Kérjük, tartsa vízszintesen készülékét a megfelelő megjelenítés érdekében!


Katalógus

Bibliográfiai és Szakirodalmi adatbázis

A könyvtár katalógusa tartalmazza

  • a kezdetektől napjainkig állományba került dokumentumok, könyvek és könyv jellegű dokumentumok (ENSZ és EU letéti dokumentumok, bel- és külföldi parlamenti dokumentumok) rekordjait;
  • szakfolyóiratok és tanulmánykötetek fő gyűjtőköri témákban (jog, politikatudomány, történelem) megjelent szakcikkeinek és tanulmányainak rekordjait.

2015 szeptemberétől egységes feltételekkel itt kereshetők a korábbi Magyar és Külföldi jogi szakirodalmi adatbázisok tartalmai is.

A Magyar jogi szakirodalmi adatbázis elődje a könyvtár által 1980 és 1991 között évente kétszer megjelentetett A magyar jogi irodalom válogatott bibliográfiája című nyomtatott jogi szakbibliográfia volt. A bibliográfia jogági elrendezésben tette közzé a magyar jogi szakkönyvek, jogszabálygyűjtemények, jogi szakfolyóiratok és tanulmánygyűjtemények analitikusan feltárt cikkeinek, tanulmányainak bibliográfiai adatait tárgy- és névmutatóval ellátott füzetekben.

1990-től a magyar jogi szakirodalom bibliográfiai adataiból tárgyszavakkal ellátott adatbázist épít a könyvtár. Az adatbázis, hasonlóan a korábban nyomtatásban megjelent szakbibliográfiához a Magyarországon megjelent, a könyvtárunkba beérkezett magyar és idegen nyelvű jogi monográfiákat, tanulmányköteteket, önállóan megjelent tanulmányokat, a jogi szakfolyóiratok teljes anyagát, egyes társadalomtudományi folyóiratok jogi tárgyú, válogatott cikkeit, valamint az önálló kötetben megjelenő jogszabályokat és jogszabálygyűjteményeket tárja fel.

A külföldi jogi szakirodalom feldolgozása, amely 1976-ban indult, válogató jelleggel, elsősorban a könyvtár állományából kijelölt külföldi jogi szakfolyóiratok cikkeiből, valamint tanulmánykötetek tanulmányaiból épült. Az adatbázis építése 2010-ben lezárult.

Az online katalógus segítséget nyújt az online elérhető, ún. Open Access források kutatásában is, a keresőszó beírása után a szűkítést követően számos szabadon elérhető teljes szövegű, főként idegen nyelvű források állnak rendelkezésre a keresett témában. A katalógus elérést biztosít a könyvtár digitális gyűjteményéhez, a Magyar Jogi Portálon elérhető könyvekhez, illetve az egyéb digitalizált tartalmaihoz.

Beiratkozott olvasóink számára lehetőség van a katalógus e-polcának használatára, ami lehetővé teszi a kiválasztott tételek elmentését, rendezését, cimkézését, elküldését.