Collections (EISZ*) Távoli eléréssel használható

Az Oxford University Press Journals online folyóirat-adatbázis jogi gyűjteménye, amely 56 nemzetközileg magasan jegyzett jogi folyóirat évfolyamainak teljes szöveggel olvasható változatát tartalmazza, legkorábban 1996-ig visszamenőleg. Olvasóink számára a jogtudomány minden ágát lefedő előfizetett folyóiratok cikkei szabadon letölthetők. Folyamatosan bővül az Open Access folyóiratok száma is.

World Biographical Information System (WBIS) Online (EISZ*)

30 nemzeti biográfia egyesített gyűjteménye, több mint 6 millió személy életrajzát tartalmazó rendszer. A rövid életrajzi adatokat Kr.e. 8. századtól napjainkig dolgozza fel, és mintegy 8,5 millió digitális cikket tartalmaz életrajzi kézikönyvekből. Hat különböző nyelven kereshetünk benne.

Magyar nyelvű adatbázisok

Akadémiai Szótárcsomag (EISZ*) Távoli eléréssel használható

Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő klasszikus nagyszótárak, szakszótárak 6 nyelven, egynyelvű értelmező szótárak, lexikonok, EU-s terminológiai szótár.

Osiris Kiadó digitális gyűjteménye (EISZ*) Távoli eléréssel használható

Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. A digitális adatbázisban jelenleg a kiadó által gondozott kötetek közül mintegy 1750 olvasható teljes szöveggel.

A gyűjtemény elérhető a Szaktárs adatbázis portál központi oldalán keresztül is.

L’Harmattan Digitális Adatbázis (EISZ*) Távoli eléréssel használható

L’Harmattan Digitális Adatbázis (EISZ*) A kiadó digitális gyűjteményében közel 1500 könyvhöz, mintegy 10.000 könyvfejezethez, 390.000 teljes körűen kereshető, digitalizált könyvoldalhoz férhetünk hozzá a társadalom- és bölcsészettudományok területén.

A gyűjtemény elérhető a Szaktárs adatbázis portál központi oldalán keresztül is.

Akadémiai Digitális Archívum Távoli eléréssel használható

A gyűjtemény a Magyar Tudományos Akadémia szellemi műhelyében született és az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent tudományos könyveket tartalmazza az 1950–1996 közötti (kisebb számban az 1996 utáni) időszakból. A mintegy fél évszázad 8 ezer kötetének 2,5 millió oldalát felölelő archívum célja, hogy e páratlanul gazdag könyvtermés széles körben kutathatóvá váljék.

A gyűjtemény elérhető a Szaktárs adatbázis portál központi oldalán keresztül is.

Arcanum Digitális Tudománytár Távoli eléréssel használható

Folyamatosan bővülő adatbázis, amelyben szerző, cím alapján és teljes szöveggel egyaránt kereshetők a folyóiratok, napilapok cikkei, illetve lexikonok, monográfiák, évkönyvek tartalma. A kereső témakörre, időszakra és címekre történő szűkítési lehetőséget is kínál a felhasználóknak. Az adatbázisban több mint 20 millió oldal digitalizált tartalom érhető el.

Új Jogtár®

Magyarország legrégebbi és legnagyobb jogi információs rendszere, a Complex új online platformja, amely öt egyidejű felhasználási lehetőséget biztosít az olvasók számára a könyvtári számítógépes munkaállomásokon és saját informatikai eszközön egyaránt. Az új Jogtáron a jogi tartalmakat egy modern, felhasználóbarát online felületen érhetik el az olvasók, ahol számos korszerű keresési funkció segíti a különféle joganyagokhoz történő gyors hozzáférést.

Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA)

A NAVA a magyarországi műsorszolgáltatók által sugárzott műsorokat rendszeresen és üzemszerűen gyűjti és tárolja, metaadatokkal látja el, és a nyilvánosság számára oktatási és kutatási célra hozzáférhetővé teszi. A NAVA törvényileg előírt feladata a magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány-archívum működtetése is. A NAVA megőriz és a Különgyűjteményekben hozzáférhetővé tesz további audiovizuális anyagokat is, köztük száz magyar játékfilmet.


* Elektronikus Információ Szolgáltatás (EISZ): Az EISZ Alapprogram és a TÁMOP keretéből, illetve az egyes intézmények egyedi tagi hozzájárulásából tesz elérhetővé online adatbázisokat, főként külföldi szolgáltatóktól.