Kérjük, tartsa vízszintesen készülékét a megfelelő megjelenítés érdekében!


EU Letéti Gyűjtemény

Uniós szakirodalmi szemle

Havonta válogatott bibliográfiát adunk közre az Országgyűlési Könyvtárba beérkező uniós szakirodalomból, szakpolitikai bontásban.

Legfrissebb, 2021. márciusi gyűjtésünket az alábbi linkekre kattintva érheti el:

Tanulmányok

A korábbi bibliográfiák az oldal alján találhatók.

Az Országgyűlési Könyvtár mint parlamenti, jogi és politológiai szakkönyvtár feladatai között kiemelt szerepet játszik a nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos dokumentumok és információk gyűjtése, feldolgozása és szolgáltatása. E tevékenység keretében a könyvtár évtizedek óta kiemelt fontosságot tulajdonít az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseknek.

Az Országgyűlési Könyvtár 1997-ben kezdeményezte az Európai Bizottságnál a Letéti Gyűjtemény létrehozását, 1999-ben megkapta a jogot és 2001. január 29-én nyílt meg az olvasók számára. Itt találhatók az Európai Unió intézményeinek az Unió Kiadóhivatala (Eur-Op) által közreadott kiadványai, válogatott monográfiák az Országgyűlési Könyvtár állományából, valamint tanulmánykötetek és az európai joggal, szakpolitikákkal és intézményekkel foglalkozó legfontosabb szakfolyóiratok. A kézi- és szakkönyvek számozott, tematikus szakcsoportosításban (0─XXIX.) találhatók meg a szabadpolcokon magyar, angol, francia és német nyelven. Az elektronikusan elérhető dokumentumok száma folyamatosan nő, az Unió ingyenesen biztosítja az adatbázisokban a teljes szövegű hozzáférést.

Az EU hatályos joganyagát az Eur-Lex adatbázis tartalmazza.

Az Európai Unió Bírósága. A Bíróság és a Törvényszék Határozatainak Tára című kiadvány 1954─2008-ig található meg a letéti gyűjteményben nyomtatott formában, a kurrens és retrospektív ítéleteket a Curia adatbázisban kereshetjük.

Elérhetőség:

Szakreferens: Czákné Szomor Ildikó
Telefon: (+36-1) 441-4374
E-mail: szomor.ildiko@parlament.hu

Online EU-információk

Az Online szakirodalmi útmutató célja az online úton elérhető uniós információk elérésének könnyebbé tétele olvasóink, kutatóink számára.
Az Európai Unió az elmúlt években számos lépést tett az e-dokumentumok számának növelése és ingyenes hozzáférés biztosítása érdekében.

Európai Unió

Az europa.eu az Európai Unió hivatalos weblapja tartalmazza mindazokat az alapvető információkat, melyek az EU működéséről tájékoztatnak. A honlapon megtaláljuk a legfrissebb uniós híreket, eseményeket, az ingyenesen elérhető adatbázisokat és számos információt az Európai Unióról.

Az EU intézményei és egyéb szervei weboldal közvetlen hozzáférést biztosít az intézmények, ügynökségek és decentralizált szervek honlapjához.

2021 első félévében Portugália tölti be a soros elnökséget. A hathavonta változó elnökségek szorosan együttműködnek egymással. Az egymást követő három elnökségből álló csoportok, ún.trojkák, közös tanácsi programot dolgoznak ki a másfél éves időszakra.

E-dokumentumok

Az EU nagy hangsúlyt fektet a dokumentumok teljes szövegű elérésére, ezért hívta életre az EUBookshop adatbázist (2008), mely az uniós intézmények kiadványait tartalmazza teljes szöveggel az Unió 24 hivatalos nyelvén. Az uniós kiadványok retrospektív feldolgozása folyamatos.

Az Európai Digitális Könyvtár, az Europeana, az Európai Unió multimédiás elektronikus könyvtára 2008 decemberétől áll a kultúra iránt érdeklődők rendelkezésére. Közös keresőfelületet biztosít az európai kulturális gyűjteményekben őrzött 6 millió digitalizált képhez, szövegekhez, hanganyaghoz és videóhoz. Az alapelveket az Európai Bizottság 2006-ban fogalmazta meg a kulturális anyagok digitalizálásáról és online hozzáféréséről, valamint a digitális megőrzésről szóló 2006/585/EK ajánlásban.

