Kérjük, tartsa vízszintesen készülékét a megfelelő megjelenítés érdekében!


Könyvtárhasználati órák

Az Országgyűlési Könyvtár 2007 tavaszán indította útjára az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Bevezetés a társadalomtudományi források körébe ─ kutatás a könyvtárban című kurzust. A kurzus célja, hogy a hallgatók ismereteket és készségeket szerezzenek a jogtudomány, a politikatudomány és a történettudomány területén folytatott tanulmányaikhoz, kutató-elemző munkájukhoz, valamint hozzájussanak ahhoz a tudáshoz, amely a szakmai információk elsajátításához, kritikus, kompetens értékeléséhez és felhasználásához szükséges. A kurzus féléves időtartamban zajlik, de beiratkozott olvasóink számára is minden szemeszterben megnyitjuk az egyéni részvétel lehetőségét. A képzés ún. modul-rendszerben is működik, azaz az előadások egymástól függetlenül, külön-külön is látogathatók. Az előadásokra hétfő délutánonként 14.00 és 15.30 között kerül sor. Az előadások tematikája itt olvasható.

Várjuk kedves olvasóinkat az előadásokon!

A jelentkezéseket az alábbi e-mail címre kérjük elküldeni legkésőbb az előadás időpontját megelőző hét csütörtökéig: latogatas@ogyk.hu

A képzéssel kapcsolatos további információk:

Czákné Szomor Ildikó

Tel.: (+36-1) 441-4374

E-mail: szomor.ildiko@ogyk.hu

Figyelem: az előadásokon való részvételi szándékot a jelentkezések sorrendjében tudjuk figyelembe venni!