Kérjük, tartsa vízszintesen készülékét a megfelelő megjelenítés érdekében!


Külföldi Parlamenti Gyűjtemény

A Külföldi Parlamenti Gyűjtemény az Országgyűlési Könyvtár unikális, közel hatvan éve, 1962 óta létező gyűjteménye. Bár önálló gyűjteménnyé csak 57 éve szervezték, az általa kezelt dokumentumok, nemzetközi cserében, már 1878 óta érkeztek a könyvtárba.

Az államok közötti cserekapcsolatok az 1886-os brüsszeli nemzetközi szerződések – a „hivatalos valamint a tudományos és irodalmi kiadványok nemzetközi kicserélése végett kötött egyezmény”, továbbá „a hivatalos lap, valamint a parlamenti nyomtatványok közvetlen kicserélésének biztosítása végett kötött egyezmény" – megkötése után terjedtek el. A cserélendő kiadványok körébe tartoztak a közigazgatási és parlamenti hivatalos kiadványok, a parlamenti évkönyvek, a kormányrendeletre- és költségen készült kiadványok, valamint a hivatalos lapok.

Magyarország csak 1923-ban csatlakozott az egyezményhez, de már ezt megelőzően is létesített cserekapcsolatokat egyes országokkal a külföldi parlamenti dokumentumok beszerzése érdekében. 1878-ban csereviszonyt hozott létre a belga, a német, az osztrák, a porosz, a svéd, az olasz, a norvég, a dán, a francia és a horvát parlamenttel, 1881-ben az angol alsóházzal, 1884-ben pedig az Amerikai Egyesült Államokkal.

Így az Országgyűlési Könyvtár a 19. század utolsó harmadától kezdve jelentős történeti forrásanyagot gyűjtött össze számos európai és néhány tengerentúli ország parlamenti dokumentumaiból (naplók, irományok, egyes országoknál bizottsági anyagok, jegyzőkönyvek, illetve költségvetések és zárszámadások).

1878-tól 1945-ig a külföldi parlamenti kiadványok a kiépített kapcsolatok révén folyamatosan érkeztek, tehát a gyűjtemény gyarapodása biztosított volt. Nagysága a II. világháború végén elérte a 30 ezres kötetszámot. A nyomtatott köteteket az 1980-as évektől több országban felváltották a mikrofilmlapok és a CD-k, valamint napjainkban az online elérhető formák, mivel a nemzeti parlamentek egyre bővebb terjedelemben teszik hozzáférhetővé az interneten teljes szövegű történeti és kurrens dokumentumaikat. Ennek eredményeképpen a nyomtatott példányok cseréje fokozatosan megszűnt.

Jelenleg öt ország, Nagy-Britannia, Németország és a német tartományi parlamentek (Anhalt, Baden, Bajorország, Hessen, Poroszország, Szászország, Schwarzburg-Rudolfstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Württemberg), Franciaország, Ausztria és az Amerikai Egyesült Államok iromány-, illetve naplóanyaga érhető el a Külföldi Parlamenti Gyűjteményben megközelítő teljességgel – kivételt az Amerikai Egyesült Államok irományai jelentenek, amelyek csak töredékesen találhatóak meg könyvtárunk állományában. Emellett néhány környező ország történeti forrásanyaga is megtalálható az állományban, így a Horvát–Szlavón, illetve a Dalmát Sabor irományai, naplói és mutatói (1861-tól 1915-ig töredékesen), továbbá Szerbia (1899-tól 1938-ig töredékesen) és Bosznia-Hercegovina parlamenti dokumentumainak egy része is, az 1900-tól 1918-ig terjedő időszakból.

A nyomtatott külföldi parlamenti anyag teljes egészében külső raktárban van, így a dokumentumokat előzetesen az info@ogyk.hu e-mail címen lehet megrendelni.

A gyűjteményben megtalálhatók a parlamenti együttműködés nemzetközi szervezete, az Interparlamentáris Unió kiadványai is. A nemzeti parlamentek weboldalaihoz egyszerű internetes hozzáférést biztosít az Interparlamentáris Unió honlapjának Parliamentary sites menüpontja (https://www.ipu.org/national-parliaments).

A Külföldi Parlamenti Gyűjtemény szerves részét képezi egy kézikönyvtár, amely az egyes külföldi parlamentekről szóló műveket tartalmazza.

Elérhetőség:

Szakreferens: Zágoni-Bogsch Gergely
Telefon: (+36-1) 441-4087
E-mail: zagoni-bogsch.gergely@parlament.hu