Az Európai Unió Magyarországon című e-dokumentum tartalmazza a Magyarországon működő uniós információt szolgáltató hálózatokat, irodákat, hivatalos képviseleteket, a tájékoztató és a tanácsadó szolgálatokat.

Adatbázisok

 • Az EUR-LEX adatbázis tartalmazza az Európai Unió hatályos joganyagát teljes szövegű eléréssel.
 • A TED adatbázisban találjuk a közbeszerzési hirdetményeket, mely az Európai Unió Hivatalos Lap S sorozatában jelenik meg.
 • A Pre-Lex adatbázis az Európai Bizottság és az intézmények közötti döntéshozatali folyamat jelentős állomásait és a különböző intézményi szereplők munkáját követi nyomon.
 • A CURIA adatbázis az Európai Unió Bírósága 1953-tól, az Elsőfokú Bíróság 1989-től és a Közszolgálati Törvényszék 2005-től tárgyalt ügyek, ítéletek, vélemények, indítványok és végzések teljes szövegét tartalmazza.
 • A Charterpedia az Európai Unió Alapjogi Charta valamennyi cikkével összefüggésben tartalmaz az adott cikkre vonatkozó hivatalos értelmezést, európai és nemzetközi esetjogot, tagállami alkotmányjogi és nemzetközi jogi vonatkozásokat, tudományos elemzéseket, valamint FRA kiadványokat.
 • Az OEIL az Európai Parlament jogalkotási folyamat figyelője.
 • A SCADPLUS adatbázis jogszabály-összefoglalókat tartalmaz a legfontosabb szakpolitikák területén.
 • Az N-LEX adatbázis az Európai Unió tagállamainak nemzeti joganyagához biztosít hozzáférést.
 • A CORDIS az Unió Kutatás-fejlesztési Információs Szolgálat adatbázisa. Pályázati felhívásokat tartalmaz.
 • Az Európai Foglalkoztatási Szolgálat, az EURES segíti a határon átívelő munkavállalást. Tájékoztatást, útmutatást és tanácsadást ad a munkavállalók számára az Európai Gazdasági Térség álláslehetőségeiről, élet- és munkakörülményeiről, és segít a munkáltatóknak, akik más országokból érkező munkavállalókat szeretnének foglalkoztatni. Az EURES az Európai Foglalkoztatási Mobilitás portálján működik az Európai Biztosság koordinálásával.
 • A Who’s Who – Ki kicsoda az Európai Unióban.
 • Az IATE intézményközi, interaktív, terminológiai adatbázis.
 • Az Find-eR az Európai Bizottság Könyvtárának katalógusa.
 • Az Eurobarometer az Európai Bizottság közvélemény-kutatásait tartalmazza.
 • Az Európai Unió Statisztikai Hivatala ingyenes adatbázist működtet, az EUROSTAT-ot, melyben egyszerű és összetett keresésre és tematikus bontás szerinti böngészésre van lehetőség. Angol, német és francia nyelven érhető el.
 • A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weboldalán a lakosságnak és a pályázóknak szóló hasznos információk találhatók a Széchenyi 2020 programról. A 2014─2020 közötti időszak terveiről, feladatairól és programjairól lehet tájékozódni.

Hírportálok

 • A 12 nyelven ingyenesen elérhető EURACTIV hírportál tájékoztatást ad az Unióban történtekről és a nemzetközi kapcsolatokról.
 • Az EUOBSERVER angol nyelvű, ingyenes hírportál.
 • Az EUBUSINESS angol nyelvű, ingyenes, gazdasági híreket tartalmazó portál.
 • A Politico angol nyelvű hírportál.
 • Az European Sources Online angol nyelvű, ingyenes adatbázis uniós híranyaggal is szolgál. Elérhető az Országgyűlési Könyvtárban.

Uniós szakirodalom

Havonta válogatott bibliográfiát adunk közre az Országgyűlési Könyvtárba beérkező uniós szakirodalomból, szakpolitikai bontásban.


2021 kötetek tanulmányok
március letöltés
február letöltés letöltés
január letöltés letöltés


2020 kötetek tanulmányok
december letöltés letöltés
november letöltés letöltés
október letöltés letöltés
szeptember letöltés letöltés
augusztus letöltés letöltés
július letöltés letöltés
június letöltés letöltés
május
április
március -
február letöltés letöltés
január letöltés letöltés