Kérjük, tartsa vízszintesen készülékét a megfelelő megjelenítés érdekében!


Munkatársak

A munkatársakat a (+36-1) 441+mellék telefonszámon lehet elérni.

Baba Enikő
csoportvezető
GYSZO AFCS baba.eniko@parlament.hu 4635
Bajnokné Benyhe Judit GYSZO GYCS benyhe.judit@parlament.hu 4247
Bálint Dániel GYSZO GYCS balint.daniel@parlament.hu 4326
Bálint Zsolt SZO balint.zsolt@parlament.hu 4619
Czákné Szomor Ildikó SZO szomor.ildiko@parlament.hu 4374
Czövek Zoltán OSZTO DTCS
czovek.zoltan@parlament.hu 4032
Detre Ildikó TITK detre.ildiko@parlament.hu 4466
Dobos Kornél
dobos.kornel@parlament.hu 4688
Eisler Ferenc OSZTO DTCS
eisler.ferenc@parlament.hu 4091
Fodorné Tímár Anna GYSZO AFCS timar.anna@parlament.hu 4936
Forgács Hajnalka GYSZO AFCS forgacs.hajnalka@parlament.hu 4856
Haszonitsné Süveges Zsuzsanna GYSZO AFCS
suveges.zsuzsanna@parlament.hu 4662
Hermány Géza OSZTO DTCS
hermany.geza@parlament.hu 4620
dr. Horváth Eszter SZO
horvath.eszter@parlament.hu 4859
Illés Márta GYSZO AFCS illes.marta@parlament.hu 4855
Járvásné Balogh Zsuzsanna OSZTO RKCS balogh.zsuzsanna@parlament.hu 4465
Karacsné Isaszegi Edit SZO isaszegi.edit@parlament.hu 4208
Kardos Helga SZO kardos.helga@parlament.hu 4334
Kozák Beáta GYSZO GYCS kozak.beata@parlament.hu 4055
Könnyű Orsolya OSZTO BCS konnyu.orsolya@parlament.hu 4133, 4664
Krassza András OSZTO DTCS
krassza.andras@parlament.hu 4496
Laczkó Bence SZO laczko.bence@parlament.hu 4618
Laczkó Katalin GYSZO GYCS laczko.katalin@parlament.hu 4029
Maltsik Balázs SZO maltsik.balazs@parlament.hu 4090
Markója Szilárd
igazgató
TITK markoja.szilard@parlament.hu 4686
Mendyk Róbert OSZTO RKCS mendyk.robert@parlament.hu 4661
dr. Orphanides Krisztina GYSZO AFCS orphanides.krisztina@parlament.hu 4655
Parti Ádám
csoportvezető
OSZTO BCS
parti.adam@parlament.hu 4133, 4664
Perjési Vera OSZTO DTCS
perjesi.vera@parlament.hu 4453
Rátky Judit GYSZO GYCS ratky.judit@parlament.hu
dr. Redl Károly
igazgatóhelyettes
TITK redl.karoly@parlament.hu 4638
Soltészné Horváth Zsuzsa TITK s.horvath.zsuzsa@parlament.hu 4660
Steff Sándor
csoportvezető
OSZTO RKCS steff.sandor@parlament.hu 4661
Szalai Katalin
csoportvezető
GYSZO GYCS szalai.katalin@parlament.hu 4385
Székely Gábor OSZTO BCS
szekely.gabor@parlament.hu 4133, 4664
Szilva Imre TITK szilva.imre@parlament.hu 4674
Taksás Tünde GYSZO GYCS taksas.tunde@parlament.hu 4659
Tamás Kristóf GYSZO AFCS
tamas.kristof@parlament.hu 4613
dr. Tóth Éva
osztályvezető
OSZTO toth.eva@parlament.hu 4507
Tóth Tamás
csoportvezető
TITK toth@parlament.hu 4310
dr. Varga Tímea
csoportvezető
SZO varga.timea@parlament.hu 4475
Villám Judit
osztályvezető
SZO villam.judit@parlament.hu 4658
Weidemann Krisztián OSZTO RKCS weidemann.krisztian@parlament.hu 4661
Zágoni-Bogsch Gergely SZO zagoni-bogsch.gergely@parlament.hu 4087
Zászkaliczky Borbála
osztályvezető
GYSZO zaszkaliczky.borbala@parlament.hu 4850

A szervezeti egységek táblázatban feltüntetett rövidítései:

Rövidítés Szervezeti egység
TITK Titkárság
GYSZO Gyűjteményszervezési Osztály
GYSZO GYCS GYSZO Gyarapítási Csoport
GYSZO AFCS GYSZO Analitikus Feldolgozó Csoport
OSZTO Olvasószolgálati és Tartalomszolgáltató Osztály
OSZTO BCS OSZTO Beiratkozási Csoport
OSZTO DTCS OSZTO Digitalizáló és Tartalomszolgáltató Csoport
OSZTO RKCS OSZTO Raktár és Kötészeti Csoport
SZO
Szakreferensi Osztály